Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Новопсковська селищна рада оголошує конкурс на визначення опорного загальноосвітнього навчального закладу Новопсковської селищної ради

Дата: 26.04.2019 21:34
Кількість переглядів: 1281

Фото без опису

Новопсковська селищна рада оголошує конкурс на визначення опорного загальноосвітнього навчального закладу Новопсковської селищної ради.


Термін проведення конкурсу з 26 квітня до 26 травня 2019 року. 

 

Прийом заяв та документів здійснюється  відділом освіти Новопсковської селищної ради  з 26 квітня  до 26 травня 2019 року за адресою: вул. Українська 51, смт Новопсков

 

УМОВИ проведення конкурсу на  визначення опорного загальноосвітнього навчального закладу Новопсковської селищної ради

Мета і завдання Конкурсу

Конкурс проводиться з метою створення належних умов для забезпечення якісної освіти

учнів, рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи, виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх керівників, концентрації наявних ресурсів для покращення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти.

Завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі опорної школи в освітньому просторі Новопсковської селищної ради, діяльність якої спрямовується на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

− визначення кращих проектів опорної школи та заохочення її діяльності;

− поширення перспективного педагогічного досвіду кращої опорної школи.

 

Керівництво Конкурсом

Організаційно-методичне й інформаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

 

Терміни проведення та учасники Конкурсу

Конкурс проводиться у період з 26.04.2019 року по 26.05.2019 року

Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Новопсковської

селищної ради;

Матеріали учасниками Конкурсу (закладами) подаються у ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  до 26 травня 2019 року;

Оголошення результатів відбудеться не пізніше 31 травня  2019 року.

 

Умови участі в Конкурсі

Для участі в Конкурсі у ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ подаються такі матеріали:

заявка;

опис проекту опорної школи (10 сторінок);

відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин);

додаткові ілюстративні матеріали.

 

Матеріали Конкурсу повинні розкривати такі складники:

структуру освітнього простору (кількість суб’єктів (шкіл-філій)– не менше 3);

творчий портрет керівника опорної школи;

якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

план розвитку навчального (як опорного) закладу на 3 роки(базовий для порівняння – 2018/2019 навчальний рік);

науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

профілі навчання, поглиблене вивчення навчальних предметів;

 

Результативність роботи навчального закладу за такими критеріями:

- результати зовнішнього незалежного оцінювання;

- учнівських олімпіад з навчальних предметів;

- конкурсів-захистів робіт учнів-членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань тощо;

− створення системи виховної роботи в школі;

− відомості про кількість учнів:

 

Назва закладу

Кількість учнів, які навчаються у закладі

Кількість учнів, які підвозяться

 

Кількість учнів, які будуть підвозитись до опорної школи

З яких населених пунктів підвозяться учні і скільки

Опорна школа

 

 

 

 

Суб’єкт освітнього округу (школа-філія)

 

 

 

 

Школа, яка може стати філією та її ступінь

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

− наявність принаймні двох класів у кожній паралелі вище 4 класу;

– наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

− наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорної школи;

− зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання;

− матеріально-технічна база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інші, лабораторії, навчальні майстерні (забезпечені відповідним обладнанням);

– наявність класів з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням;

– шкільний методичний кабінет;

– спортивні об’єкти з відповідним обладнанням;

– актова зала;

– бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

– їдальня (вказати кількість посадочних місць);

– внутрішні туалети.

 

Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія.

 

Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

Визначення переможця Конкурсу проводиться Конкурсною комісією із визначення опорного навчального закладу (далі – Комісія).

Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 340 балів.

Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

 

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу

дві філії

три філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

150-200 осіб

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

50-100 учнів

більше 100 учнів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів

50-55%

55% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 18 км

18 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 60 хв.

до 60 хв.

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

15-20 осіб

більше 20 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність гуртків у опорному закладі

1-5

більше 5

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

85-90%

90% і більше

Якісний рівень педагогів

85-90%

90% і більше

Наявність кабінетів:

 

 

 

фізики

є, але без паспорту

 

так

 

хімії

 

є, але без паспорту

 

так

 

біології

 

є, але без паспорту

 

так

 

географії

 

є, але без паспорту

 

так

 

інформатики

 

є, але без паспорту

 

так

 

лабораторії

 

є, але без паспорту

 

так

 

навчальних майстерень

 

є, але без паспорту

 

так

 

спортивної зали

 є, але без паспорту

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 – 1 Мбіт

1 Мбіт і більше

 

 

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників освітнього процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами:

Пандус

внутрішні санвузли

є, але не відповідають нормам

так

 

внутрішні санвузли

 

є, але не відповідає нормам

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Термін проведення останнього капітального ремонту

10-25 років

до 10 років

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

так

частково

 

Комісія працює на громадських засадах.

Засідання  Комісії  є  правомочним,  якщо  на  ньому  присутні  не менше  двох  третин  її складу.

Рішення  Комісії  (за  результатами  оцінювання)  про  визначення  переможця  Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії та прийняті на них рішення оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Комісії.

 

Підведення підсумків Конкурсу

Рішення  конкурсної  комісії з відповідною пропозицією  доводиться  до відома учасників Конкурсу та надається для розгляду Новопсковській селищній раді.

 

Склад конкурсної комісії із визначення опорного навчального закладу

Голова комісії:

Красноглазова Наталія Володимирівна

 

заступник селищного голови з  питань діяльності виконавчого органу Новопсковської селищної ради

Заступник голови комісії:

Акименко Ольга Миколаївна

 

начальник відділу освіти  Новопсковської селищної ради

Секретар комісії:

Нотченко Лариса Василівна

 

юрисконсульт відділу освіти Новопсковської                    

селищної ради

Члени комісії:

Біла Тетяна Анатоліївна

 

головний спеціаліст відділу освіти Новопсковської  селищної ради

Піднебенна Ніна Василівна

методист відділу освіти Новопсковської  селищної ради

Шамриха Світлана Михайлівна              

економіст відділу освіти Новопсковської  селищної ради

Гречана Тетяна Миколаївна

секретар Новопсковської селищної ради

Рєзнік Тамара Миколаївна

начальник відділу Служба у справах дітей Новопсковської  селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням позачергової шістдесятої сесії від 25 квітня 2019 року № 60/2

додаток до рішення 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь