Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора Новопсковського газопроводського закладу загальної середньої освіти  I-IIІ ступенів Новопсковської селищної ради

Дата: 07.05.2021 14:12
Кількість переглядів: 1738

Фото без описуНовопсковська селишна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора Новопсковського газопроводського закладу загальної середньої освіти  I-IIІ ступенів Новопсковської селищної ради.

Місцезнаходження закладу: Луганська область, Старобільський  район, селище міського типу  Новопсков, вулиця Магістральна, будинок 307.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:  посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають особисто ( або уповноважена згідно з довіреністю особа) у відділ освіти Новопсковської селищної ради (смт. Новопсков, вул. Українська, 51  каб. 10) наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту  (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної ) роботи не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на офіційному сайті Новопсковської селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі

 Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Наказ Відділу освіти Новопсковської селищної ради "Про затвердження переліку тестових питань, зразка ситуаційнонго завдання, критеріїї оцінювання кандидатів на посаду директора Ганусівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та Новопсковського газопроводського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів в межах конкурсного відбору "

КРИТЕРІЇ оцінювання кандидатів

 1. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування. Із загального переліку питань для кожного учасника тестування надається 30 тестових питань. Всі кандидати виконують один варіант. Кожне питання передбачає пять варіантів відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді, тестове питання вважається неправильно розв’язаним. Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами тестування, становить 30 балів. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 30 хвилин.
 2. Кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.
 3. Про дату та час, передбачений для перевірки знання законодавства та розв’язання ситуаційного завдання всі кандидати повідомляються одним із доступних способів, обраних ними (зазначається у заяві про участь у конкурсі), зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування та розв’язання ситуаційного завдання. Проведення презентації перспективного плану розвитку закладу освіти може відбутися того ж дня, що і перевірка знання законодавства і розв’язання ситуаційного завдання.
 4. Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.
 5. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами письмово. Кожен кандидат розв’язує одне ситуаційне завдання.
 6. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.
 7. Голова комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.
 8. На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 30 хвилин.
 9. Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати віддають бланки з розв’язаними ситуаційними завданнями секретарю комісії.
 10. Правильне розв’язання ситуаційного завдання максимально оцінюється в 10 балів і виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків.
 11. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:
 • 10 балів - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
 • 5 балів - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;
 • 0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.
 1. Остаточний бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
 2. Відкрита публічна презентація перспективної плану розвитку навчального закладу перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом у спосіб, який визначає сам конкурсант, державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
 3. Регламент етапу:
 • виступ претендента - до 15 хв.;
 • запитання та обговорення - до 10 хв.
 1. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється шляхом виставлення балів членами конкурсної комісії.
 2. Остаточний бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
 3. Максимальна кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти становить 10 балів.
 4. Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:
 • 10 балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти; 
 • 5 балів виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти; 
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.
 1. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених за результатами всіх етапів конкурсу: тестування, вирішення ситуаційних завдань та публічної презентації.
 2. Загальна максимальна кількість набраних балів може становить 50 балів.
 3. Переможцем вважається особа, яка набере найбільшу кількість балів за результатами всіх випробувань.

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року   № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування. Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розробляється і затверджується наказом відділу освіти Новопсковської селищної ради та оприлюднюється на сайті Новопсковської селищної ради.

Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Про час і місце проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.

Довідки за телефоном: (066)11 75 600 Біла Тетяна Анатоліївна.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь