Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Бюджетна комісія рекомендує затвердити даний проект бюджету 2022

Дата: 21.12.2021 10:49
Кількість переглядів: 1630

Пояснювальна записка

до проекту бюджету Новопсковської селищної

 територіальної громади на 2022 рік

Доходна частина бюджету

Доходна частина проекту бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2022 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік»  та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини селищного бюджету на 2022 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020-2021 роки, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2022 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 грн. на 1 січня 2022 року та 6700 грн на 01 жовтня 2022 року,  а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2020 року та очікуваного виконання 2021 року бюджету Новопсковської селищної  територіальної громади.

Доходна частина бюджету Новопсковської селищної ради  на 2022 рік розрахована  в загальному  обсязі  233019,034 тис. грн., з них доходи загального фонду 231904,639 тис. грн., доходи спеціального  фонду -  1114,395 тис. грн.

Загальний фонд бюджету Новопсковської селищної територіальної громади складається з податкових та неподаткових надходжень – 134363,977 тис. грн.,  трансфертів 97540,662 тис. грн , в тому числі базова дотація – 23597,400 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 68293,600 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 777,600 тис. грн,  дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2641,950 тис. грн.  інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 6,600 тис.грн. Від Білолуцької селищної ради -  інша субвенція на забезпечення енергоносіями КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської селищної ради» в сумі 1423,633 тис. грн, інша субвенція на забезпечення енергоносіями  АЗПСМ, ФАП та ФП КНП «Новопсковський центр ПМСД Новопсковської селищної ради» в сумі 67,817 тис. грн, інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення заробітною платою працівників ФАП та ФП КНП «Новопсковський центр ПМСД Новопсковської селищної ради» в сумі 539,342 тис. грн,  інша субвенція з місцевого бюджету на утримання КУ "Об’єднаний трудовий архів Новопсковської селищної територіальної громади" в сумі 192,720 тис. грн.

Основним джерелом формування доходів загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Податок та збір на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу у доходах загального фонду, що становить 69,11 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2022 року (без врахування трансфертів) – 92853,962 тис. грн.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 збільшення рівня мінімальної заробітної плати до 6500 грн. з 1 січня 2022 року, до 6700 грн з 01 жовтня 2022 року та збільшення розміру 1 тарифного розряду.

Бюджетоформуючі платники податку на доходи фізичних осіб: військова частина № 9938, ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ селищної ради, КНЗ "Новопсковський центр ПМСД", Новопсковське ТМО.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований у розмірі 10 тис. грн. Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2022 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2021 році  та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2022 рік. Платниками податку на прибуток є КП «НОВОПСКОВЖИТЛО» та КП "НОВОПСКОВ БУДПРОЕКТІНВЕНТАРИЗАЦІЯ".

Прогнозна  сума  надходжень  до селищного бюджету рентної  плати  за  спеціальне використання лісових ресурсів на 2022  рік становить
50,439 тис. грн. Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини. Платником податку є Старобільське Лісомисливське господарство.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  передбачена в сумі 4,584 тис. грн з урахуванням динаміки надходжень за 2021 рік. Платниками  податку  є  НС ТОВ «Перлина», СВОК «Слобожанський», ТОВ Оператор ГТС України, ПрАТ «АГРОТОН», ТОВ СП НІБУЛОН, ТОВ АП «Придніпровське», КП «Новопсковжитло».

Очікувані надходження до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади у 2022 році акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  за пальне  в сумі 559,073 тис. грн, Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  за пальне 1951,146 тис. грн,  акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  заплановано в сумі 1258,677 тис. грн. Враховано фактичні надходження 2020-2021 років) та індекс зростання цін 106,2.  Визначальні платники акцизного податку роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої) від суб’єктів господарювання: ТОВ «МІКС МАРКЕТ», ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ».

Очікувані показники надходжень у 2022 році до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складають 4747,741 тис. грн., у т.ч. від юридичних осіб, які є власниками об'єктів житлової  та нежитлової нерухомості – 4064,907 тис. грн., та від фізичних осіб, які є власниками об'єктів житлової та  нежитлової нерухомості – 682,834 тис. грн.  Розраховано на рівні очікуваного виконання за 2021 рік, так як  на сьогодні залишилась не вирішене питання з базами нерухомості. Та враховано щорічну динаміку зростання надходжень 10% .

Очікувані показники надходжень по платі за землю на 2022 рік складають 11007,969 тис. грн, у т.ч. по земельному податку з юридичних осіб  – 6671,663 тис. грн., з фізичних осіб  – 4336,306 тис. грн. Розрахунок очікуваних надходжень плати за землю на 2022 здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, враховано існуючу базу укладених договорів оренди. Зростання надходжень не передбачається оскільки база оподаткування залишається без змін. Суми плати за землю  планується на рівні  очікуваного надходження 2021 року. Згідно рішень «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» передбачено надання пільг  органам державної влади та місцевого самоврядування для категорії   землі  - землі громадської забудови з цільовим призначенням  03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, земельні ділянки, надані для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Втрати  бюджету складуть 55,290 тис. грн.

Передбачається надходження туристичного збору  в сумі 19,600 тис. грн, що розраховано на рівні очікуваного виконання за 2021 рік.

Планується сума надходжень єдиного податку  19416,555 тис грн, у тому числі з юридичних осіб 1118,607 тис. грн,  фізичних осіб 6478,517 тис. грн ( враховано зростання рівня мінімальної заробітної плати  та прожиткового мінімуму станом на 01 січня 2022року, від якої залежить розмір сплати), єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільського господарства перевищує 75%  11819,431 тис. грн  що на рівні  очікуваних показників 2021 року, так як змін у законодавстві не відбулося.

Частина чистого прибутку комунальних підприємств запланована  в сумі 12,264 тис. грн., розрахунок  здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2021 році  та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2022 рік. Визначальними платниками податку на прибуток є КП «НОВОПСКОВЖИТЛО» та КП "НОВОПСКОВ БУДПРОЕКТІНВЕНТАРИЗАЦІЯ".

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано в сумі 40,456 тис. грн., що на рівні  очікуваних надходжень 2021 року.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заплановано в сумі 81,204 тис. грн. Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 858,860  тис. грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запланована в сумі 1197,231 тис. грн, що на рівні очікуваних надходжень 2021 року.

Державне мито заплановане в сумі 82,391 тис. грн.

Інші надходження складуть 150,000 тис. грн.  від повернення боргів минулих років. та  гарантовані  внески  для участі в конкурсі на право оренди.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу заплановане в сумі 61,826 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету Новопсковської селищної територіальної громади визначений в сумі 1114,395 тис. грн, який враховує  податкові та  неподаткові надходження.

Планується отримати екологічного податку 159,000 тис. грн, що на рівні очікуваного виконання 2021 року.

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів  плануються від:

плати за послуги, що надається бюджетними установами згідно функціональних повноважень в сумі 955,395 тис.  грн. – плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та за навчання в Новопсковській школі мистецтв, за надання платних послуг КУ «Центр культури і дозвілля Новопсковської селищної ради».

Протягом року плани надходжень будуть збільшені за рахунок інших джерел власних надходжень, це благодійні внески, гранти та дарунки та коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень.

 

Видаткова частина бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2022 рік

Загальний обсяг видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2022 рік пропонується визначити у сумі 233019,034тис.грн (з урахуванням трансфертів), у тому числі видатки загального фонду – 227961,254 тис. грн, спеціального фонду – 5057,780 тис.грн.

У структурі видатків бюджету за економічною класифікацією на 2022 рік видатки на захищені статті складають 90,99 відсотка загального обсягу видатків бюджету, у тому числі видатки на заробітну плату  з нарахуваннями – 76,51 відсотка або 178286,955тис.грн, на придбання продуктів харчування і медикаментів – 2,64 відсотків або 6165,444 тис. грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 11,46 відсотка або 26701,862 тис. грн.

При розрахунку фонду оплати праці працівників бюджетних установ враховано запровадження з 1 січня 2022 року мінімальної заробітної плати у розмірі 6500 гривень, з 1 жовтня 2022 року 6700 грн., зростання посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 (із змінами) у розмірі 2893 гривні та 2982 гривні відповідно.

У проекті бюджету на 2022 року збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами харчування та медикаментами, проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

У бюджеті на 2022 рік по Новопсковській селищній раді, як головному розпоряднику коштів, передбачено за загальним фондом видатки на загальну суму 30013,536 тис.грн.

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» видатки передбачені у сумі 17615,162 тис. грн., що на 298,457 тис. грн, або 1,7% менше очікуваних видатків 2021 року, та на 5305,598 тис.грн, або  43% більше 2020 року.

Захищені статті видатків за вказаним кодом функціональної класифікації видатків бюджету складають 16844,214 тис. грн, або 95,62% від загального обсягу видатків.

Видатки на оплату праці в проекті бюджету визначені в сумі 15646,704 тис. грн. Розрахунки здійснено відповідно до штатного розпису станом на 01.01.2022 року та 01.03.2022 року. Видатки на оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування повинні бути розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями); наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) з врахуванням штатної чисельності. Середня заробітна плата по керівництву – 16,867 тис.грн., спеціалісти 9,487 тис.грн, робітники 7,488 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 1197,510 тис.грн, враховано потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за спожиті енергоносії, що більше видатків 2021 року на 443,858 тис.грн. та 2020 року на 999,151 тис.грн в зв’язку з передачею адмінбудівель доприєднаними сільськими радами на баланс селищної ради та зростанням ціни на енергоносії.

Видатки на поточне утримання установи 770,948 тис.грн, що менше попереднього року на 300,022 тис.грн або 28% та більше 2020 року на 39,461 тис.грн, або 5%.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» на утримання КУ «Об’єднаний трудовий архів Новопсковської селищної територіальної громади» передбачені видатки у сумі 653,695 тис. грн., що на 39,125 тис.грн, або на 6% більше очікуваних видатків 2021 року, в т.ч. за рахунок коштів Іншої субвенції з місцевого бюджету на утримання КУ "Об’єднаний трудовий архів Новопсковської селищної територіальної громади" з бюджету  Білолуцької селищної територіальної громади 192,720 тис.грн.

Захищені статті видатків за вказаним кодом функціональної класифікації видатків бюджету складають 598,536 тис. грн, що складає 91,56% від загального обсягу видатків та на 11,526 тис.грн, або на 2%  більше очікуваних видатків 2021 року

Видатки на оплату праці працівникам установи визначено в сумі 501,743 тис.грн, що менше очікуваних видатків 2021 року  на 85,267 тис.грн, або на 14,5%. Видатки на оплату праці працівникам розраховано згідно з наказом Міністерства юстиції України від 15.11.2011 №3327/5, наказами Державного комітету архівів України №138 від 21.11.2005, № 40 від 23.03.2006 та № 186 від 25.12.2007 з урахуванням встановленого 1тарифного розряду та штатної чисельності з 01.01.2022 року. Середня заробітна плата по установі 9,633 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 96,793 тис.грн, враховано потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за спожиті енергоносії. В попередньому році видатки на енергоносії не здійснювались у зв’язку з відсутністю договору оренди.

За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» заплановано видатки  на загальну суму 5742,304 тис.грн в т.ч. за рахунок коштів Іншої субвенції на забезпечення енергоносіями КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської селищної ради» з бюджету Білолуцької селищної територіальної громади 1423,633 тис.грн. Видатки більше очікуваного виконання аналогічного періоду минулого року 2021 року на 839,861 тис.грн., або 17,1%. Видатки на енергоносії передбачено в сумі 5091,994 тис.грн., що більше очікуваного періоду 2021 року на 970,990 тис.грн, або 23,6%. Враховано потребу в асигнуваннях для проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

По придбанню предметів та матеріалів для поточних ремонтів передбачено 244,658 тис.грн. В 2021 році зазначені видатки не передбачались.

Передбачено видатки на придбання медикаментів  та перев’язувальних матеріалів на суму 175,334 тис.грн., що більше очікуваних видатків аналогічного періоду 2021 року на 174,054 тис.грн.

Продукти харчування передбачені в сумі 50,000, що менше аналогічного періоду 2021 року на 47,671 тис.грн, або 48,8%.

Для навчання лікаря-інтерна за спеціальністю «Хірургія» згідно договору б/н від 28.07.2021 року з Державним закладом «Луганський державний медичний університет» передбачено видатки в сумі 43,515 тис.грн.

Пільгові пенсії передбачено в сумі 97,968 тис.грн., що на рівні очікуваних видатків 2021 року.

Пільгові рецепти передбачено в сумі 38,835 тис.грн., що менше очікуваних видатків 2021 року на 57,014 тис.грн, або 59%.

За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» заплановано видатки на утримання закладу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської селищної ради»  в сумі 5569,389 тис.грн, в т.ч. за рахунок Іншої субвенції з бюджету Білолуцької селищної територіальної громади 607,159 тис.грн. Видатки менше очікуваних за 2021 рік на 4,178 тис.грн , або 0,7%.

Видатки на оплату праці працівників ФАП та ФП в проекті бюджету визначені в сумі 3048,716 тис. грн. в т.ч. за рахунок коштів Іншої субвенції на забезпечення заробітною платою працівників ФАП та ФП КНП «Новопсковський центр ПМСД Новопсковської селищної ради» Білолуцької селищної територіальної громади 539,342тис.грн, що більше на 94,938 тис.грн (3,2%) очікуваних видатків минулого періоду. Розрахунки здійснено відповідно до штатного розпису станом на 01.01.2022 року та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами). Середня заробітна плата по установі (Новопсковська СТГ) – 9,522 тис.грн, Білолуцька СТГ – 6,140 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 1569,482 тис.грн в т.ч. за рахунок коштів Іншої субвенції на забезпечення енергоносіями  АЗПСМ, ФАП та ФП КНП «Новопсковський центр ПМСД Новопсковської селищної ради» з бюджету Білолуцької селищної територіальної громади в сумі 67,817 тис.грн, враховано потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за спожиті енергоносії. Видатки на енергоносії заплановано на 77,079 тис.грн , або 4,7% менше відповідного періоду  2021 року у зв’язку зі сплатою у 2021 році боргу за 2019-2020 роки за рішенням суду.

На оплату медикаментів та медичних виробів передбачено 664,363 тис.грн, що менше очікуваних видатків 2021 року на 124,200 тис.грн, або 15,7%.

За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» згідно «Програми соціально-правового захисту дітей Новопсковської селищної ради на 2020-2022 роки» заплановано видатки на придбання подарунків для дітей, які потребують особливої уваги та на послуги перевезення в сумі 28,150, що на 1,150 тис.грн , або 4% менше від 2021 року.

За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» передбачено 23,790 тис.грн., що на рівні 2021 року та на 8,657 тис.грн , або 57%  більше рівня 2020 року.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»            для вшанування почесних громадян Новопскова передбачено 2,5 тис.грн.

За бюджетною програмою «Здійсненя заходів із землеустрою» передбачено 402,840 тис.грн, що на 181,177 тис.грн., або 55% більше ніж у 2021 році та на 402,840 тис.грн більше ніж у 2020 році.  Це пов’язано з необхідністю виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки по с.Кам’янка, с. Степне, с.Донцівка, с.Рогове та землевпорядної документації.

 За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»  передбачено  внески до Асоціації міст України,  Асоціації органів  місцевого самоврядування  в сумі 47,000 тис.грн.

За головним розпорядником бюджетних коштів «Відділ освіти Новопсковської селищної ради» бюджет на 2022 рік складає 146205,429тис.грн.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на апарат відділу освіти передбачено 1003,915 тис. грн., що на 224,451 тис.грн , або 18,2% менше очікуваних видатків 2021 року, та на 331,777 тис.грн, або 49% більше виконання 2020 року. Витрати на заробітну плату  складають 915,813 тис.грн, (середня заробітна плата 10,426 тис.грн), енергоносії  передбачаються  в розмірі 61,756 тис.грн для забезпечення  потреби.  Захищені видатки складають 97,37% від загального обсягу.

Розрахунки видатків на утримання установ дошкільної освіти проведено з урахуванням існуючої мережі закладів та контингенту вихованців. Станом на 01.12.2021 року за рахунок коштів бюджету утримуються 13 дошкільних навчальних заклади, та 518 вихованців.

В проекті бюджету на 2022 рік бюджетні призначення на утримання установ дошкільної освіти передбачені у сумі 30559,762 тис.грн, що на 5033,844 тис. грн., або 11,9%  більше 2021 року.

Розрахунок фонду оплати праці здійснено на підставі тарифікаційних списків та штатних розписів. При розрахунку враховані норми діючого законодавства. Видатки на оплату праці по галузі в проекті бюджету визначено у сумі 23932,113 тис.грн., що на 2964,706 тис. грн, або 14,1% більше ніж у 2021 році, що пов’язано з ростом посадових окладів згідно ЕТС  та збільшення штатної чисельності. Середня заробітна плата – 9,028 тис.грн.

Медикаменти передбачено в сумі 65,000 тис.грн, що на рівні очікуваних видатків 2021 року та менше на 7,262 тис.грн., або 10% видатків 2020 року.

Витрати на продукти харчування  передбачені в сумі 2726,325 тис.грн., що на 1271,515 тис.грн., або 87,4% більше очікуваного обсягу 2021 року у зв’язку зі збільшенням кількості дітей пільгових категорій. Сума розрахована на кількість дітей що відвідують ДНЗ та вартість харчування, відповідно рішення Новопсковської селищної ради  № 18/_ від 22.12.2021 року «Про  організацію харчування дітей у  закладах  освіти Новопсковської селищної ради  в 2022 році» в розмірі  вартості харчування однієї дитини на день  в закладах дошкільної освіти - від 1 до 4 років – 40 грн;  від 4 до 6(7) років – 65 грн.

На розрахунки за спожиті енергоносії передбачається 3139,959 тис.грн, що більше на 967,501 тис.грн, або 44,5% у порівнянні  з попереднім роком.

Витрати на  інше поточне утримання передбачаються в сумі  696,365 тис.грн., що на 173,131 тис.грн., або 20% менше очікуваного виконання 2021 року.

За бюджетними програмами «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами  середньої  освіти»  видатки на утримання здійснюються за рахунок місцевого бюджету та субвенцій з державного бюджету.  Загальні видатки складають  104530,037 тис.грн., що на 6940,753 тис.грн., або 7,1% більше попереднього періоду.

Видатки на оплату праці по галузі в проекті бюджету визначено у сумі 89098,975тис. грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету 20805,375 тис.грн. Розрахунок фонду оплати праці здійснено на підставі тарифікаційних списків та штатних розписів. Всього штатна чисельність у закладах загальної освіти  370,73 педагогів  та робітників 214,89 чоловік. У порівнянні з очікуваними видатками 2021 року більше на 3959,854 тис.грн, або 4,6% , в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 1718,954 тис.грн. (9%). Середня заробітна плата педагогічних та прирівняних до педагогічних працівників 12,728 тис.грн. робітників – 7,405 тис.грн.

При розрахунку враховані тарифні розряди згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2002 № 643 „Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”,  постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки працівників, відповідно до Закону „Про державний бюджет України на 2022 рік”. Розраховано посадовий оклад , обов’язкові виплати (вислуга, за престижність праці педагогічних працівників, та інші), матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі окладу.

Медикаменти передбачено в сумі 45,000 тис.грн, що на 35,850 тис.грн більше очікуваних видатків 2021 року та на 135,476 тис.грн. менше видатків 2020 року.

Продукти харчування розраховані за вартістю затвердженою рішенням ради № 18/_ від 22.12.2021 року «Про  організацію харчування дітей у  закладах  освіти Новопсковської селищної ради  в 2021 році» в розмірі вартості харчування однієї дитини віком від 6 до 11 років -27 грн., від 11 до 14 років – 30 грн., від 14 до 18 років – 32 грн.  Планування видатків здійснювалось згідно планового середньорічного контингенту учнів на 2022 рік, очікуваного виконання днів харчування та середньої вартості дня згідно із натуральними нормами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” визначено у розмірі 3125,277 тис.грн., що на 477,388 тис.грн, або 18% більше очікуваного обсягу видатків 2021 року, у зв’язку зі збільшенням кількості дітей пільгових категорій та карантинними обмеженнями у 2021 році.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв передбачає 9691,184 тис.грн бюджетних коштів, що на 3088,339 тис.грн, або 46,7 % більше видатків попереднього періоду у зв’язку зі значним ростом ціни за енергоносії. Видатки заплановані згідно фактичного споживання у 2020-2021 роках .

Інше поточне утримання  заплановано в сумі 2569,601 тис.грн.

За бюджетною програмою  «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на  утримання працівників позашкільної освіти передбачено видатки у сумі 2726,949 тис.грн, що на 408,884 тис.грн , або на 17,6 % більше очікуваних видатків 2021 року. На заробітну плату 2513,529 тис.грн., що на 355,057 тис.грн , або 16,4% більше 2021 року. Середня заробітна плата по установі 9,225 тис.грн. Енергоносії в сумі 142,400  тис.грн.  Інше поточне утримання  заплановано в сумі  71,020 тис.грн.

За бюджетною програмою  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в бюджеті передбачено 2979,361 тис.грн.,  в порівнянні з 2021 роком видатки зменшено на 13,5 % , або 462,980 тис.грн. Заробітна плата запланована в сумі 2707,960 тис.грн., середня заробітна плата 8,603 тис.грн. Енергоносії передбачаються в сумі  168,457 тис.грн. Захищені видатки складають 96% загального обсягу бюджету. Придбання предметів та матеріалів 59,194 тис.грн., оплату послуг крім комунальних 38,000 тис.грн., а саме на оплату зв’язку та інтернету, заправку картриджів, забезпечення роботи програмного забезпечення, виготовлення електронних цифрових підписів, установку  та інші.

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачено 34,810 тис.грн для  надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку.

За бюджетною програмою  «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачається 234,700 тис.грн в т.ч.  184,800 тис.грн. в  на оздоровлення учнів  в пришкільних таборах (продукти харчування) та 49,900 тис.грн., на  виконання Програми "Оздоровлення  та відпочинок дітей Новопсковської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки",  планується оздоровити 5 дітей .

За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» загальний обсяг витрат  передбачається в сумі 4135,895 тис.грн., що на 816,386 тис.грн більше очікуваного обсягу виконання 2021 року.  Витрати на оплату праці   складуть 2984,666 тис.грн, що більше рівня 2021 року на 407,820 тис.грн, або на 15,8%, в зв’язку з економією коштів та наявністю вакантних посад у 2021 році. У порівнянні з 2020 роком видатки на заробітну плату зросли на 642,619 тис.грн, або 27,4%. Враховано зростання розміру посадового окладу згідно ЕТС, доплати за вислугу років, спортивні звання, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі окладу. Середня заробітна плата 8,584 тис.грн. Кошти на оплату енергоносіїв передбачені в сумі 815,737 тис.грн , що більше 2021 року на 390,045 тис.грн, або 91,6% та на 518,380 тис.грн., або 174,3% більше видатків 2020 року.   Інше поточне утримання  332,492 тис.грн.

За головним розпорядником бюджетних коштів «Відділ соціального захисту населення» бюджет на 2022 рік складає 11370,487 тис.грн.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на апарат відділу соціального захисту населення передбачено видатків  в розмірі 1518,363 тис.грн, що на 409,118 тис.грн., або 21,2% менше очікуваних видатків 2021 року.  Витрати на заробітну плату  складають 1230,887 тис.грн, що менше 2021 року на 538,300 тис.грн., або 30,4%, у зв’язку зі зменшенням штатної чисельності на 8 шт.од. та скорочення штатної чисельності на 2 одиниці з 01.03.2022 року. Середня заробітна плата по установі становить 9,891 тис.грн. Енергоносії  передбачаються  в розмірі 242,336 тис.грн , що на 177,811 тис.грн. більше очікуваного обсягу використання 2021 року у зв’язку зі зміною приміщення у 2021 році. Інше поточне утримання передбачено в сумі 45,140 тис.грн., що на 48,629 тис. грн, або 51,8% менше очікуваних видатків 2021 року.

За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» передбачено видатків в сумі 15,000 тис.грн, що на рівні очікуваного використання 2021 року для компенсації послуг зв’язку пільговим категоріям населення.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» передбачено 15,000 тис.грн.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян» передбачено 12,500 тис.грн.

За бюджетною програмою «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» передбачено 4,629 тис.грн. для забезпечення канцелярськими товарами та оренди приміщення для проведення заходів.

За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачається оздоровити 5 дітей з незахищених верств населення на загальну суму 49,900 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачено видатків в сумі 654,261 тис.грн для компенсації особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, що більше видатків 2021 року на 417,643 тис.грн., або 176,5%  у зв’язку зі збільшенням кількості осіб, які надають соціальні послуги.

За бюджетною програмою   «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» утримується Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради. Станом на 01.12.2021 року  штатна чисельність становить 69,5 одиниць.

В бюджеті на 2022 рік передбачено видатки  в сумі 8760,834 тис.грн., в тому числі на оплату праці 8474,972 тис.грн,, що на 729,722 тис.грн, або на 9,4% більше очікуваних видатків 2021 року та на 4855,666 тис.грн більше видатків 2020 року у зв’язку зі збільшенням штатної чисельності на 25 шт.од.  Розраховано посадові оклади згідно єдиної тарифної сітки, обов’язкові доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення. Середня заробітна плата по установі 8,489 тис.грн.

Оплата енергоносіїв передбачається у сумі 84,191 тис.грн., що на 20,393 тис.грн , або на 32,7% більше 2021 року та на 38,469 тис.грн або 87,1% більше 2020 року.

Видатки на поточне утримання комунальної установи становлять 201,671 тис.грн., що на 99,251 тис.грн або 32,9%  менше очікуваного виконання 2021 року.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»            для виплати одноразової матеріальної допомоги особливо потребуючим громадянам  передбачено 340,000 тис.грн., що на рівні очікуваного виконання 2021 року, та на 163,000 тис.грн, або 92% більше видатків 2020 року.

За головним розпорядником бюджетних коштів «Відділ культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради» бюджет на 2022 рік складає 26385,854 тис.грн.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на апарат відділу культури передбачено видатків  в розмірі 486,943 тис.грн., що на 158,157 тис.грн, або 24,5% менше очікуваного виконання 2021 року.  Витрати на заробітну плату  складають 467,016 тис.грн,, що менше 2021 року на 153,315 тис.грн, або 24,7% . Середня заробітна плата 10,633 тис.грн.  Інші видатки – 19,927 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» на утримання Новопсковської школи мистецтв передбачається 5318,197 тис.грн., що на 398,518 тис.грн., або 8,1% більше очікуваних видатків 2021 року та на 822,685 тис.грн, або 18,3%  більше 2020 року.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» з врахуванням штатної чисельності 33,45 одиниць передбачено видатки на оплату праці в сумі 4960,966 тис.грн., що більше попереднього року на 6,3% або 294,026 тис.грн. в зв’язку з підвищенням розміру базового розряду та на 827,913 тис.грн, або 20% більше 2020 року. Середня заробітна плата – 10,562 тис.грн.

Витрати на енергоносії передбачаються в сумі 283,895 тис.грн, що розраховано на підставі фактичного використання у 2021 році з врахуванням росту цін.

На інше поточне утримання  передбачено 73,336 тис.грн.

За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачається оздоровити 5 дітей на загальну суму 49,900 тис.грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачено видатків 4555,724 тис. грн., що на 480,172 тис.грн, або 11,8% більше очікуваного виконання 2021 року, в тому числі: заробітна плата – 4281,004 тис.грн., що більше видатків 2021 року на 404,104 тис.грн та 10,4%. Середня заробітна плата 10,731 тис.грн. Енергоносії – 190,083 тис. грн. , що на 76,642 тис.грн , або 67,5 % більше видатків 2021 року. Інші поточні видатки – 84,637 тис.грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» передбачено видатків 1705,892 тис. грн., що на 214,383 тис.грн (14,3%) більше очікуваних видатків 2021 року,  в тому числі: заробітна плата – 1475,616 тис.грн., що на 133,516 тис.грн. (9,9%) більше 2021 року. Середня заробітна плата - 8,063 тис.грн. Енергоносії – 178,351 тис. грн., що на 79,307 тис.грн (80%) більше 2021 року. Інші поточні видатки – 51,925 тис.грн.

За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів“ за рахунок коштів бюджету Новопсковської селищної територіальної громади у 2021 році буде утримуватись 17 закладів культури.

На утримання установ культури в 2022 році передбачені видатки по загальному фонду бюджету у сумі 12524,083 тис. грн, що більше видатків 2021 року на 1139,028 тис. грн., або 10% та на 9275,821 тис.грн більше 2020 року у зв’язку зі збільшенням мережі закладів культури.

Видатки на оплату праці по культурі в проекті бюджету визначено у сумі 10362,548 тис. грн, що на 631,850 тис. грн, або  6,5% більше  ніж у минулому періоді. Розрахунок фонду оплати праці здійснено на підставі штатних розписів (94 штатні одиниці). При розрахунку враховані посадові оклади та ставки заробітної плати згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від  18.10.2005 року № 745 „Про  впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки працівників. Середня заробітна плата по закладах – 7,530 тис.грн.

 В видатках на оплату енергоносіїв врахована потреба в енергоносіях в сумі 1565,769  тис. грн, що більше, ніж у 2021 році на 580,084 тис. грн.(58,8%) у зв’язку із зростанням ціни на електроенергію.

 Інші поточні видатки визначені в сумі  595,766 тис.грн.,

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури передбачено видатки у сумі 1060,253 тис.грн, що на 314,110 тис.грн., або 22,8% менше видатків 2021 року, в тому числі заробітна плата – 993,783 тис.грн., що на 282,496 тис.грн (22,1%) менше очікуваного обсягу видатків 2021 року . Середня заробітна плата – 8,485 тис.грн. Іінші видатки -66,470 тис.грн.

Бюджетна програма “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“ у 2022 році заплановані видатки для проведення культурно-масових заходів в сумі 481,516тис.грн, що на рівні очікуваного виконання видатків 2021 року та на 200,979 тис.грн (71,6%) більше у порівнянні з 2020 роком, що забезпечить видатки для проведення культурно-розважальних заходів, а саме на відрядження 95,628 тис.грн,  послуги – 177,201 тис.грн.,  та на предмети та обладнання для проведення заходів  208,687 тис.грн.

За бюджетною програмою “ Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення  спортивних заходів“ на 2022 рік з бюджету Новопсковської селищної територіальної громади заплановані видатки на проведення фізкультурно-масових засобів серед населення в сумі  203,346 тис.грн., що на рівні очікуваного виконання 2021 року та на 6,647 тис.грн менше видатків 2020 року.

За головним розпорядником Відділ будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради  загальний бюджет установи складає 10683,456 тис.грн. у тому числі за бюджетними програмами:

 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»  на утримання апарату передбачається 2462,765 тис.грн., що на 605,585 тис.грн, або 20% менше 2021 року та на 801,001 тис.грн (48,2%) більше 2020 року. На заробітну плату  передбачено  1822,247 тис.грн., що на 546,439 тис.грн (23%) менше видатків 2021 року та на 305,975тис.грн. (20,1%) більше видатків 2020 року.   Заробітну плату розраховано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями); наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) з врахуванням штатної чисельності з 01.01.2022 року  . Середня заробітна плата 9,958 тис.грн.

  На оплату енергоносіїв  передбачено 490,569 тис.грн., що більше 2021 року на 127,638 тис.грн. (35%) у зв’язку зі збільшенням кількості  будівель на балансі установи та ростом ціни на енергоносії. Інші поточні видатки складуть 149,949 тис.грн.

За бюджетною програмою  «Організація та проведення громадських робіт» –  передбачено 109,800 тис.грн., для залучення на роботи з благоустрою населених пунктів на виконання зайнятості населення Новопсковської селишної територіальної громади на 2021-2023 роки . Видатки заплановано на рівні 2021 року.

За програмою  “Організація благоустрою населених пунктів“ в проекті передбачені видатки на проведення робіт з благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади в загальній сумі 7090,891 тис.грн. У порівнянні з 2021 роком видатки зменшились на 389,715 тис.грн. (5,8%) та на 3365,707 тис.грн (90,3%) більше видатків 2020 року. Виконавцями програми з організації  благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади у 2022 році за окремими заходами будуть відділ будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради  та  КП «НОВОПСКОВЖИТЛО»,  шляхом доведення бюджетних асигнувань.

За роботами, виконавцем яких визначено Відділ ЖКГ,  передбачено видатки в сумі 4056,593 тис.грн, у т.ч.  на заробітну плату з нарахуваннями  працівників з благоустрою в кількості 15 штатних одиниць на суму 1541,470 тис.грн, що на 347,287 тис.грн, або 29% більше видатків 2021 року у зв’язку з ростом мінімальної заробітної плати та збільшенням штатної чисельності на 1 штатну одиницю; на вуличне освітлення 1581,023 тис.грн., що на 823,244 тис.грн , або на 108%  більше очікуваного виконання 2021 року та на 1147,589 тис.грн більше 2020 року, у зв’язку з розширенням мережі вуличного освітлення по населенним пунктам; поточний ремонт елементів благоустрою ( меморіали, водотоки, колодязі, тротуари) – 150,000 тис.грн., виготовлення кошторисної документації на проведення робіт та схеми санітарної очистки в сумі 290 тис.грн. стерилізація безпритульних собак 30 тис.грн., дизинфекція та витравлення 30 тис.грн, поточний ремонт дитячих майданчиків та інше.

КП «НОВОПСКОВЖИТЛО» передбачено видатки в загальній сумі 3034,298тис.грн, у т.ч.   на заробітну плату штатних одиниць, діяльність яких пов’язана з виконанням програми, в сумі  1496,953 тис.грн., нарахування ЄСВ 329,330 тис.грн,  видатки на придбання ПММ  758,337 тис.грн, запасні частини автотранспортних засобів в сумі  249,934 тис.грн, придбання 199,743 тис.грн.  Видатки будуть спрямовані на роботи  з вивозу сміття та ліквідація стихійних сміттєзвалищ, технічне обслуговування  та поточного ремонту мережі вуличного освітлення, ландшафтні роботи, обслуговування кладовищ,  видалення буряну,  прибирання громадських вбиралень, транспортні послуги, лісозаготівельні послуги 

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено видатки в сумі 42,000 тис.грн. на виконання програми «Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів по Новопсковській селищній територіальній громаді на 2020-2022 роки".

За бюджетною програмою  “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у проекті бюджету на 2022 рік по загальному фонду передбачені видатки на проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг, які відносяться до комунальної власності, в сумі 978,000 тис грн., а саме планування покриттів автомобільних доріг грейдером (поточний ремонт)  та поточний ремонт комунальних доріг з асфальтовим покриттям (ямкові ремонти) . На балансі Відділу ЖКГ обліковуються комунальні дороги 70,32 км , з них:

  • з твердим покриттям – 21,86 км,
  • з удосконаленим покриттям – 21,7 км,
  • грунтові – 26,76 км, та мости.

У порівнянні з 2021 роком видатки зменшились на 1314,658 тис.грн, або 57% та на 46,700 тис.грн (5%) менше 2020 року.

Виконавцями робіт будуть відділ будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради  та  КП «НОВОПСКОВЖИТЛО»,  шляхом доведення бюджетних асигнувань.

За роботами, виконавцем яких визначено Відділ ЖКГ,  передбачено видатки в сумі 198,409 тис.грн, а саме на  встановлення запобіжного обладнання та дорожніх знаків - 49,409тис.грн, , чищення снігу  49 тис.грн та інші.

По КП «НОВОПСКОВЖИТЛО» 779,591 тис.грн. у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 502,153 тис.грн, ПММ 208,512 тис.грн та запасні частини автотранспортних засобів в сумі  68,722 тис.грн,  Видатки будуть спрямовані на прибирання снігу, обробка протиожиледними матеріалами,  транспортні послуги, грейдерування.

По головному розпоряднику коштів Бюджетний відділ Новопсковської селищної ради передбачені видатки  в сумі 3231,198 тис.грн.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на утримання установи передбачено 1294,704 тис.грн., що менше очікуваних видатків 2021 року на 195,836тис.грн., або 13,1%. Витрати на заробітну плату  складають 1154,573 тис.грн,, що менше на 220,460 тис.грн. (16%) 2021 року. Середня заробітна плата по працівниках відділу 10,885 тис.грн. (в т.ч. відшкодування заробітної плати прибиральниці в сумі 32,017тис.грн. нарахування 7,044 тис.грн). Енергоносії передбачено в сумі 90,673 тис.грн, що більше очікуваних видатків попереднього періоду на 79,093 тис.грн., у зв’язку з укладанням договору оренди в листопаді 2021 року. Інше поточне утримання 49,458 тис.грн., що менше на 54,969тис.грн, або 52,6%.

За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачено 1786,494 тис.грн. , а саме:

- Інша субвенція на утримання Старобільського центру професійного розвитку педагогічних працівників Старобільської міської ради Луганської області в сумі 148,800тис.грн.;

- Інша субвенція на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного проживання на 30 ліжок КЗ "Білолуцький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" в сумі 1637,694 тис.грн.

Розмір резервного фонду передбачається у сумі 150,000 тис. грн., що становить 0,06% видатків загального фонду бюджету.   

За спеціальним фондом передбачено видатки в сумі 5057,580 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»  в загальній сумі 90,720 тис.грн. У тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями  по  Новопсковській школі мистецтв передбачається  90,720 тис.грн., за рахунок власних надходжень установи.

На виконання бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» за рахунок власних надходжень установ від батьківської плати передбачити видатки на продукти харчування в сумі 955,395 тис.грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» для виконання Програми «Бюджет участі» та реалізацію проєкту-переможця «Стежка здоров’я в с.Риб’янцеве» заплановано видатки в сумі 41,350 тис.грн.

За  бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання проекту  бюджету участі «Придбання машини для прочистки труб в с. Кам'янка» в сумі 58,781 тис.грн.

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» на виконання  Програми реалізації Бюджету участі Новопсковської селищної територіальної громади на 2022 рік по проектам-переможцям «Придбання елементів благоустрою, які підлягають встановленню для спортивного майданчика та території загального користування в селі Закотне поблизу будівлі Закотненського СБК», «Облаштування та очищення "Шпакового озера" на території загального користування с. Заайдарівка», «Улаштування спортивного майданчика для дітей та молоді по вул. Шкільна, б. 1, 2, с. Писарівка»,  "Влаштування громадського простору берег річки Айдар (оновлення басейну, фонтану джерела "Сольонка" смт Новопсков) заплановано 371,823 тис.грн.

За рахунок екологічного податку 159,000 тис.грн. передбачається на заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам за бюджетною програмою  «Охорона та раціональне використання навколишнього середовища».

 За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачено співфінансування проекту:  "Капітальний ремонт опорного закладу освіти "Новопсковський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради Луганської області", розташованого за адресою: вул.Первомайська, 2, смт Новопсков, Новопсковського району, Луганської області" в сумі 3471,431 тис.грн.

Дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 3943,385 тис.грн покривається за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  .

Проект бюджету Новопсковської селищної територіально громади збалансовано та пропонується до розгляду  бездефіцитним.  Показники проекту бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для  функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення,  заходи на виконання цільових програм.

 

Начальник бюджетного відділу                                                    Світлана Корж


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь