Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Протокол № 54 засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності у 2018 році

ПРОТОКОЛ № 54

засідання комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально - економічного розвитку, житлово – комунального господарства та комунальної власності

 

19.12.2018 р.                                                                                                                  смт. Новопсков

 

Присутні члени комісії  Олійник Є.І., Бондар О.О., Федорущенко Г.В.

 

Запрошені:, начальник бюджетного відділу Корж С.В.,секретар селищної ради Гречана Т.М., головний спеціаліст відділу освіти Біла Т.А., начальник відділу організації надання соціальних послуг Слюсарєв В.І., спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Петрушов Р.В., начальник відділу економіки Онищенко О.С., заступник селищного голови Старцев М.С., староста Новопсковської селищної ради Хіміч М.Є., заступник начальника бюджетного відділу Соха Ю.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної ради на 2018 рік.

 

2. «Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної  громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я».

 

3. Про надання  дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг протягом 2018 року КЗ «Центр культури, дозвілля, туризму і спорту Новопсковської селищної ради».

 

 

4. Про затвердження Програми висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади  на 2019 рік.

 

5. Про затвердження Програми  виплати компенсації за проїзд  автомобільним транспортом пільгових  категорій  громадян на міжміських маршрутах загального користування на 2019 рік.

 

6.Про встановлення вартості безоплатного харчування дітей у  закладах загальної середньої освіти  Новопсковської селищної ради у 2019 році.

 

7. Про встановлення  розміру плати батьків за харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах Новопсковської селищної ради у 2019 році .

 

8. Про  звільнення на 2019 рік  батьків, або осіб, що їх замінюють, від плати  за харчування

дитини, що виховується  в дошкільному навчальному закладі комунальної власності селищної ради.

 

9. Про надання згоди на укладення договору оренди  частини нежитлового приміщення будівлі, що належить на підставі права власності фізичній особі Лаврову В.І.

 

10.Про внесення змін до Програми розвитку освіти Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки.

  

11. Про затвердження Статуту Новопсковської школи мистецтв (в новій редакції) .

 

12. Про визнання розпорядниками коштів Новопсковську школу мистецтв .

 

13. Про  затвердження  структури, чисельності та штатного розпису Новопсковської школи

мистецтв на 2019 рік

14. Про створення відділу у справах сім`ї Новопсковської селищної ради

 

15. Про затвердження Положення про відділ   у справах сім`ї Новопсковської селищної ради

 

16. Про внесення змін до структури, загальної чисельності виконавчих органів апарату та

штатного розпису Новопсковської селищної ради  на 2018 рік

 

17. Про преміювання у 2019 році

 

18. Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчих органів апарату

Новопсковської селищної ради   

 

19. Про внесення змін в рішення №35/18 від 22.12.2018 р. «Про затвердження  Програми зайнятості населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки»

           

20. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Новопсковської селищної територіальної громади за Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік»

 

21. «Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік»

 

22. Про внесення змін до Програми розвитку конкурентоспроможності мікро-, малого та середнього підприємництва в Новопсковській селищній територіальній  громаді на 2018-2020 роки

 

23. «Про внесення змін в рішення №35/28 від 22.12.2017 р. «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки»

 

24. Про затвердження Програми сприяння діяльності громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Факел» на 2019 рік

 

25. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення окремої бойової прикордонної комендатури «Старобільськ» з місцем дислокації населений пункт Новопсков Луганського прикордонного загону (Військова частина 9938) на 2019 рік

 

26. Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я

 

27. Про затвердження  Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської селищної територіальної громади на 2019 рік

 

28. Про затвердження бюджету Новопсковської селищної ради на 2019 рік

 

29. Про  надання згоди виконавчому комітету, підприємствам, закладам Новопсковської

селищної ради на попередню оплату товарів,  робіт і послуг протягом 2019 року

 

 

 

 

 

І

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка зазначила, що виникла потреба у внесенні змін до бюджету 2018 року.

Відповідно п.8 ст.51 Бюджетного Кодексу України «…Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді…», згідно проекту рішення Новопсковської селищної ради «Про внесення змін до бюджету на 2018 рік» внесено зміни до доходної та видаткової частини спеціального фонду, а саме:

 

Зменшено : ККД 22010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх функціональних обов’язків» на суму 135840,00 грн.

 

 По КПК 1010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 135840,00 грн.

 

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 22.12.2018 р. №1041 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 №929» та повідомлення ДКСУ від 21.12.2018 №97 про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету внесено зміни до доходної та видаткової частини загального фонду, а саме:

 

Збільшено : ККД 41040100 «Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету» на суму  268700,00 грн.

 

По КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 220244,00 грн., КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 48456,00 грн.

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної ради на 2018 рік»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін до бюджету Новопсковської селищної ради на 2018 рік».

 

ІІ

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В, яка ознайомила присутніх з проектом рішення Новопсковської селищної ради «Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної  громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я». С.В.Корж зазначила , що на території Новопсковської селищної ради знаходиться два заклади охорони здоров’я: Новопсковське РТМО та Новопсковський центр ПМСД, які утримуються з районного бюджету .Зазначені заклади надають медичні послуги жителям громади , тому існує потреба в делегуванні повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади в 2019 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В.., постійна комісія прийшла до висновку:

1.  Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної  громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

                                               «За»-3,

                                                                       «Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної  громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я».

 

 

ІІІ

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В, яка зазначила, що для виконання проекту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та перерахування попередньої оплати необхідно надати дозвіл КЗ «Центр культури, дозвілля, туризму і спорту Новопсковської селищної ради» на здійснення такої оплати в 2018 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про надання  дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг протягом 2018 року КЗ «Центр культури, дозвілля, туризму і спорту Новопсковської селищної ради»»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

                                                «За»-3,

                                                                       «Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення ««Про надання  дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг протягом 2018 року КЗ «Центр культури, дозвілля, туризму і спорту Новопсковської селищної ради»».

 

ІV

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з Програмою висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади  на 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про затвердження Програми висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади  на 2019 рік»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                                      «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят третьої сесії рішення «Про затвердження Програми висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади  на 2019 рік».

 

V

 

СЛУХАЛИ: секретаря селищної ради Гречану Т.М., яка ознайомила присутніх з Програмою  виплати компенсації за проїзд  автомобільним транспортом пільгових  категорій  громадян на міжміських маршрутах загального користування на 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Гречаної Т.М., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію секретаря селищної ради Гречану Т.М. «Про затвердження Програми  виплати компенсації за проїзд  автомобільним транспортом пільгових  категорій  громадян на міжміських маршрутах загального користування на 2019 рік»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                                       «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Програми  виплати компенсації за проїзд  автомобільним транспортом пільгових  категорій  громадян на міжміських маршрутах загального користування на 2019 рік».

 

VI

 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А., яка ознайомила присутніх з інформацією про встановлення вартості безоплатного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради у 2019 році. Біла Т.А. запропонувала затвердити пільгові категорії учнів закладів загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради, які забезпечуються безкоштовним харчуванням, а саме:

  • Дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • Діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
  • Діти з інвалідністю;
  • Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах.

Затвердити у 2019 році вартість безоплатного харчування у ЗЗСО Новопсковської селищної ради на одну дитину в день для учнів 1-4 класів та пільгових категорій, для вихованців таборів з денним перебуванням  у розмірі 16,00грн.

Заслухавши та обговоривши інформацію Білої Т.А., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Білої Т.А. «Про встановлення вартості безоплатного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради у 2019 році»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про встановлення вартості безоплатного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради у 2019 році»

 

VII

 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А., яка ознайомила присутніх з інформацією про встановлення плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Новопсковської селищної ради у 2019 році у розмірі 50 % від вартості харчування на день з 1 січня 2019 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію Білої Т.А., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Білої Т.А «Про встановлення  розміру плати батьків за харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах Новопсковської селищної ради у 2019 році»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про встановлення  розміру плати батьків за харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах Новопсковської селищної ради у 2019 році»  .

 

VIII

 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А., яка ознайомила присутніх з проектом рішення Новопсковської селищної ради «Про  звільнення на 2019 рік  батьків, або осіб, що їх замінюють, від плати  за харчування дитини, що виховується  в дошкільному навчальному закладі комунальної власності селищної ради». В проекті зазначено перелік дошкільних закладів Новопсковської селищної ради , а саме :

ДНЗ «Дзвіночок»

ДНЗ «Світлячок»

ДНЗ «Теремок»

ДНЗ «Ромашка»

в яких звільняються від плати за харчування в розмірі 100% батьки, або особи, що їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал (що передує дню звернення з заявою про звільнення від плати за харчування дитини) не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Також в проекті зазначено перелік документів, які необхідно подати батькам та категорії дітей (діти-сироти, діти, позбавлені позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»), які будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у 2019 році.

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Білої Т.А., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А. «Про  звільнення на 2019 рік  батьків, або осіб, що їх замінюють, від плати  за харчування дитини, що виховується  в дошкільному навчальному закладі комунальної власності селищної ради»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про  звільнення на 2019 рік  батьків, або осіб, що їх замінюють, від плати  за харчування дитини, що виховується  в дошкільному навчальному закладі комунальної власності селищної ради».

 

IX

 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А., яка звернулась до членів бюджетної комісії з проханням надати згоду на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення будівлі, що належить на підставі права власності фізичній особі Лаврову В.І.

Т.А.Біла зазначила, що у зв’язку з розширенням штатів відділу освіти, відсутністю власного приміщення, необхідністю створення на робочому місці умов праці відповідно до нормативно-правових актів, що передбачено ч.1 ст.13 Закону України «Про охорону праці» існує нагальна потреба розміщення відділу освіти Новопсковської селищної ради. На виконання рішення селищної ради від 01.03.2018 року №32/9 «Про звернення щодо укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з Старобільською об’єднаною податковою інспекцією ГУ ДФС у Луганській області» для вирішення питання була проведена оцінка майна та встановлено, що дане приміщення потребує значних витрат для проведення капітального ремонту. Кошти в бюджеті не передбачені.

Укладено договір позички з КЗ «Центр культури, дозвілля, туризму і спорту Новопсковської селищної ради» закінчився 17.12.2018 року. Запропоновані приміщення не відповідають загальним умовам праці.

Відділ освіти провів роботу над порівняльною вартістю орендної плати фізичних осіб-підприємців та майна комунальної власності. Отже, Новопсковська РССТ (65 кв.м) – 154 грн/кВ.м., Фізична особа Ільїнов (100кв.м) – 120 грн/кВ.м, Фізична особа Лавров(145кв.м) – 110грн/кВ.м.

Заслухавши та обговоривши інформацію Білої Т.А., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А. «Про надання згоди на укладення договору оренди  частини нежитлового приміщення будівлі, що належить на підставі права власності фізичній особі Лаврову В.І.і»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді надати доручення юристам Новопсковської селищної ради та Відділу освіти досконально вивчити питання  оренди приміщення, що належить на підставі права власності фізичній особі .

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-немає,

«Проти» - 3,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: проект рішення не підтримано. Доручити юридичному відділу Новопсковської селищної ради та юристу Відділу освіти вивчити питання.

 

Х

 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А., яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про внесення змін до Програми розвитку освіти Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки».

Заслухавши та обговоривши інформацію Білої Т.А., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Білу Т.А. «Про внесення змін до до Програми розвитку освіти Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»- 3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін до Програми розвитку освіти Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки».

 

ХІ

 

СЛУХАЛИ: секретаря селищної ради Гречану Т.М., яка ознайомила присутніх зі Статутом Новопсковської школи мистецтв.

Заслухавши та обговоривши інформацію Гречаної Т.М., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію секретаря селищної ради Гречану Т.М. «Про затвердження Статуту Новопсковської школи мистецтв (в новій редакції)»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Статуту Новопсковської школи мистецтв (в новій редакції)».

 

ХІІ

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про визнання розпорядниками коштів Новопсковську школу мистецтв».

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про визнання розпорядниками коштів Новопсковську школу мистецтв»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про визнання розпорядниками коштів Новопсковську школу мистецтв».

 

ХІІІ

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про  затвердження  структури, чисельності та штатного розпису Новопсковської школи мистецтв на 2019 рік».

Новопсковською школою мистецтв запропоновано 37,45 штатних одиниць:

Директор – 1

Заступник директора – 1

Головний бухгалтер – 1

Бухгалтер – 1

Зав.господарством – 1

Викладачі – 25,95

Секретар – 1

Прибиральник службових приміщень – 1,5

Оператор котельні – 4

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про  затвердження  структури, чисельності та штатного розпису Новопсковської школи мистецтв на 2019 рік»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді внести зміни до запропонованого штатного розпису, а саме виключити: головного бухгалтера – 1, оператор котельні - 2  та внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про  затвердження  структури, чисельності та штатного розпису Новопсковської школи мистецтв на 2019 рік» із запропонованими змінами.

 

XIV

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу організації надання соціальних послуг Слюсарєва В.І., який повідомив присутнім про необхідність створення в апараті селищної ради відділу у справах сім’ї.

Заслухавши та обговоривши інформацію Слюсарєва В.І., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу Слюсарєва В.І «Про створення відділу у справах сім`ї Новопсковської селищної ради»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про створення відділу у справах сім`ї Новопсковської селищної ради».

 

XV

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу організації надання соціальних послуг Слюсарєва В.І., який ознайомив присутніх з Положенням про відділ у справах сім’ї Новопсковської селищної ради.

Заслухавши та обговоривши інформацію Слюсарєва В.І., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу організації надання соціальних послуг Слюсарєва В.І. «Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї Новопсковської селищної ради»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї Новопсковської селищної ради»  .

 

XVI

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка зазначила, що у зв’язку з створенням відділу у справах сім’ї необхідно внести зміни до структури, загальної чисельності та штатного розпису Новопсковської селищної ради, а саме додати 2 штатні одиниці:

начальник відділу – 1,

спеціаліст – 1.

 Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про внесення змін до структури, загальної чисельності виконавчих органів апарату та штатного розпису Новопсковської селищної ради  на 2018 рік»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін до структури, загальної чисельності виконавчих органів апарату та штатного розпису Новопсковської селищної ради  на 2018 рік»  .

 

XVII

 

СЛУХАЛИ: секретаря селищної ради Гречану Т.М., яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про преміювання у 2019 році». Було запропоновано встановити премію голові селищної ради в розмірі 180 %.

 Заслухавши та обговоривши інформацію Гречаної Т.М., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію секретаря селищної ради Гречаної Т.М . «Про преміювання у 2019 році»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про преміювання у 2019 році»  .

 

XVIII

 

СЛУХАЛИ: секретаря селищної ради Гречану Т.М., яка ознайомила присутніх зі змінами в Положенні про преміювання працівників виконавчих органів апарату Новопсковської селищної ради, а саме: премії керівному складу апарату селищної ради надаються розпорядженням голови, а не затверджуються рішенням сесії.

Заслухавши та обговоривши інформацію Гречаної Т.М., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію секретаря селищної ради Гречаної Т.М . «Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчих органів апарату Новопсковської селищної ради» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчих органів апарату Новопсковської селищної ради»  .

 

XIX

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх зі змінами в Програмі зайнятості населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки. Зміни визначені у збільшенні переліку видів робіт, які застосовуються.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про внесення змін в рішення №35/18 від 22.12.2018 р. «Про затвердження  Програми зайнятості населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки»» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін в рішення №35/18 від 22.12.2018 р. «Про затвердження  Програми зайнятості населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки»»  .

 

XX

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка ознайомила присутніх з Порядком використання коштів, передбачених в бюджеті Новопсковської селищної територіальної громади за Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік.(Аналогічна з минулим роком)

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Новопсковської селищної територіальної громади за Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Новопсковської селищної територіальної громади за Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік»  .

 

XXI

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік. (Аналогічна з минулим роком)

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019 рік»  .

 

XXII

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх зі змінами до  Програми розвитку конкурентоспроможності мікро-, малого та середнього підприємництва в Новопсковській селищній територіальній  громаді на 2018-2020 роки. За ініціативи Новопсковськоо центру зайнятості додано пункт співфінансування організації підприємницької діяльності безробітними за рахунок фонду у розмірі 20%.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про внесення змін до Програми розвитку конкурентоспроможності мікро-, малого та середнього підприємництва в Новопсковській селищній територіальній  громаді на 2018-2020 роки» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін до Програми розвитку конкурентоспроможності мікро-, малого та середнього підприємництва в Новопсковській селищній територіальній  громаді на 2018-2020 роки»  .

 

XXIII

 

СЛУХАЛИ: спеціаліста відділу житлово-комунального господарства Петрушова Р.В., який ознайомив присутніх зі змінами до  Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки.

Заслухавши та обговоривши інформацію Петрушова Р.В., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію спеціаліста відділу житлово-комунального господарства Петрушова Р.В. «Про внесення змін в рішення №35/28 від 22.12.2017 р. «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін в рішення №35/28 від 22.12.2017 р. «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки»  .

 

 

XXIV

 

СЛУХАЛИ: секретаря селищної ради Гречану Т.М., яка ознайомила присутніх із Програмою сприяння діяльності громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Факел» на 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Гречаної Т.М., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію секретаря селищної ради Гречаної Т.М. «Про затвердження Програми сприяння діяльності громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Факел» на 2019 рік» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Програми сприяння діяльності громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Факел» на 2019 рік».

 

XXV

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх із Програмою матеріально-технічного забезпечення окремої бойової прикордонної комендатури «Старобільськ» з місцем дислокації населений пункт Новопсков Луганського прикордонного загону (Військова частина 9938) на 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення окремої бойової прикордонної комендатури «Старобільськ» з місцем дислокації населений пункт Новопсков Луганського прикордонного загону (Військова частина 9938) на 2019 рік» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення окремої бойової прикордонної комендатури «Старобільськ» з місцем дислокації населений пункт Новопсков Луганського прикордонного загону (Військова частина 9938) на 2019 рік»  .

 

XXVI

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В, яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я»

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

                                                «За»-3,

                                                                       «Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає,

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення ««Про делегування повноважень районній раді на здійснення видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади в 2019 році на утримання закладів охорони здоров’я».

 

XXVII

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх із Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської селищної територіальної громади на 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

            1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської селищної територіальної громади на 2019 рік» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопсковської селищної територіальної громади на 2019 рік»  .

 

XXVIII

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка зачитала пояснювальну записку по бюджету на 2019 рік (17 арк).

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Бюджетна комісія доручила зробити аналіз податків, а саме : Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККД 14040000), Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (ККД18010100), Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (ККД 18010200), Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (ККД18010300), Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (ККД18010400). Також звернено увагу було на виплату премій працівникам апарату селищної ради, а також розпорядникам, головним розпорядникам , установам та закладам Новопсковської селищної ради. Встановлено працівникам апарату в розмірі 100%, керуючому складу 160% - 165%, головним розпорядникам, розпорядникам, установам, підприємствам, закладам в межах 60% - 70%.

 Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про затвердження бюджету Новопсковської селищної ради на 2019 рік»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження бюджету Новопсковської селищної ради на 2019 рік»  .

 

XXIX

 

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка ознайомила присутніх з проектом рішення  «Про  надання згоди виконавчому комітету, підприємствам, закладам Новопсковської

селищної ради на попередню оплату товарів,  робіт і послуг протягом 2019 року»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про  надання згоди виконавчому комітету, підприємствам, закладам Новопсковської селищної ради на попередню оплату товарів,  робіт і послуг протягом 2019 року»  прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

                                                            «Утримались»  - немає

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд чергової п’ятдесят четвертої сесії рішення «Про  надання згоди виконавчому комітету, підприємствам, закладам Новопсковської селищної ради на попередню оплату товарів,  робіт і послуг протягом 2019 року»  .

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                   Є.І.Олійник

                                                                                                               

Секретар комісії                                                                                                Г.В.Федорущенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь