Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Актуальна інформація для громадських організацій

Дата: 22.09.2021 15:12
Кількість переглядів: 895

           Фото без опису Слід пам'ятати, що після оновлення громадськими об'єднаннями відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) у 2021 році, громадські об'єднання зобов'язані, як і інші юридичні особи, підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані.

Що робити, якщо змінився КБВ?

            Громадське об'єднання зобов'язано протягом 30 робочих днів з дня виникнення обставин, наслідком яких стала змін КБВ, повідомити державного реєстратора про зміни.

            У такому випадку, державному реєстратору подаються такі документів:

 1. заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;
 2. структура власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності", зареєстрованого Міністерством юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (далі – Наказ);
 3. витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
 4. нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

            Справляється адміністративний збір відповідно та в розмірі визначеному статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (зі змінами) (далі – Закон про реєстрацію). Документ про сплату адміністративного збору подається разом з іншими документами.

 

Що таке щорічне підтвердження

відомостей про КБВ?

            Громадські об'єднання, як і інші юридичні особи, зобов'язані щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів підтверджувати відомості про КБВ.

            Для підтвердження відомостей про КБВ державному реєстратору подаються такі документи:

 1. заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 2. структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу;
 3. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 4. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

            Адміністративний збір за щорічне підтвердження відомостей про КБВ не справляється.

            Оскільки Наказ прийнятий у 2021 році, то щорічне підтвердження відомостей про КБВ відбудеться вже в 2022 році.

       Приклад: якщо громадське об'єднання було зареєстровано 01 лютого то протягом 14 календарних днів, починаючи з 2022 року, необхідно звернутися до державного реєстратора для щорічного підтвердження відомостей про КБВ громадського об'єднання.

Відповідальність за порушення законодавства

        Несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника є адміністративним правопорушенням, та може тягнути за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Декілька слів про структуру власності

          Звертаємо увагу, що після прийняття Наказу, структуру власності, серед інших документів, необхідно подавати державному реєстратору при звернені для:

 1. державної реєстрації створення юридичної особи;
 2. державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у тому числі змін до установчих документів;
 3. державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі;
 4. державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 5. державної реєстрації переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту;
 6. державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;
 7. державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
 8. державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 9. державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 10. державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 11. акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 12. державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів;
 13. підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

            Таким чином, структура власності стає обов'язковим документом та подається у більшості випадків при зверненні до державного реєстратора для державної реєстарції

            Контактні номери телефонів відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) - 0645242216, 0953624202.

 

 

 

28 квітня 2020 року набув чинності Закон України від 06 грудня 2019 року 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яким внесені зміни до низки нормативно-правових актів, у тому числі і до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

            08 червня 2021 року за № 768/36390 Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19 березня  2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності" (далі – Наказ), який опубліковано у газеті "Урядовий кур’єр" 11 червня 2021 року. Наказ набирає чинності через місяць із дня його офіційного опублікування, тобто з 11 липня 2021 року.

            Вищенаведеними нормативно-правовими актами регулюється питання визначення кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та  подачі до державного реєстратора відомостей про КБВ.

            Тож, розберемося хто такі КБВ, відповідно до законодавства.

        Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

            В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) міститься інформація про  кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

            Кінцевим бенефіціарним власником є, зокрема:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

            Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

            Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

            Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

            У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

            Контактні номери телефонів відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) - 0645242216, 0953624202.

 

 

 

У зв'язку з прийняттям наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності", зареєстрованого Міністерством юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (далі – Наказ), яким затверджено Положення про форму та зміст структури власності, з 11 липня 2021 року, у громадських об'єднань зі статусом юридичної особи (у тому числі місцевих осередків громадських об'єднань зі статусом юридичної особи) змінюються правила подачі інформації про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та виникає необхідність подати державному реєстратору відомостей про КБВ.

       Звертаємо увагу, що іншим громадським формуванням – професійним спілкам, організаціям професійних спілок, структурним утворенням політичних партій, творчим спілкам тощо  подавати відомості про КБВ державному реєстратору не потрібно!

          Тож, що саме змінюється і які нові правила подання інформації про КБВ з 11 липня 2021 року?

          1. Всім громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи та місцевим осередкам громадських об'єднань зі статусом юридичної особи (далі – громадські об'єднання), що були зареєстровані до 28 квітня 2020 року та щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відсутні відомості про КБВ, необхідно подати до державних реєстраторів протягом 3 місяців, починаючи з 11 липня 2021 року, інформацію про КБВ.

          Водночас, згідно з листом Міністерства юстиції України від 09.07.2021 № 32032/8.4.4/32-21, необхідно також здійснити оновлення відомостей про КБВ в Єдиному державному реєстрі всім юридичним особам щодо яких відповідно до закону в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності", незалежно від того, чи міститься про них актуальна інформація, чи вона потребує оновлення.

          2. У разі зміни КБВ громадські об'єднання зобов'язані повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

          3. Кожного разу, при зверненні до державного реєстратора щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться у Єдиному державному реєстрі, необхідно повідомляти державного реєстратора про відсутність змін у відомостях про КБВ або у разі зміни, протягом 30 робочих днів повідомляти про такі зміни та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

          4. Громадським об'єднанням необхідно щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації громадського об'єднання, протягом 14 календарних днів подавати державному реєстратору документи  для підтвердження відомостей про КБВ.

          Акцентуємо увагу, що несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ є адміністративним правопорушенням, та тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

            Контактні номери телефонів відділу державної реєстрації друкованих засобів  масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) - 0645242216, 0953624202.

          На сторінці Відділу у мережі Фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/Відділ-державної-реєстрації-ДЗМІ-та-гром-формувань-у-Луганській-області-1044361669100972 постійно розміщується цікава інформація, інформація щодо державної реєстрації громадських формувань (у тому числі про КБВ) та новини у сфері державної реєстрації громадських формувань.

 

 

У зв'язку з прийняттям наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності", зареєстрованого Міністерством юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (далі – Наказ), яким затверджено Положення про форму та зміст структури власності надаємо відповіді на найбільш актуальні питання, що виникають у громадських формувань щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ).

            1. Яким громадським формуванням необхідно подавати до державного реєстратора інформацію про КБВ?

            Інформацію про КБВ подають громадські об'єднання зі статусом юридичної особи та місцеві осередки громадських об'єднань зі статусом юридичної особи.

            Іншим громадським формуванням інформацію про КБВ подавати не потрібно!

            2. Яким громадським об'єднанням необхідно подати інформацію про КБВ у зв'язку з прийняттям Наказу та протягом якого строку?

            Інформацію про КБВ необхідно подати державному реєстратору всім громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи та місцевим осередкам громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, що були зареєстровані до 28 квітня 2020 року та щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відсутні відомості про КБВ. Водночас, згідно з листом Міністерства юстиції України від 09.07.2021 № 32032/8.4.4/32-21, рекомендуємо також здійснити оновлення відомостей про КБВ в Єдиному державному реєстрі всім юридичним особам щодо яких відповідно до закону в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності", незалежно від того, чи міститься про них актуальна інформація, чи вона потребує оновлення.

            Інформацію необхідно подати протягом 3 місяців починаючі з 11 липня 2021 року.

            Перелік документів, які необхідно подати державному реєстратору:

            заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;

            структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу;

       витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

          нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

       Адміністративний збір за внесення до Єдиного державного реєстру інформації про КБВ окремо не справляється.

            Вищенаведені документи можна подати як окремо для внесення інформації про КБВ до Єдиного державного реєстру (документ про сплату адміністративного збору не подається) так і при зверненні до державного реєстратора Управління для проведення реєстраційних дій, що пов'язані із зміною відомостей про громадське об'єднання (у такому випадку також подаються документи передбачені законодавством для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, та документ про сплату адміністративного збору, як при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться у Єдиному державному реєстрі).

            3. Чи потрібно громадським об'єднанням щоразу при зверненні для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подавати державному реєстратору відомості про КБВ?

            Так, громадські об'єднання зобов'язані, як і інші юридичні особи, підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані. Структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу, є обов'язковим документом, що подається для державної реєстрації змін.

            4. Змінився КБВ громадського об'єднання? Які документи подати до державного реєстратора та в який строк?

            Громадське об'єднання зобов'язано протягом 30 робочих днів з дня виникнення обставин, наслідком яких стала змін КБВ, повідомити державного реєстратора про зміни.

            У такому випадку, державному реєстратору подаються такі документів:

            заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;

            структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу;

            витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

            нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

            Справляється адміністративний збір відповідно та в розмірі визначеному статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (зі змінами) (далі – Закон про реєстрацію). Документ про сплату адміністративного збору подається разом з іншими документами.

            5. Щорічне підтвердження громадськими об'єднаннями відомостей про КБВ. Як це працює? Коли та які подавати документи?

            Громадські об'єднання зобов'язані щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів підтверджувати відомості про КБВ.

            Для підтвердження відомостей про КБВ державному реєстратору подаються такі документи:

            заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

            структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу;

      витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

       нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

            Адміністративний збір за щорічне підтвердження відомостей про КБВ не справляється.

            Звертаємо увагу, що оскільки Наказ прийнятий у 2021 році, то щорічне підтвердження відомостей про КБВ відбудеться вже в 2022 році.

        Несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника є адміністративним правопорушенням, та тягне за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Контактні номери телефонів відділу 0645242216, 0953624202.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ)

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

(М. ХАРКІВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь