Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ оголошує конкурс на надання житлово-комунальних послуг з поводження з побутовими відходами

Дата: 25.11.2021 15:36
Кількість переглядів: 795

Фото без описуНаказ ВІДДІЛУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ № 79 від 02.12.2021 року.

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛДОВО- КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Луганська область, Старобільський район., смт Новопсков, вул. Магістральна, 68, +380955071175.
2. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:
2.1.Місце: 923023, Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков, вул. Магістральна, 68, кімн. 16, кімн. 16
2.2.Дата: 24 грудня 2021 року;
2.3.Час: 14:00 годині;
2.4. Прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання житлово-комунальних послуг з поводження з побутовими відходами начальник відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради Старцев М.С.
2.5.Спосіб надання пропозицій: особисто або поштою.
2.6.Кінцевий строк подачі документів: 23 грудня 2021року
3.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
3.1.Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.
3.2.Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для поводження з побутовими відходами (твердих, рідких побутових відходів, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території селищної ради.
3.3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території селищної ради, технічний стан якої який дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.
3.4. Вартість послуги з поводження з побутовими відходами.
3.5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги
3.6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.
3.7.Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.
3.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.
4. Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами та вимоги щодо якості надання послуг.
Конкурс проводиться на житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Новопсковської селищної територіальної громади, що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Новопсковської селищної територіальної громади житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;
- планування заходів щодо забезпечення споживачів житлово-комунальних послуг з поводження з побутовими відходами.
5. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:
5.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.
5.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.
5.3. Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України станом на момент подачі конкурсної документації.
5.4.Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.
5.5.Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.
5.6. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.
5.7. Довідки про проходження водіями медичного огляду.
5.8.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а).реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б).керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);
в).форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.
5.9.Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).
5.10.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до розділу 10.3 конкурсної документації;
б) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.
6. Характеристика території де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами
- Новопсковська селищна територіальна громада.
7. Характеристика об’єктів утворення відходів.
а) багатоквартирні житлові будинки:
- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма поверхами, кількість мешканців таких будинків;
- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо - та газопостачання);
- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація
- відомості про балансоутримувачів будинків;
- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;
б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;
- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо - та газопостачання);
- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;
- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;
- характеристика під'їзних шляхів;
8. Характеристика об’єкта утилізації відходів.
Полігон твердих побутових відходів
9.Вимоги до конкурсних пропозицій.
9.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.
9.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
9.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.
9.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.
9.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
9.6.Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.
9.7.Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути прошнурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.
10.Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:
10.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями: 

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності
1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у приватному секторі

перевага надається учасникові, який має
спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення
усіх видів побутових відходів - твердих,
великогабаритних, ремонтних, рідких
побутових відходів, небезпечних відходів у
складі побутових відходів

для підтвердження факту наявності
достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання житлово - комунальних послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній
документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються перевага надається учасникові, який має
спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

2. Можливість здійснювати щоденний
контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами,
виконання регламентних робіт з технічного
обслуговування та ремонту спеціально
обладнаних транспортних засобів
наявність власного або орендованого
контрольно-технічного пункту
3. Підтримання належного санітарного
стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів
наявність власного або орендованого
обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів
4. Можливість проводити в установленому
законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином
обладнаному медичному пункті
використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі
5. Можливість забезпечити зберігання та
охорону спеціально обладнаних
транспортних засобів для перевезення
побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством
зберігання спеціально обладнаних
транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг
6. Наявність системи контролю руху
спеціально обладнаних транспортних
засобів під час збирання та перевезення
побутових відходів
перевага надається учасникові, що
використовує супутникову систему
навігації вартість надання послуг з
вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо
7. Вартість надання житлово-комунальних
послуг з вивезення побутових відходів
перевага надається учасникові, що
пропонує найменшу вартість надання
послуг
8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та
правил
перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки
9. Наявність у працівників відповідної
кваліфікації (з урахуванням пропозицій
щодо залучення співвиконавців)
перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів
10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів
Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання житлово- комунальних послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі
на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору
перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій
побутових відходів та вторинної сировини,
облаштування контейнерних майданчиків
відповідно до вимог нормативних документів.
 
   

10.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.
11.Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:
11.1.Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.
Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.
11.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
12.Внесення змін до конкурсної документації:
12.1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
12.2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
13.Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:
13.1.Місце: 92303, Луганська область. Старобільський район, смт Новопсков, вул.Магістральна,68, кімн.16.
13.2.Спосіб: особисто або поштою.
13.3.Кінцевий строк: 23.12.2021
13.4.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
13.5.На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
13.6.Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
13.7.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
13.8.Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
14. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:
14.1.Місце: 92303, Луганська область, Старобільський район, смт Новопсков. вул. Магістральна,68
14.2.Дата: 23.12.2021
14.3.Час: 14:00 годин

14.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
14.5.До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.
Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.
14.6.Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.
14.7.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
14.8.За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:
- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною
документацією;
- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;
- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.
14.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:
- неподання конкурсних пропозицій;
- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. «Положення про порядок проведення конкурсу по наданню житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів».
14.10.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
14.11.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
14.12.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
14.13.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
14.14 Переможець конкурсу оголошується наказом ВІДДІЛУ БУДІВНИЦТВА,АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.
14.15.У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

14.17.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь