Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Дата: 24.06.2020 11:17
Кількість переглядів: 1235

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 447 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»

Фінансова підтримка надається:

1) фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

2) сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають вимогам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

 •  ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗАКУПЛЕНОГО У ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ТА/АБО ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЮ (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство);
 • ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАНИМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ДОРАДЧИМИ ПОСЛУГАМИ (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень), надається на умовах та в порядку, визначених Мінекономіки
 •  ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ надається шляхом компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання, а також у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і податку на додану вартість;
 •  ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА надається фермерським господарствам на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті прийманняпередачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130;
 • БЮДЖЕТНА СУБСИДІЯ НА ОДИНИЦЮ ОБРОБЛЮВАНИХ УГІДЬ (1 ГЕКТАР) НОВОСТВОРЕНИМ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ (один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство);
 • БЮДЖЕТНА СУБСИДІЯ НА ОДИНИЦЮ ОБРОБЛЮВАНИХ УГІДЬ (1 ГЕКТАР) ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (КРІМ НОВОСТВОРЕНИХ) (у розмірі 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень);
 •  ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ ( здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими уповноваженим банком (далі компенсація). Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році (включаючи нараховані за грудень попереднього бюджетного року) відсотки за користування кредитами (непоновлювальними) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт. Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом:
 •  залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500000 гривень, для покриття виробничих витрат;
 • залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9000000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Одержувач може скористатися компенсацією не більш як за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим кредитом);

 

 • СПЕЦІАЛЬНА БЮДЖЕТНА ДОТАЦІЯ ЗА УТРИМАННЯ КОРІВ МОЛОЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ, У ВЛАСНОСТІ ЯКОГО ПЕРЕБУВАЄ ВІД П’ЯТИ КОРІВ, ІДЕНТИФІКОВАНИХ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (у розмірі 5 тис. гривень, але не більше 250 тис. грн на одне господарство);

 ЗА НАПРЯМАМИ: ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ НАСІННЯ, ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ПРИДБАНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ, БЮДЖЕТНА СУБСИДІЯ НА ОДИНИЦЮ ОБРОБЛЮВАНИХ УГІДЬ (1 ГЕКТАР) ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (КРІМ НОВОСТВОРЕНИХ) У 2020 РОЦІ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЛИШЕ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА, НЕ ВИПЛАЧЕНА ОДЕРЖУВАЧАМ У 2019 РОЦІ З НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД НИХ ПРИЧИН, У РАЗІ ПОВТОРНОГО ПОДАННЯ НИМИ ДО 1 ВЕРЕСНЯ ДОКУМЕНТІВ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ПУНКТІВ 7, 10, 11 І 11-2 ЦЬОГО ПОРЯДКУ.

Фінансова підтримка надається за напрямами (крім бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам та бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених) через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

Для отримання бюджетної субсидії для фермерських господарств заявку та підтвердні документи подаються до регіонального відділення Укрдержфонду.

Для отримання фінансової підтримки подають уповноваженому банку/регіональному відділенню Укрдержфонду заявку та підтвердні документи в паперовій або електронній формі, а саме:

 • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
 • одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:
 • стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;
 • стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”, - для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в паперовій або електронній формі;
 • довідку, видану Укрдержфондом у довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості.

У постанові зазначається, що для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає до одного із уповноважених банків, крім документів, передбачених пунктом 6 цього порядку, такі документи:

 • інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);
 • інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);
 • баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, — копію фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;
 • копію договору з постачальником техніки та обладнання;
 • копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту — про сплату 30 відсотків вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості — про оплату 100 відсотків їх вартості);
 • акт приймання-передачі техніки та/або обладнання;
 • копію видаткової накладної;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь