Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

ДІЯЛЬНІСТЬ служби у справах дітей

Відділ служби у справах дітей Новопсковької селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;
2) надає інформацію та консультації щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей; з питань застосування щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
3) виявляє дітей, залишених без батьківського піклування (у тому числі знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров'ю яких загрожує небезпека), зокрема:
- прийом повідомлень про дітей, які залишилися без батьківського піклування, та реєстрація їх у відповідному журналі або їх виявлення під час виконання своїх посадових обов‘язків;
- встановлення особи дитини;
- здійснення спільно з органами Національної поліції, охорони здоров‘я обстеження умов проживання (перебування) дитини;
- юридичне оформлення факту виявлення дитини, залишеної без батьківського піклування шляхом:
підготовки клопотання на ім‘я голови виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та проекту рішення про негайне відібрання дитини, яке розглядається протягом доби та приймається відповідне рішення;
безпосередньої реалізації спільно з органами Національної поліції, охорони здоров‘я рішення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, про негайне відібрання дитини;
інформування місцевої прокуратури  за місцем проживання дитини та у семиденний строк після прийняття рішення звертатися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення батьківських прав;
або
-підписання актів:
про покинуту чи знайдену дитину;
дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законні представники відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров‘я;
проведення оцінки рівня безпеки дитини;
про виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування;
- організація надання дитині екстреної допомоги, у тому числі медичної;
4) реєструє народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров‘я, а також дитини, мати якої померла, чи місце її проживання встановити неможливо;
5) забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема:
клопотання або рішення (залежно від підпорядкування закладу) про влаштування дитини у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей та її вибуття з них;
влаштування дитини у сім‘ї родичів, знайомих та її вибуття з них;
влаштування дитини у сім‘ю патронатного вихователя та її вибуття з неї;
6) вживає заходів щодо надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування, або його зміни, зокрема:
- видає наказ  про взяття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечує, за необхідності, та супроводжує звернення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, до суду щодо: позбавлення батьків батьківських прав; відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;
- збирає за необхідності, такі документи  як: свідоцтво про смерть батьків; рішення суду щодо визнання батьків безвісно відсутніми; недієздатними; оголошення батьків померлими; вирок суду про відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі; ухвала слідчого судді (суду) про тримання батьків під вартою під час здійснення кримінального провадження; ухвала суду або довідка органів Національної поліції про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження; висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров‘я про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов‘язків; один із актів:
про покинуту чи знайдену дитину; дитину, яку батьки (батько або матір) інші родичі або законні представники відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров‘я; про виявлення дитини, переміщеної із тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування;
- збір усіх документів дитини, у тому числі обов‘язково свідоцтво про народження;
- готує проект  рішення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, про надання дитині статусу сироти, чи позбавленої батьківського піклування;
- формує особові справи дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- готує індивідуальний  план  соціального захисту дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, винесення його на розгляд комісії з питань захисту прав дитини, контроль за його виконанням іншими суб‘єктами соціальної роботи із сім‘ями, дітьми та молоддю;
7) вживає заходи щодо влаштування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: під опіку, піклування, зокрема:
- проведення інформаційної кампанії з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання;
- прийом необхідних документів кандидатів в опікуни, піклувальники, проведення співбесід з ними;
- перевірка інформації про сім‘ю кандидатів, достовірність відомостей у поданих документах;
Відвідує кандидатів з метою ознайомлення з умовами проживання, визначення характеру сімейних стосунків;
- взаємодія з адміністраціями медичних закладів, закладів освіти, іншими закладами або установами, в яких проживають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з метою влаштування дітей до сімейних форм виховання;
- сприяння у підготовці висновку про стан виховання, утримання і розвитку дитини;
- підготовка проекту рішення органу опіки та  піклування про влаштування дитини під опіку/піклування;
- участь у процесі вибуття дитини із медичного закладу, закладів освіти, іншого закладу або установи, в яких проживають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до сім‘ї;
- ведення особових справ опікунів, піклувальників;
8) здійснює контролю за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім‘ю, дитячий будинок сімейного типу, зокрема підготовка звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім‘ї, дитячому будинку сімейного типу;
9) влаштовує дитину–сироту, дитину, позбавлену    батьківського піклування, до медичного закладу, закладу освіти, іншого закладу або установи, в яких проживають діти-сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема:
- клопотання  до служби у справах дітей обласної держадміністрації про видачу направлення(путівки) на влаштування дитини до дитячого будинку або загальноосвітньої школи – інтернату регіонального підпорядкування; до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про влаштування дитини до дитячого будинку – інтернату; до відповідного структурного підрозділу охорони здоров’я про влаштування дитини до будинку дитини;
- підготовка проекту рішення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування;
10) Здійснює:
- у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності: контролю за умовами утримання і виховання дітей; перевірки стану роботи із соціально-правового захисту дітей;
- перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання;
11) організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами селищної ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовує профілактичні заходи (рейди);  
12) забезпечує ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема:
- прийом та перевірка повідомлень про дітей, які можуть перебувати у складних життєвих обставинах, у тому числі про дітей, які ймовірно постраждали від насильства та жорстокого поводження з дітьми, торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності дитини, та перевірку підстав вважати дитину такою, що перебуває у складних життєвих обставинах (за винятком документально засвідчених відомостей, які надійшли від органів внутрішніх справ, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, прокуратури та судів, перевіряються службою у справах дітей), шляхом:
Обстеження умов проживання дитини.
Запитів до органів внутрішніх справ, органів освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних управлінь тощо;
- видача наказу про взяття дитини на облік;
- формування особових справ дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- підготовка індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, винесення його на розгляд комісії з питань захисту прав дитини, контроль за його виконанням іншими суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- відвідування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і роботи;
13) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають, зокрема:
- здійснення опису майна, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, та вжиття заходів до встановлення опіки над майном;
- ведення обліку нерухомого майна дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- клопотання про взяття дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний та соціальний квартирний обліки;
- вжиття заходів щодо передачі житла, яке належить  дитині – сироті  та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності в оренду;
- вжиття заходів щодо збереження житла,  яке належить  дитині – сироті  та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності або користування;
- надання (або відмова) дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності  або право користування на яке має дитина;
- представлення інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на час здійснення їх права на спадкування;
- здійснення підготовки і забезпечення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
- звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини;
14) вживає заходів щодо повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України: взаємодія із закордонними дипломатичними установами України, організація зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування;
15) забезпечує повернення дітей – іноземців до місць їх постійного проживання;
16) готує рішення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо: визначенні імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини;
17) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків; судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;
18) здійснює контроль за цільовим використанням аліментів;
19)перевіряє, у разі необхідності, умови роботи працівників, молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності;
20) забезпечує соціальний  захист  дітей, розлучених з сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту (виявлення, тимчасове влаштування дітей, розлучених з сім’єю, у разі наявності підстав – облік)
21) подає пропозиції до проектів програм,  планів і прогнозів у  частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
22) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;
23) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює      міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
24) розробляє  і  подає  на  розгляд  ради  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей;
25) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);
Виконує обов‘язки керівника служби захисту інформації (далі – СЗІ) єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (далі ЄІАС «Діти») місцевого рівня;
Здійснює ведення обліку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім‘ї опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах в ЄІАС «Діти» в якості адміністратора безпеки відповідно до встановлених норм та інструкцій.
Веде журнали «Облік захищених інформаційних ресурсів ЄІАС «Діти», журнал «Опис засобів КЗІ та документів ЄІАС «Діти», що знаходяться у користувачів», «Журнал обліку користувачів ЄІАС «Діти» та «Технічний журнал експлуатації засобів КЗІ ЄІАС «Діти», «Журнал обліку нештатних ситуацій в КСЗІ ЄІАС «Діти».
26) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
27) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
28) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;
29) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
30) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
31) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
32) Здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до служби у справах дітей виконавчого комітету Новопсковської селищної ради.
33) Надає консультації запитувачам  публічної інформації під час оформлення запитів на інформацію.
34) Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей в порядку та в строки, визначені Законом України  «Про доступ до публічної інформації».
35) Здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію.
36) Забезпечує надання роз‘яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавчого комітету, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.
37) Забезпечує оприлюднення публічної інформації про діяльність служби у справах дітей виконавчого комітету відповідно до ст..15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
38) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
39) представляє орган опіки та піклування Новопсковської селищної ради в суді, прокуратурі, правоохоронних та інших органах, установах, організаціях з питань, що стосуються дітей.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь