Новопсковська громада
Новопсковський район, Луганська область

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «СВІТЛЯЧОК» НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Прізвище, Ім’я, по-батькові

Займана

посада

Адреса

Кількість штатних одиниць

Красноглазова

Наталія

Володимирівна

Завідуюча

Газопроводська 40

35

Бондар

Марина

Анатоліївна

Бухгалтер

Завантажити Статут закладу

Графік роботи ДНЗ

Звіт про публічні кошти ДНЗ "Світлячок"

Звіт про публічні кошти ДНЗ "Світлячок" ч.2

Звіт про публічні кошти за грудень 2017 року

        АНАЛІЗ РОБОТИ ДНЗ «СВІТЛЯЧОК» ЗА  2016 РІК

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПО ДНЗ "Світлячок" СТАНОМ НА 01.04.2018 РОКУ

 

    1.Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад «Світлячок» розпочав функціонувати у 1959 році. Групові приміщення забезпеченні меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей та відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

музична та спортивна зали;

ігрові майданчики для кожної вікової групи;

спортивний майданчик.

методичний та медичний кабінети.

 

2. Склад вихованців

В ДНЗ «Світлячок» працює  5 груп дошкільного віку. Загальна чисельність дітей на 13.12. 2016 р. становить 105 дітей, з них ясельного віку – 12 дітей; дошкільного – 93 дитини, а саме:

ясельна «Казочка» - 12 дітей;

ІІ молодша «Квіточка» - 19 дитина;

ІІ молодша  «Веселка» – 19 дітей;

середня  «Пізнайки» - 26 дітей;

старша «Промінчики» - 29 дітей.

Всі групи з україномовним режимом навчання.

 

3. Кадрове забезпечення

В ДНЗ «Світлячок»  працює 33 співробітників, з них 14 педагогічні працівники (один вихователь знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку), медичний працівник, бухгалтер, 17 МОП.

На сьогоднішній день  заклад повністю укомплектований як педагогічними кадрами, так і МОП. Завдяки оптимальній розстановці та ціленаправленому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною  результативністю.

Освітній рівень педагогів:

*** вища педагогічна освіта – 11 педагогів;

*** вища педагогічна освіта за фахом – 7 педагогів;

*** вища педагогічна освіта не за фахом – 4 педагога;

*** базова вища – 3 педагога;

Навчаються  за фахом – 3 педагоги.

Фаховий рівень педагогів:

*** 8 тарифний розряд – 3 педагоги;

*** спеціаліст – 3 педагоги;

*** спеціаліст ІІ категорії – 4 педагога;

*** спеціаліст І категорії – 4 педагога.

 

 

І блок: Методична робота.

4. Пріоритетні напрямки діяльності закладу у 2016 – 2017 н.р.

Колектив дошкільного навчального закладу у 2016 -2017 н.р. працює над головною методичною метою: «Створення розвивального середовища для дошкільників». Колектив виконує   наступні завдання, поставлені перед ним:

1.  Продовжувати виховувати комунікативно - мовленнєву  компетентність дошкільників.

2.  Патріотичне виховання  через екологічну освіту (вивчення українських народних традицій екологічного виховання)

3. Через ігрову діяльність пробуджувати у кожній дитині її творчі здібності, індивідуальність, неповторність. ( Створення належних умов для проведення творчих ігор. Вчити  раціонально використовувати предметно - ігрове середовище для реалізації творчих задумів).

 

На реалізацію цих завдань спрямована  педагогічна, організаційна та методична робота закладу.

По – першому завданню (продовжувати виховувати  комунікативно-мовленнєву компетентність) сплановані та проводяться такі заходи:

*** тематична педагогічна рада « Розвиваємо мовлення малят»

*** проведення загальних батьківських зборів «Мовний прорив у колі батьків».

*** на початку 2016 року на базі закладу  відбувся районний семінар методичного об’єднання вихователів за темою  « Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти». Педагоги закладу Чернуха Н.О., Нижеборець Л.О., Кузнєцова Л.В., Калашнікова І.М., Колмикова С.О.,  прийняли активну участь у підготовці та проведенні семінару та показали високий рівень знань з даної теми.

*** проведені консультації для вихователів,

*** тематичні вивчення стану роботи з  формування мовленнєвого розвитку дошкільнят.

*** проводяться засідання батьківського клубу «Турботливі батьки» з проблеми розвитку мовлення малят

*** проведення тематичні групових батьківських зборів

*** проведення консультацій для батьків

*** проведення індивідуальної роботи з батьками, діти яких потребують особливої уваги,    *** перегляд відкритих занять за темою « Спеціальне заняття з розвитку мовлення  в дошкільному закладі»

 

Необхідно відмітити плідну роботу вихователів закладу з цього напряму: на високому рівні сплановані  та проводяться заняття з мовленнєвого розвитку дошкільників з урахуванням методичних вимог, віку та індивідуальних особливостей  дітей кожної вікової групи. Педагоги володіють сучасними прийомами та методами з  розвитку мовлення малят, використовують набутий  досвід та нові стандарти навчання та виховання дітей.

 

З 01.01.2017 року до штатного розпису ДНЗ «Світлячок» введено посаду «вчитель – логопед», з метою здійснення навчально – корекційної роботи з дітьми, які мають вади в усному та писемному мовленні, з урахуванням характеру мовних порушень, вікових та індивідуальних особливостей, усунення різних порушень усної мови, запобігання відхиленням мовного розвитку дошкільників, виховання у дітей правильного, чіткого, виразного мовлення з урахуванням лексичної та граматичної будови мовлення, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

 

Друге завдання, яке стоїть перед педколективом -  патріотичне  виховання дошкільнят, що здійснюється через екологічну освіту , бо любов до Батьківщини в цілому починається з бережного та розумного ставлення до оточуючого. Для реалізації цієї мети запланована та  проводиться велика робота:

*** тематична педагогічна рада «Національне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Софії Русової та В.Сухомлинського;

*** консультації для педагогічних працівників;

*** подорожі екологічною стежиною;

***бесіди,

***спостереження .

*** Весною 2016 р колектив закладу за участі  батьків  і вихованців  закладу  успішно прийняли  участь у Всеукраїнському фестивалі-огляді « Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників».

 

Виконуючи третє  завдання  - через ігрову діяльність пробуджувати у кожній дитині її творчі здібності, індивідуальність, неповторність виконує велику роботу:

*** проведення семінару-практикуму для вихователів «В ігри граємо - творчими зростаємо», де вихователі обмінювалися досвідом, поповнювали знання та вміння з даної теми.

*** протягом 2015 - 2016 н.р. планом роботи закладу був передбачений колективний перегляд сюжетно-рольової гри, що також сприяло реалізації мети, що поставлена перед колективом, творчому зросту педагогів закладу, обміну досвідом та покращенню педагогічної майстерності педагогічного колективу.

*** в цьому навчальному році заплановано та проводиться колективний перегляд театралізованої гри.

*** систематично проводяться консультації для вихователів, індивідуальна робота з молодими спеціалістами. І тому, оцінюючи  роботу педагогічного колективу з розвитку творчості дітей засобами ігрової діяльності можна говорити про достатній рівень підготовки вихователів та високий рівень розвитку ігрової діяльності дошкільнят усіх вікових груп.

       Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Цьому сприяють і проведення конкурсів серед педпрацівників, а саме: «Кращий куточок народознавства», «Краще розвивальне середовище», конкурс папок по самоосвіті,  « Город на вікні».

     Педагоги закладу працюють систематично та досягли високих результатів. Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, вольового та морально-духовного розвитку вихованців.

       

5. Організація роботи закладу з сім’ями дітей.

 

    Наш дошкільний навчальний заклад протягом багатьох років проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками. У роботі з батьками вирішуються наступні завдання:

1. Вивчення та узагальнення кращого досвіду сімейного виховання.

2. Залучення батьків до участі в житті дитячого садка через пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи.

    Систематично проводяться загальні та групові батьківські збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на навчальний рік, надають інформацію щодо виховання дошкільнят, залучають батьків до співпраці.

 Пропаганда педагогічних знань ведеться  також через систему наочної агітації. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках – пересувках  є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ. Вихователі проводять індивідуальні консультації для батьків.

 Цілеспрямовано ведеться робота з батьками старшої  групи. Проводяться індивідуальні бесіди  з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлюється наочна інформація.

Батьки беруть участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі. Приймають участь у різноманітних конкурсах :

*** «Осінній дивограй».

*** виставка робіт «Сімейне захоплення»,

*** акція «Посади дерево»,

*** конкурс на кращу новорічну ялинку «Новорічні фантазії»,

***« Для милої мами» - конкурс об’ємних аплікацій,

***«Моє родинне дерево» , конкурс поробок.

Необхідно відмітити роботу батьківського клубу « Турботливі батьки» засідання якого проводиться  впродовж року. Теми,що розглядаються на засіданнях , цікаві, корисні та сприяють підвищенню рівня знань батьків у питаннях виховання малят, встановленню довірливих стосунків з сім’ями вихованців.

Всі ці заходи вирішували   мету: створити необхідні умови для розуміння батьками важливості своєї участі в житті дитини.

Показником результативної і успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у ДНЗ доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання  та розвиток дитини.

Робота з батьками – це процес безперервний, складний, тривалий. Разом з позитивними напрацюваннями варто відзначити, що ми ще не зуміли активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного закладу зумовлювалася їх бажанням, деяким батькам бракує активної позиції щодо виховання дитини спільно з ДНЗ. 

 

6. Соціальна активність ДНЗ.

 

Працівники закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Педагогічні працівники  нашого закладу  регулярно відвідують районні методичні об’єднання, майстер-класи. В січні 2016 року на базі нашого закладу було проведено районний семінар для вихователів за темою: «Мовленнєві заняття в системі сучасної освіти»

 

ІІ блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей.

 

Дошкільний навчальний заклад має медичний кабінет, ізолятор.  Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Шабаліна О.В, (стаж роботи 25 років)

 

Аналіз стану здоров’я дітей

 

І група

здоров’я

ІІ група

здоров’я

ІІІ група

здоров’я

осн

підг

спец

гарм.

н/сер

в/сер

кіл-ть дітей

97

8

0

105

0

0

105

0

0

%

92,4

7,6

0

100

0

0

100

1,0

0

 Педагогами враховуються ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор тощо.

У кожній віковій групі наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

 

У 2016 р. середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу  становить 55 %.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Організацію харчування та медичний огляд дітей здійснює старша медична сестра Шабаліна О.В. Діти одержують триразове харчування.

Харчування дітей протягом навчального року відповідає встановленим нормам. Відповідно до аналізу норм харчування за ІІІ квартал  2016 р наведено  деякі цифри:

 

Продукти харчування

% виконання

М’ясо

100.0

Риба

72

Молоко

83

Сметана

111.9

Масло вершкове

115.5

Сир кисломолочний

92.1

Крупи

126.1

Цукор

117.4

Яйце

53.6

Сир твердий

104.4

Сухофрукти

63.1

Овочі

92.4

Картопля

85.5

Кондитерські вироби

67.5

Соки фруктові

47.8

 

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садкає. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, загальних зборах аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів    (загартування повітрям,  розробка раціонального режиму, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, проведення занять як з працівниками, так і з дітьми.  Ці питання розглядаються на консультаціях для вихователів, батьків, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу.

Протягом року старшою медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводилися заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати заміру свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається від 56% до 83%. Тренуючий ефект відповідав нормі 137 -155 уд/хв.

В ДНЗ «Світлячок» протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків.

 

 

ІІІ блок: Соціально – економічний розвиток ДНЗ «Світлячок»

 

Протягом 2016 року за бюджетні кошти було придбано товарів на загальну суму грн, а саме:

*** миючі, господарчі товари та електротовари – 15049.80 грн

*** бланкова продукція, ксероксний папір, канцтовари   – 4087.25  грн

*** бойлер на 100 л – 2490.00 грн

*** бойлер на 50 л – 2310.00 грн

*** бензотример – 2910.00 грн

*** обладнання для харчоблоку, комплект дитячих меблів   – 27500.00 грн

*** будівельні матеріали – 11945.00 грн

*** електричний лічильник – 1550.00 грн

*** дитячий м’який інвентар ( подушки, ковдри, рушники) – 29732.00 грн

*** дитячий м’який інвентар ( постільна білизна, рушники) – 37500.00 грн

*** килимові доріжки ( музична зала, у 6 прийомних)– 20390.00 грн

*** тюль – 6892.00 грн

*** пісочниця – 4300.00 грн

*** посуд – 13583.00 грн

*** іграшки – 15000.00 грн

*** пилосос – 2350.00 грн

*** меблі – 59330.00 грн

*** телевізор – 21444.00 грн

*** павільйони 2 шт та обладнання на ігрові майданчики – 92000.00 грн

 

Протягом липня – грудня 2016 року були проведені такі капітальні ремонти:

*** Капітальний ремонт покрівлі (двоповерхової ) будівлі (бюджетні кошти) – 391416.00 грн

*** Капітальний ремонт одноповерхової будівлі ( дах, утеплення фасаду, цоколя, східці, відмостка) – субвенція на розвиток громади у сумі 1 млн 089 тис 217 грн

*** Капітальний ремонт ІІ поверхової будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій (утеплення фасаду, даху) – обласні кошти у сумі 625638, 00 грн

 

Від благодійної організації ЮНІСЕФ надійшов пральний порошок 120 кг  ( 7770.00 грн)

 

На сьогоднішній день наш Заклад працює, колектив намагається зробити все можливе для створення комфортних умов перебування вашою дитиною протягом дня в дитячому садочку.  Але гостро стоять перед нами такі питання:

 

*** капітальний ремонт І поверхової будівлі ( внутрішні роботи);

*** ремонт туалетних кімнат ІІ поверхової будівлі

*** ремонт харчоблоку

*** ремонт холу

*** ремонт пральні

*** реконструкція доріжок по території Закладу

 

 

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе. Хочу подякувати педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок на створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.