Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Роз’яснення щодо механізму отримання соціальних послуг, які надаються на платній основі

Дата: 13.10.2021 08:16
Кількість переглядів: 2113

Фото без описуНадаємо роз’яснення щодо механізму отримання соціальних послуг на платній основі, які надає Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради».


Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» соціальні послуги можуть надаватися:
- за рахунок бюджетних коштів (якщо середньомісячний сукупний дохід не перевищує два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);
- з установленням диференційованої плати, тобіж це часткова плата у розмірі 75% від повної вартості соціальної послуги (якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);
- за рахунок отримувача соціальних послуг (якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб).


ЯКИЙ РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на сьогодні складає – 1854 грн., а з грудня 2021р. – 1934 грн.


ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.


ЯКІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ ЗА ПЛАТУ
Перелік та вартість соціальних послуг, які можуть надаватися Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради» на платній основі затверджені рішенням Новопсковської селищної ради № 9/3 від 29.07.2021р., а саме:


1) соціальна послуга ДОГЛЯД ВДОМА (основні заходи, що складають її зміст: допомога в самообслуговуванні; допомога в пересуванні в побутових умовах; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу); допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; навчання навичкам користування засобами реабілітації; психологічна підтримка тощо).
Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від його потреби.
Вартість цієї соціальної послуги складає:
* по заходам, які надаються соціальним робітником:
- 1 година – 101,80 грн. (для осіб у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);
- 1 година – 76,40 грн., це диференційована вартість 75% (для осіб у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб).
Час надання соціальної послуги може бути меншим, або більшим, так само, як і вартість, все буде залежати від індивідуальних потреб особи.

2) соціальна послуга НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА (основні заходи, що складають її зміст: послуги перукаря; рубання (розпилювання) дров; косіння трави біля будинку/паркану;
ремонтні роботи внутрішні (дрібні ремонтно-будівельні роботи в будинку (квартирі) зокрема сантехніки, меблів тощо; ремонтні роботи зовнішні (дрібні ремонтно-будівельні роботи біля будинку, ремонт паркану тощо).
Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від його потреби.
Вартість цієї соціальної послуги складає:
* по заходам, які надаються перукарем:
- 1 година – 73,40 грн. (для осіб у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);
- 1 година – 55,00 грн. це диференційована вартість 75% (для осіб у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб)
Час надання соціальної послуги може бути меншим, або більшим, так само, як і вартість, все буде залежати від індивідуальних потреб особи.
* по заходам, які надаються робітником з комплексного обслуговування й ремонту будинків:
- 1 година – 158,10 грн. (для осіб у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб);
- 1 година – 118,60 грн. це диференційована вартість 75% (для осіб у яких середньомісячний сукупний дохід перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб)
Час надання соціальної послуги може бути меншим, або більшим, так само, як і вартість, все буде залежати від індивідуальних потреб особи.


ЗМІНА ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Згідно Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. № 428, тарифи на соціальні послуги щороку визначаються надавачем соціальних послуг і затверджуються його засновником один раз на рік. У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальні послуги, зокрема собівартості послуг, адміністративних витрат, податку на додану вартість, засновник надавача соціальних послуг переглядає тариф на соціальні послуги.


ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» отримувачами соціальних послуг є особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги.
Вразливі групи населення - особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників;
Складні життєві обставини - обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.
Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини це - похилий вік; часткова втрата рухової активності; невиліковні хвороби; психічні та поведінкові розлади; інвалідність; безробіття; малозабезпеченість особи; домашнє насильство; насильство за ознакою статі, тощо.


ЯК ОТРИМАТИ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Механізм отримання соціальних послуг врегульовано Положенням про порядок та умови надання платних соціальних послуг, яке затверджене рішенням Новопсковської селищної ради № 8/12 від 17.06.2021р.

Порядок дій :
- особа або її законний представник, звертається із заявою до Відділу соціального захисту населення Новопсковської селищної ради (далі-ВСЗН) із заявою про надання соціальних послуг у письмовій формі разом з необхідними документами. Заяви з документами також можуть прийматися старостами та Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради» (далі-Центр), які потім передаються до ВСЗН для подальшого опрацювання та прийняття рішення. Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про надання їй соціальних послуг, заяву подають законний представник такої особи, або орган опіки та піклування. На підставі отриманих документів ВСЗН приймає рішення про надання соціальної послуги в якому визначає умови її оплати. Потім це рішення надсилається надавачу соціальних послуг (Центру), працівники
якого визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, складають індивідуальний план надання соціальних послуг та укладають з ним договір про надання соціальних послуг, після чого розпочинається надання соціальної послуги.
Перелік документів для отримання соціальної послуги:
- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
- акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи Центру.


ЯК СПЛАТИТИ ЗА ОТРИМАНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Після укладання договору про надання соціальної послуги, працівники Центру виконують заходи, що вказані в індивідуальному плані надання соціальної послуги. Після виконання заходів отримувачу соціальних послуг надається акт приймання-передачі наданих соціальних послуг на підставі якого обраховується вартість послуги і потім видається рахунок на оплату, який протягом 5 банківських днів з дня його отримання повинен бути сплачений на рахунок Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради». Особа отримавши рахунок може сплатити його у поштовому відділенні Укрпошти, через касу банку, банківському терміналі, через мобільний додаток Приват 24 чи Ощад 24 ввівши реквізити, які зазначені в рахунку.
Отримувачі соціальної послуги – догляд вдома, що не можуть дістатися поштового відділення чи банку самостійно, можуть скористатися допомогою соціального робітника, який їх обслуговує.


За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до Центру НСП за телефоном +38(066)370-02-62.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь