Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Відділ правового забезпечення

ЗВІТ

начальника відділу правового забезпечення 

Новопсковської селищної ради за 2021 рік

           

Звіт про роботу відділу правового забезпечення Новопсковської селищної ради (далі – Відділ) за 2021 рік підготовлений на виконання вимог п.2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Положення про звітування Новопсковського селищного голови, старости, виконавчих органів, постійних комісій та депутатів Новопсковської селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради  від 03 лютого 2020 року №76/3.

Враховуючи зміни, які відбулися в адміністративно-територіальному устрої в Україні, передачу більшості повноважень від місцевої виконавчої влади органам місцевого самоврядування, утворення нових виконавчих органів в Новопсковській селищній раді, рішенням селищної ради від 25 березня 2021 року № 5/8 було затверджено Положення про відділ правового забезпечення Новопсковської селищної ради в новій редакції (далі – Положення).

Згідно з п.1 розділу 2 цього Положення основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Новопсковською селищною радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Новопсковської селищної ради та її виконавчих органів, Новопсковського селищного голови у судах та інших органах.

Рішенням селищної ради від 15.02.2021 року №4/15 затверджено та введено в дію з 01.03.2021 року структуру Відділу у складі трьох штатних одиниць: начальника відділу та двох штатних одиниць головних спеціалістів. Фактично всі вакантні посади у Відділі в повному обсязі були заповнені у травні 2021 року. 

Відповідно до покладених на Відділ завдань у 2021 році Відділом розроблено 65 проектів рішень селищної ради, з них 9 проектів нормативно-правових актів, 8 проектів рішень виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції селищної ради та її виконавчих органів, 10 проектів розпоряджень селищного голови.

В тому числі Відділом розроблено:

- Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги, яка надається працівниками апарату Новопсковської селищної ради, затверджений розпорядженням селищного голови від 19 квітня  2021  року № 116-о, яким на відділ правового забезпечення та відділ земельних ресурсів покладені функції з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції селищної ради, за всіма видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Дане розпорядження набрало чинності з 01 червня 2021 року. Працівниками  Відділу в період з 01.06.2021 по 31.12.2021 року було надано безоплатну первинну правову допомогу 41 особі, що зафіксовано в Журналі надання безоплатної первинної правової допомоги. Основні питання, з якими зверталися заявники, стосувалися порядку реєстрації права власності на нерухоме майно, надання житла за чергою, оформлення спадкування, визнання особи недієздатною, змін до чинного законодавства, захисту майнових прав дітей, питань опіки та піклування, житлових, земельних питань тощо.

- Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, виготовлення цифрових копій документів, що надаються Новопсковською селищною радою за запитом на інформацію, затверджений розпорядженням селищного голови від  26 березня 2021  року №103-о.

Протягом звітного періоду Відділом було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України проект регуляторного акту – проект рішення селищної ради з питань «Про затвердження Правил додержання тиші в населених  пунктах і громадських місцях на території Новопсковської селищної ради». Також надавалась методична та консультаційна допомога іншим відділам селищної ради при підготовці ними проектів регуляторних актів. 

 

Відповідно до Положення Відділом перевірено на відповідність законодавству України і міжнародному законодавству та завізовано 182 проекти рішень селищної ради, 1359 проектів рішень виконавчого комітету селищної ради.

Відділом протягом звітного періоду надавалась правова та методична допомога іншим відділам у розробці проектів рішень селищної ради, її виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови.

 

Працівники Відділу беруть участь у підготовці проектів договорів (контрактів) внесенні до них змін та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів селищної ради.

Особисто підготовлено 25 проектів договорів та угод.

Також, у звітному періоді працівниками Відділу перевірялись на відповідність чинному законодавству проект Угоди про співробітництво між Новопсковською селищною радою Старобільського району Луганської області та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області щодо організації надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг  Новопсковської селищної ради, Узгоджене рішення про співробітництво між Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) та Новопсковською селищною радою Луганської області. Крім того, надавалась методична та правова допомога іншим відділам при розробці ними проектів додаткових угод про внесення змін, а також розірвання Договорів оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності Новопсковської селищної ради та Договорів про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання нерухомого майна та надання комунальних послуг Користувачу.

 

Відділ організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

Відповідно до проведеного аналізу результатів позовної роботи у 2021 році в судах різних інстанцій розглядалось 89 судових справ, в яких Новопсковська селищна рада виступала, як  позивач, відповідач та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Із зазначених 89 судових справ - 85 це судові справи немайнового характеру та 4 судові справи майнового характеру на загальну суму  227143,14 грн. В зазначених 89 судових справах не відображені  судові справи із земельних питань, юридичний супровід яких здійснює головний спеціаліст юрисконсульт відділу земельних ресурсів Новопсковської селищної ради відповідно до Положення про відділ земельних ресурсів Новопсковської селищної ради.

За  цими справами Відділом забезпечено складення до суду позовних заяв, надання відзивів на позовні заяви, письмових пояснень та забезпечено подання відповідних доказів, клопотань та інших процесуальних документів.

 З 85 судових справ немайнового характеру розглядались справи за такими напрямками:

1. Про визнання особи такою, що втратила право та позбавлення права користуватися жилим приміщенням - 34 справи із них: 19 справ - задоволено, по 2 справам - відмовлено, 2 справи – повернуто,  11 справ - перебувають на розгляді в суді;

2. Про визнання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини - 2 справи – позови задоволено;

3. Про визнання особи безвісно відсутньою - 1 справа – позов задоволено;

4. Про визнання протиправними дії та зобов’язання вчинити певні дії - 5 справ, із них: 2 справи - відмовлено, 1 справа – повернута, 1 справа – задоволена, 1 справа - знаходяться на розгляді;

5. Про встановлення факту постійного проживання зі спадкоємцем на час відкриття спадщини - 5 справ, із них: 3 справи задоволено, 1 справа – повернута, 1 справа - знаходиться на розгляді;

6. Про визнання фізичної особи не дієздатною та встановлення опіки - 4 справи, із них: 1 справа – задоволена, 3 справи  - знаходяться на розгляді;

7. Про встановлення факту проживання однією сім’єю та встановлення факту родинних відносин - 11 справ, із них: 9 справ - задоволено, 1 справа – залишена без розгляду, 1 справа – знаходиться на розгляді;

8. Про встановлення факту, що має юридичне значення -  8 справ, із них: 5 справ - задоволено, 2 справи – відмовлено у задоволенні, 1 справа – задоволена частково;

9. Про визнання права власності в порядку спадкування за законом - 3 справи, із них: 2 справи – задоволено, 1 справа – залишена без розгляду;

10. Про визнання права власності за набувальною давністю- 2 справи, із них: 1 справа – замінено відповідача (Новопсковську селищну раду) у справі, 1 справа – залишена без розгляду;

11. Про заміну сторони виконавчого провадження (заміна відповідача: Риб’янцівської селищної ради правонаступником – Новопсковською селищною радою) - 1 справа - задоволена;

12. Про визнання спадщини відумерлою за заявою селищної ради - 1 справа – задоволена (житловий будинок, загальною площею - 51,9 кв.м. земельна ділянка площею – 0,2284 га, розташований за адресою: с. Осинове, вул. Вишнева, 23);

13. Про оголошення фізичної особи померлою та визнання особи безвісно відсутньою - 3 справи, із них: 1 справа – задоволена, 2 справи – відмовлено;

14. Про надання дозволу на зняття з місця проживання та реєстрації дитини без згоди батька - 1 справа - задоволена;

15. Про позбавлення  батьківських прав - 1 справа - знаходиться на розгляді суду;

16. Про витребування земельної ділянки із чужого незаконного володіння - 1 справа  - апеляційне провадження - закрито;

16. Про скасування державної реєстрації припинення юридичної особи - 1 справа – задоволена частково;

17. Про визнання права на постійне користування земельною ділянкою - 1 справа – зупинена.

З  4-х справ майнового характеру на загальну суму 227143,14 грн. розглядались справи:

1. Про відшкодування шкоди заподіяної водним живим ресурсам та лісовому господарству - 3 справи на  суму 56791,32 грн., із них:  1 справа задоволена та шкода на суму 7999 грн. сплачена винною особою на користь бюджету Новопсковської селищної ради в повному обсязі,  1 справа задоволена, шкода на суму 7820 грн. не сплачена (рішення станом на 31.12.2021 року не набрало законної сили), 1 справа на суму 40972,32 грн. перебуває на розгляді суду;

2.  Про повернення безпідставно сплачених коштів, 1 справа задоволена та сума, заявлена до стягнення 170351,82 грн. сплачена в повному обсязі.

Щодо впровадження підсистеми «Електронний суд» в Новопсковській селищній раді в 2021 році інформую про наступне.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.07.201 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної  системи (далі ЄСІТС).

У газеті «Голос України» від 04.06.2021 № 168 було опубліковано  оголошення про початок функціонування трьох підсистем ЄСІТС – «Електронний кабінет», «Електронний суд», підсистеми відеоконференцзв’язку,  яка почала офіційно функціонувати з 05.10.2021 року.

Відповідно до Положення адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють свої офіційні електронні адреси в підсистемі ЄСІТС.

Враховуючи листи Державної Судової Адміністрації України від 04.10.2021 року №15-17853/21, голови Луганської обласної державної адміністрації від 05.10.2021 року №01.01-13/08930 щодо початку функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, 06.10.2021 року працівниками Відділу було здійснено реєстрацію офіційної електронної адреси Новопсковської селищної ради в ЄСІТС та розпочата робота з процесуальними документами в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд».

Відповідно до вимог процесуального законодавства всі судові рішення, судові виклики та повідомлення направляються лише на електронні адреси в ЄСІТС органів місцевого самоврядування.

Починаючі з 04.04.2018 по 28.12.2021 в підсистемі ЄСІТС «Електронний суд» всього зареєстровано 217 судових справ цивільного, господарського та адміністративного судочинства  (суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій), учасником в яких є Новопсковська селищна рада.

 

Протягом 2021 року Відділом, відповідно до ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (далі – Порядок №115), було здійснено повідомну реєстрацію 19 колективних договорів та додаткових угод до них (11 колективних договорів та 8 додаткових угод до колективних договорів).

Серед зазначених колективних договорів до змісту трьох з них були наявні зауваження, в зв’язку з чим Відділом були надані сторонам колективного договору рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства. Такі рекомендації були враховані лише однією установою (Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів Новопсковської селищної територіальної громади»), якою було підготовлено та подано на повідомну реєстрацію відповідні зміни до колективного договору. Дві юридичні особи (Новопсковський районний центр зайнятості та Відділ культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради) наразі не врахували надані при здійсненні повідомної реєстрації рекомендації.

На виконання пункту 7 Порядку № 115, тексти вищезазначених колективних договорів та додаткових угод до них оприлюднено на офіційному сайті Новопсковської селищної ради.

 

Працівники Відділу надають правову та методичну допомогу юрисконсультам ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, НОВОПСКОВСЬКОМУ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КП «НОВОПСКОВЖИТЛО», КНП «НОВОПСКОВСЬКЕ ТМО», КНП «НОВОПСКОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД», здійснюють методичне керівництво правовою роботою в селищній раді та її виконавчих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери її управління, в яких відсутні посади юрисконсультів. 

 

Працівниками Відділу за дорученням селищного голови розглядалися запити на інформацію, письмові звернення громадян, підприємств, установ, організацій, були підготовлені проекти відповідей на них.

 

Протягом звітного періоду працівники Відділу входили до складу комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів створених селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою.

Так, начальник відділу правового забезпечення селищної ради Солоніна В.І. згідно з розпорядженнями селищного голови:

- від 23.04.2021 № 125-о включена до складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку Новопсковської селищної територіальної громади на 2021- 2027 роки;

- від 07.05.2021 № 139-о включена до складу конкурсної комісії Новопсковської селищної ради;

- від 24.06.2021 № 198-о визначена заступником голови конкурсної комісії Новопсковської селищної ради;

- від 03.06.2021 № 168-о включена до складу комісії з питань захисту прав дитини при Новопсковській селищній раді;

- від 22.07.2021 № 219-о включена до складу атестаційної комісії для проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування в Новопсковській селищній раді.

Відповідно до розпорядження селищного голови від 29.07.2021 № 235-о начальник та головний спеціаліст відділу були включені до складу комісії з проведення позапланової інвентаризації адміністративної будівлі за адресою: вул. Слобожанська, буд. 127В,
с. Осинове, яка перебуває на балансі Новопсковської селищної ради. Комісією було проведено позапланову інвентаризацію адміністративної будівлі та перевірено її стан.

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення селищної ради Заволодько Р.О. приймала участь у роботі комісії з відбору представників до складу Спостережної ради при КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «НОВОПСКОВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ», утвореної відповідно до рішення селищної ради від 27.08.2021 № 10/2.

Згідно з розпорядженням селищного голови від 05.10.2021 № 316-о головний спеціаліст відділу правового забезпечення селищної ради Ткаченко С.М. включений до складу комісії для розгляду колективного звернення громадян жителів села Булавинівка. Також Ткаченко С.М. здійснює юридичний супровід роботи громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Новопсковської селищної ради.

 

Начальник відділу правового забезпечення селищної ради Солоніна В.І. згідно з рішенням селищної ради від 05.11.2021 № 14/2 входила до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОПСКОВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ», відповідно до рішення селищної ради від 05.11.2021 № 14/3 була визначена секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОПСКОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

 

Крім того, Відділом постійно надавалася методична та правова допомога з організації роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної ради.

Так, протягом 2021 року на розгляд адміністративної комісіє при виконавчому комітеті надійшло 14 адміністративних протоколів.

Переважна більшість адміністративних протоколів (10 з 14), що надходили на розгляд адміністративної комісії, були складені за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів», два протоколи про вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», один протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 159 КУпАП «Порушення правил торгівлі на ринках», один протокол про вчинення адмін.правопорушення, передбаченого ст. 179 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві».

За результатами розгляду вищеназваних адміністративних протоколів адміністративною комісією 1 адміністративний матеріал повернуто без розгляду у зв’язку з невідповідністю зазначеного у протоколі складу адміністративного правопорушення  складу правопорушення, передбаченого ст. 159 КУпАП та винесено 13 постанов, з яких:

  • 10 постанов про накладення адміністративного стягнення;
  • 3 постанови про закриття справи.

За постановами адміністративної комісії загальна сума накладених штрафів становить 9605,00 грн, при цьому 8925,00 грн сплачено правопорушниками добровільно, за двома постановам про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу по 340,00 грн кожна матеріали було направлено до Новопсковського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) для примусового стягнення.

Детальна Інформація про постанови, винесені Адміністративною комісією при виконавчому комітеті Новопсковської селищної ради протягом 2021 року додається.

 

Працівники Відділу постійно займаються самоосвітою, приймають участь в тренінгах та семінарах. Так, у липні 2021 року працівники Відділу приймали участь в онлайн консультації на тему «Антикорупційні обмеження в роботі депутатів місцевої ради», у жовтні 2021 року - в онлайн семінарі на тему «Застосування положень антикорупційного законодавства в роботі посадових осіб місцевого самоврядування», які було організовано Луганським регіональним офісом Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe. У грудні 2021 року - приймали участь в онлайн відеоконференції - Мультидисциплінарний воршоп для працівників Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), студентської молоді, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій «Вільно про право», організатором якої було Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків).

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення селищної ради Заволодько Р.О., яку розпорядженням селищного голови від 05.05.2021 № 138-о визначено уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Новопсковської селищної ради, у травні 2021 року приймала участь в круглому столі у форматі фокус-груп з метою ефективного виявлення та опису кращих практик запобігання корупції, у жовтні 2021 року – в тренінгу «Функціональні напрями роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції. Поглиблений тренінг».

 

 

Начальник відділу правового забезпечення

Новопсковської селищної ради                                                 Валентина СОЛОНІНА

 

«__» січня 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про постанови, винесені Адміністративною комісією при виконавчому комітеті Новопсковської селищної ради протягом 2021 року

 

26.02.2021 – постанова відносно гр. Ч., що мешкає в с. Писарівка, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

12.03.2021 – постанова відносно гр. Б., що мешкає в с. Булавинівка, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів». Направлено до Новопсковського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) для примусового стягнення.

 

19.03.2021 – постанова про закриття справи у зв’язку з закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ст. 38 КУпАП, за адміністративним протоколом, складеним відносно гр. Б., що мешкає в с. Осинове, про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

19.03.2021 – постанова відносно гр. Б., що мешкає в с. Осинове, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів». Направлено до Новопсковського районного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) для примусового стягнення.

 

09.04.2021 – постанова відносно гр. Ж., що мешкає в с. Риб’янцеве, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 6800,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння».

 

16.04.2021 – постанова про закриття справи у зв’язку з неосудністю особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність (п.3 ч. 1 ст. 247 КУпАП), за адміністративним протоколом, складеним відносно гр. С., що мешкає в с. Писарівка, про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

23.04.2021 – постанова відносно гр. Б., що мешкає в с. Осинове, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

23.04.2021 – постанова відносно гр. С., що мешкає в с. Риб’янцеве, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

11.06.2021 – постанова про закриття справи у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП), за адміністративним протоколом, складеним відносно гр. М., що мешкає в с. Осинове, про вчинення нею адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння».

 

02.07.2021 –матеріал про адміністративне правопорушення за ст. 159 КУпАП «Порушення правил торгівлі на ринках» відносно гр. О., що мешкає в с. Булавинівка,  повернуто без розгляду у зв’язку з невідповідністю зазначеного у протоколі складу адміністративного правопорушення  складу правопорушення, передбаченого ст. 159 КУпАП.

 

26.08.2021 – постанова відносно гр. Л., що мешкає в с. Писарівка, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

10 .09.2021 – постанова відносно гр. К., що мешкає в с. Булавинівка, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

02.12.2021 – постанова відносно гр. С., що мешкає в смт Новопсков, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 85,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 179 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві».

 

15.12.2021 – постанова відносно гр. Л., що мешкає в смт Новопсков, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів».

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь