Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Положення - ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – відділ) є виконавчим органом Новопсковської селищної ради Луганської області (далі – селищна рада). Відділ утворюється, підконтрольний і підзвітний селищній раді, а також підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові.

1.2.Відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.Утримується за рахунок коштів бюджету Новопсковської селищної територіальної громади та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

1.4.Відділ є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки.

1.5.Відділ має:

- повне найменування на українській мові: ВІДДІЛ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;

- скорочене найменування на українській мові: НОВОПСКОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ЖКГ.

1.6.Структура та чисельність відділу затверджується селищною радою.

1.7.Юридична адреса відділу: 92302, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Шкільна, буд.3.

 

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

2.1. Предметом діяльності відділу є державне управління загального характеру.

 

3.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, та благоустрою, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, транспорту та зв’язку, здійснення ефективного управління комунальною власністю на території об’єднаної територіальної громади;

2.1.2. забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, ритуальними, готельними та іншими послугами, підготовка пропозицій, розробка та подання на розгляд ради програм з питань розвитку комунального господарства, транспорту, інфраструктури, охорони навколишнього середовища та здійснення контролю за їх виконанням;

2.1.3. забезпечення координації та контролю роботи підприємств житлово-комунального господарства, по забезпеченню безперебійного водопостачання, поводження з побутовими відходами, благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, енергозабезпечення, сприяння зміцненню їх матеріальної бази та технічному переоснащенню;

2.1.4. внесення пропозицій до планів, програм економічного та соціального розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, місцевих програм, участь у розробці проектів програм економічного і соціального розвитку селищної ради, цільових програм, спрямованих на підвищення якості послуг, в тому числі з питань житлової політики, охорони навколишнього середовища, транспорту, енергозбереження, інфраструктури;

2.1.5. підготовка інформаційних матеріалів, проектів розпоряджень та рішень для розгляду на засіданнях виконавчого комітету та сесіях селищної ради в межах компетенції відділу;

2.1.5. організація та забезпечення виконання місцевих, регіональних, загальнодержавних програм у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою, транспорту та зв’язку;

2.1.6. контроль за дотриманням законодавства у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;

2.1.7. проведення моніторингу енергоефективності на об’єктах комунальної власності громади, житлового та нежитлового фонду;

2.1.8. здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері житлово-комунального господарства будівництва, благоустрою, транспорту, зв’язку та енергоефективності;

2.1.9. сприяння розбудові системи енергетичного менеджменту у об’єднаній територіальній громаді, контроль за її функціонуванням;

2.1.10. організація проведення роз’яснювальної роботи щодо економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження та енергетичної ефективності, залучення громадськості до вирішення проблем у цій сфері;

2.1.11. підготовка та надання інформаційних та аналітичних матеріалів селищному голові;

2.1.12. розгляд в установленому законодавством порядку звернень, скарг, листів громадян, установ, організацій та підприємств;

2.1.13. надання пропозицій щодо розробки схеми санітарного очищення;

2.1.14. здійснення контролю за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою об’єднаної територіальної громади;

2.1.15. збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та об’єктами соціально-культурної сфери об’єднаної територіальної громади;

2.1.16. проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення об’єднаної територіальної громади енергоресурсами та прогнозування їх потреби;

2.1.17. розроблення та внесення пропозицій щодо залучення додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.1.18. участь у розробці проектів програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, а також в межах покладених завдань та функцій, контроль за їх реалізацією, визначення пріоритетних напрямків розвитку енергозбереження;

2.1.19. підготовка пропозицій, практичних рекомендацій щодо розроблення програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій та їх реалізація на території об’єднаної територіальної громади;

2.1.20. організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

2.1.21. організація і проведення громадських та суспільно корисних робіт відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

2.1.22. здійснення інших повноважень у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту відповідно до законодавства України.

2.2. Основними функціями відділу є:

2.2.1. участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, підготовка пропозицій до програм соціально- економічного розвитку та проекту бюджету селищної ради;

2.2.2. координація роботи, пов'язаної з наданням населенню об’єднаної територіальної громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

2.2.3. розробка системи заходів для забезпечення стабільної роботи житлово- комунального господарства об’єднаної територіальної громади в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

2.2.4. контроль за станом благоустрою і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

2.2.5. забезпечення реалізації заходів з енергозбереження;

2.2.6. здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснення моніторингу підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

2.2.7. контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

2.2.8. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

2.2.9. здійснення аналізу стану благоустрою території об’єднаної територіальної громади, поводження з побутовими відходами, у галузі поховання, дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища;

2.2.10. проведення рейдів та перевірки територій та об'єктів на території об’єднаної територіальної громади щодо стану їх благоустрою, дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища;

2.2.11. проводення рейдів та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою та дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища;

2.2.12. контроль та сприяння забезпеченню чистоти і порядку на території громади, очищенню територій та об'єктів від відходів, стихійних сміттєзвалищ, самовільно розміщених об'єктів та елементів;

2.2.13. здійснення контролю за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою об’єднаної територіальної громади;

2.2.14. реалізація повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

2.2.15. аналіз рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово- комунального господарства та, у разі потреби, підготовка пропозицій щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

2.2.16. укладання договорів оренди комунального майна, в тому числі з правом викупу згідно діючого законодавства;

2.2.17. аналіз наявності та руху комунального майна;

2.2.18. здійснення контролю за збереженням комунальної власності;

2.2.19. сприяння проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства,  контроль за їх будівництвом, участь у розробленні проектів благоустрою території об’єднаної територіальної громади;

2.2.20. контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово- комунального господарства;

2.2.21. здійснення інших повноважень у сфері житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього середовища відповідно до чинного законодавства України;

2.2.22. здійснення систематичного і оперативного інформування населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього середовища на території об’єднаної територіальної громади;

2.2.23. надання та реалізація пропозицій по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

2.2.24. реалізація інших функцій у відповідності до чинного законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

4.1.Відділ має право:

4.1.1.безоплатно одержувати у встановленому порядку від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та інші матеріали;

4.1.2.вносити пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності;

4.1.3.здійснювати міжнародну діяльність на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами;

4.1.4.залучати працівників інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

4.1.5.скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції;

4.1.6.звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством; бути у суді позивачем, відповідачем, третьою особою тощо;

4.1.7.укладати в установленому порядку договори та угоди;

4.1.8.взаємодіяти з іншими виконавчими органами селищної ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власті, об’єднаннями громадян, громадянами;

4.1.9.користуватися іншими правами згідно з нормами чинного законодавства України. 

4.2.При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:

4.2.1.забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та чинному законодавстві України;

4.2.2.забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних;

4.2.3.не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства України;

4.2.4.звітувати з питань діяльності селищній раді, виконавчому комітету селищної ради, селищному голові;

4.2.5. забезпечити окреме ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку.

 

5. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ

5.1.Управління відділом здійснюють Новопсковська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради, селищний голова та начальник відділу згідно з їх компетенцією, передбаченою чинним законодавством України, цим Положенням.

5.2.До повноважень Новопсковської селищної ради належать:

- затвердження Положення про відділ;

- внесення та затвердження змін, доповнень до Положення про відділ;

- затвердження структури та кошторису відділу;

- майнове, фінансове забезпечення діяльності ЦКД;

- прийняття рішень про створення і припинення діяльності відділу;

- вирішення інших питань діяльності відділу, крім віднесених цим Положенням та чинним законодавством України до компетенції виконавчого комітету селищної ради, селищного голови, начальника відділу або інших органів.

5.3.До повноважень виконавчого комітету Новопсковської селищної ради належать:

- здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю відділу;

  • здійснення організаційного керівництва відділом;

- вирішення інших питань діяльності відділу, крім віднесених цим Положенням та чинним законодавством України до компетенції селищної ради, селищного голови, начальника відділу або інших органів.

5.4.До повноважень Новопсковського селищного голови або особи, яка виконує його обов’язки належать:

-   здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю відділу;

  • здійснення організаційного керівництва відділом;
  • прийом на роботу, звільнення, затвердження посадових інструкцій начальника і працівників відділу, виконуючих їх обов’язки;
  • преміювання начальнику відділу;
  • встановлення надбавок та інших видів заохочень, надання матеріальної допомоги начальнику та працівникам відділу;
  • накладення дисциплінарних стягнень на начальника та працівників відділу;
  • видання розпоряджень з кадрової роботи, основної діяльності, адміністративно-господарських питань відділу;

- вирішення інших питань діяльності відділу, крім віднесених цим Положенням та чинним законодавством України до компетенції селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, начальника відділу або інших органів.

5.5.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору і звільняється з посади селищним головою.

5.6.Начальник відділу:

5.6.1.здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

5.6.2.організовує та контролює дотримання (виконання) у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, виконання інших нормативних актів;

5.6.3.вносить на розгляд селищного голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу, зміни у структурі відділу;

5.6.4. преміює працівників відділу;

5.6.5. в межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

5.6.6.веде особистий прийом громадян;

5.6.7.укладає відповідно до чинного законодавства договори та угоди;

5.6.8.вносить на розгляд селищного голови пропозиції про встановлення і зміну рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам відділу;

5.6.9.в межах своїх повноважень видає накази, довіреності, доручення, відкриває банківські рахунки;

5.6.10.забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами селищної ради;

5.6.11.формує плани відділу, організовує і контролює процес їх виконання;

5.6.12.здійснює контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, а також службової інформації у відділі;

5.6.13.несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової  та фінансової дисципліни, організацію та ведення бухгалтерського і оперативного обліку;

5.6.14.контролює дотримання працівниками відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.6.15.забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників відділу;

5.6.16. організовує розгляд пропозицій, заяв і скарг працівниками відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян», забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку;

5.6.17.забезпечує звітування з питань діяльності відділу виконавчому комітету селищної ради, селищній раді;

5.6.18.має право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів;

5.6.19.має право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів;

5.6.20.здійснює інші покладені на нього повноваження.

5.7. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу, визначений розпорядженням селищного голови. Особа, що виконує обов’язки начальника відділу має всі його права, в тому числі право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів.

 

6.ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1.Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Новопсковської селищної територіальної громади, які виділені на його утримання та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.2.Джерелами фінансування відділу є:

- кошти державного та місцевого бюджетів;

- інші кошти передані відділу згідно з чинним законодавством.

6.3.Майно, яке знаходиться на балансі відділу є комунальною власністю Новопсковської селищної територіальної громади і закріпляється за відділом на праві оперативного управління.

6.4.Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2.Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться селищною радою у порядку, визначеному чинним законодавством України. У разі припинення юридичної особи - відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету Новопсковської селищної територіальної громади.

8.3.Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються селищною радою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь