Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Статут - КЗ "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ, ТУРИЗМУ І СПОРТУ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"

 

 

Додаток до рішення селищної ради

від  03.02.2020 №76/17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новопсковської селищної ради

від «03» лютого 2020 року №76/17

_____________________________

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ, ТУРИЗМУ І СПОРТУ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ, ТУРИЗМУ І СПОРТУ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (далі - ЦКД) є неприбутковим комунальним закладом культури Новопсковської селищної територіальної громади (далі - ОТГ), діяльність якого спрямована на збереження та розвиток народної творчості, аматорського мистецтва, проведення культурно-масових та дозвіллєвих заходів, координацію діяльності закладів культури та творчих колективів ОТГ, формування нового культурно-мистецького середовища, створення умов для розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

1.2.  ЦКД утворюється на основі об’єднання закладів культури, які належать до базової мережі ОТГ. До ЦКД можуть приєднуватись заклади культури у зв’язку з розширенням базової мережі ОТГ.

1.3. Повне найменування ЦКД: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ, ТУРИЗМУ І СПОРТУ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

1.4. Скорочене найменування ЦКД: НОВОПСКОВСЬКИЙ ЦКД.

1.5. Власником (засновником) ЦКД є Новопсковська селищна територіальна громада в особі Новопсковської селищної ради (ідентифікаційний код – 04335594; місцезнаходження: 92302, Україна, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Шкільна, будинок 3) (далі - Власник).

1.6. Органом управління ЦКД є виконавчий комітет Новопсковської селищної ради (далі - Орган управління).

1.7. ЦКД у своїй діяльності підпорядкований Органу управління та є підзвітним і підконтрольним Власнику.

1.8. У своїй діяльності ЦКД керується Конституцією України, законами України, наказами та нормативно-правовими актами Міністерства культури України, нормативними та іншими актами Новопсковської селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями Новопсковського селищного голови, цим Статутом, чинними нормативно-правовими актами України.

1.9. ЦКД є юридичною особою публічного права, неприбутковою організацією, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, має самостійний баланс, рахунки (реєстраційні та інші) в банківських установах та органах Державного казначейства України, власну печатку, штампи, офіційний бланк.

Бухгалтерське обслуговування ЦКД та підпорядкованих йому структурних підрозділів - закладів культури, які належать до базової мережі ОТГ здійснюється бухгалтерською службою ЦКД.

1.10. Місцезнаходження (юридична адреса) ЦКД: 92302, Україна, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Шкільна, будинок 15б.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І

ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦКД

 

2.1. Метою діяльності ЦКД є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, сучасного мистецтва, підтримки художньої творчості, забезпечення умов для самодіяльної творчої ініціативи, духовного розвитку і організації дозвілля населення, розвитку фізичної культури і спорту, туристичної діяльності та залучення туристів в ОТГ.

2.2. Основними завданнями ЦКД є:

            - сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території ОТГ;

            - задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;

            - розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського та сучасного мистецтва, народних художніх промислів, туризму в ОТГ;

            - створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості в усьому різноманітті її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей населення;

            - реалізація прав населення на свободу літературної і художньої творчості, забезпечення доступності усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного жителя ОТГ;

            - підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

            - впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

            - вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування населення;

            -  комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу.

- забезпечення розвитку платних послуг за рахунок розширення їх сфери з використанням прогресивних форм організації цих послуг і сучасних технічних засобів дозвілля;

- розвиток фізичної культури населення ОТГ та спорту;

- оздоровча робота, впровадження нових видів, напрямків фізичного та фізично-духовного розвитку особистості, широке використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя;

- співпраця з організаціями, які здійснюють діяльність у сфері туризму.

            2.3. Предметом діяльності ЦКД є:

            - театральна та концертна діяльність;

- діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;

- функціювання театральних і концертних залів;

- демонстрація кінофільмів;

- надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;

- організування конгресів і торговельних виставок;

- функціювання музеїв;

- функціювання бібліотек і архівів;

- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- функціювання спортивних споруд;

- організування інших видів відпочинку та розваг;

- інша діяльність у сфері спорту;

- функціювання атракціонів і тематичних парків;

- створення та організація діяльності творчих колективів (театральних груп, гуртків з художньої самодіяльності, хореографічних, театральних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів), інших клубних формувань;

- організація роботи колективів художньої самодіяльності, забезпечення їх повноцінного функціонування (концертна діяльність, репертуар, систематичні заняття, збір місцевого фольклору, випуск методичних матеріалів, тощо);

- організація і проведення тематичних театрально-розважальних, концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань, в тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців, у тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих традицій і звичаїв;

- організація дозвілля для різновікових груп населення, зокрема проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків тощо;

- організація кіносеансів та кінофестивалів;

- організація гастрольної діяльності формувань ЦКД;

- сприяння створенню та організації культурно-розважальних заходів, залучення в установленому порядку для проведення цих заходів професійних колективів та окремих виконавців;

- проведення лекцій та семінарів культурно-мистецької тематики;

- підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових матеріалів, рекламної продукції, пов’язаної з діяльністю закладу;

- підготовка, розроблення і поширення методичних матеріалів, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і культурної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;

- впровадження в практику закладів культури нових найбільш дієвих форм і методів культосвітньої роботи;

- формування позитивного іміджу закладів культури на основі запроваджених ефективних форм і методів культосвітньої роботи;

- надання в прокат підприємствам, установам, організаціям на договірній основі інвентарю, сценічних костюмів, аудіо-, відеотехніки, звукопідсилюючої апаратури та іншого музичного, технічного, сценічного обладнання, проведення їх ремонту і налагодження;

- надання сцени суб’єктам діяльності в галузі культури для проведення гастрольних заходів, реалізації спільних проектів та програм;

- участь в обласних фестивалях, регіональних, Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та інших культурно-мистецьких заходах;

- здійснення загальнодоступного бібліотечного, комп’ютерно-інформаційного, консультативного обслуговування користувачів, надання бібліотечних послуг шляхом видачі документів на абонементах, в читацьких залах бібліотечних закладів;

- організація взаємного використання бібліотечних ресурсів, надання методичної допомоги бібліотечним закладам та забезпечення їх взаємодії;

- участь у розробленні та реалізації програм розвитку бібліотечної справи в ОТГ;

- виявлення та вивчення матеріалів, пов’язаних з історичними подіями, які відбувалися на території ОТГ;

- проведення науково-дослідницької, краєзнавчої роботи щодо всебічного вивчення історії ОТГ, та окремих особистостей та ін.;

- створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування (публічний показ і публічне сповіщення) та популяризація творів літератури і мистецтва;

- створення, збереження, охорона, використання та популяризація національного культурного надбання;

- організація відпочинку і дозвілля громадян;

- створення умов та залучення населення ОТГ до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

- діяльність зі сприяння та підготовки спортивних заходів при наявності або відсутності спортивних споруд;

- діяльність, яка стосується проведення спортивних заходів;

-  організація та проведення спортивних заходів просто неба й у приміщеннях для професіоналів або аматорів;

- організація туристичної діяльності на території ОТГ;

- виробництво біжутерії та подібних виробів;

- видання книг;

- інші види видавничої діяльності;

- здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

 

3. СТРУКТУРА ЦКД

 

3.1. ЦКД складається з КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ, ТУРИЗМУ І СПОРТУ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ», 92302, Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, вулиця Шкільна, 15б та зі структурних підрозділів без права юридичної особи - закладів культури, які належать до базової мережі ОТГ (далі-структурні підрозділи):

- ОСИНІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, 92343, Луганська область, Новопсковський район, село Осинове, вулиця Слобожанська, 3а;

  • ОСИНІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ, 92343, Луганська область, Новопсковський район, село Осинове, вулиця Слобожанська, 127б;
  • МАКАРТЕТИНСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ, 92346, Луганська область, Новопсковський район, село Макартетине, вулиця Тихонівська, 49в;
  • ОСИНІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ МУЗЕЙ, 92343, Луганська область, Новопсковський район, село Осинове, вулиця Слобожанська, 6а,

які користуються правами згідно чинного законодавства України і цього Статуту;

- ЗААЙДАРІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, 92340, Луганська область, Новопсковський район, село Заайдарівка, вулиця Первомайська, 37.

3.2. Структура ЦКД може змінюватись у зв’язку з розширенням базової мережі ОТГ (приєднання нових закладів культури) та іншими причинами, за рішенням Власника.

3.3. ЦКД здійснює управління такими підрозділами, має право централізувати повністю або частково виконання їх окремих творчо-виробничих функцій та повноважень.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

4.1. ЦКД самостійно планує культурно-дозвіллєву, туристичну, фізкультурно-спортивну, методичну, організаційну, господарську діяльність. Перспективні, річні плани ЦКД погоджує з Органом управління.

4.2. ЦКД здійснює підготовку програм культурного, фізкультурно-спортивного та  туристичного розвитку ОТГ, подання їх на розгляд Органу управління та затвердження Власнику, забезпечує їх виконання; подання для затвердження Власнику звітів про хід і результати виконання цих програм;

4.3. ЦКД має право створювати курси, студії, гуртки, інші формування, в тому числі на засадах самофінансування, надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

4.4. Структура, штатний розпис та кошторис ЦКД затверджуються Власником.

4.5. ЦКД дотримується вимог трудового законодавства, правил і норм охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої санітарії на підставі чинних інструктивних положень і нормативних актів.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦКД

 

5.1. Управління ЦКД здійснюють Новопсковська селищна рада, виконавчий комітет Новопсковської селищної ради, Новопсковський селищний голова та директор ЦКД згідно з їх компетенцією, передбаченою чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом.

5.2. Вищим органом управління ЦКД є Новопсковська селищна рада. Виконавчим органом ЦКД є директор.

5.3. До повноважень Новопсковської селищної ради належать:

- затвердження Статуту ЦКД;

- внесення та затвердження змін, доповнень до Статуту ЦКД;

- затвердження структури, штатного розпису та кошторису ЦКД;

- майнове, фінансове забезпечення діяльності ЦКД;

- формування, визначення розміру і порядку використання статутного капіталу, інших фондів ЦКД;

- прийняття рішень про створення і припинення діяльності ЦКД;

- право вилучати надлишкове майно ЦКД, а також майно, що не використовується та майно, що використовується не за призначенням;

- затвердження програм культурного, фізкультурно-спортивного та туристичного розвитку ОТГ та звітів про їх виконання;

- вирішення інших питань діяльності ЦКД, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції виконавчого комітету селищної ради, селищного голови, директора або інших органів.

5.4. До повноважень виконавчого комітету Новопсковської селищної ради належать:

-   здійснення поточного контролю за використанням і збереженням майна, фінансово-господарською діяльністю ЦКД;

  • здійснення організаційного керівництва ЦКД;
  • координація співпраці ЦКД з іншими закладами культури;
  • погодження перспективних та річних планів роботи;

-    вирішення інших питань діяльності ЦКД, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції селищної ради, селищного голови, директора або інших органів.

5.5. До повноважень Новопсковського селищного голови або особи, яка виконує його обов’язки належать:

-   здійснення поточного контролю за використанням і збереженням майна, фінансово-господарською діяльністю ЦКД;

  • здійснення організаційного керівництва ЦКД;
  • координація співпраці ЦКД з іншими закладами культури;
  • призначення та звільнення директора ЦКД та керівників структурних підрозділів, виконуючих їх обов’язків, їх преміювання, встановлення надбавок та інших видів заохочень, накладення на них дисциплінарних стягнень;

-    вирішення інших питань діяльності ЦКД, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, директора або інших органів.

5.6. Загальне керівництво ЦКД здійснює директор, який призначається на посаду Новопсковським селищним головою або особою, яка виконує його обов’язки, за результатами конкурсу шляхом укладання з ним контракту.

Вимоги до особи, яка може займати посаду директора ЦКД визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про культуру».

5.7. До компетенції директора ЦКД відноситься:

5.7.1. забезпечення діяльності ЦКД;

5.7.2. вирішення поточних питань роботи ЦКД;

5.7.3. призначення та звільнення працівників ЦКД та структурних підрозділів (крім керівників структурних підрозділів), вирішення інших кадрових питань;

5.7.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення ЦКД;

5.7.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю, діловодства;

5.7.6. укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю ЦКД;

5.7.7. вирішення інших питань.

5.8. Директор ЦКД в межах повноважень:

5.8.1. розпоряджається майном та коштами ЦКД та структурних підрозділів у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови;

5.8.2. відповідно до чинного законодавства діє без довіреності (доручення) від імені ЦКД;

5.8.3. представляє інтереси ЦКД та структурних підрозділів в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, перед громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами, представниками іноземних держав;

5.8.4. укладає договори і угоди;

5.8.5. видає довіреності (доручення);

5.8.6. організовує роботу ЦКД та структурних підрозділів;

5.8.7. несе персональну відповідальність за результати діяльності ЦКД та структурних підрозділів;

5.8.8. у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками ЦКД та структурних підрозділів;

5.8.9. затверджує посадові інструкції, функціональні обов’язки працівників ЦКД та структурних підрозділів  (крім керівників структурних підрозділів);

5.8.10. застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників ЦКД та структурних підрозділів (крім керівників структурних підрозділів);

5.8.11. вносить подання селищному голові щодо застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень до керівників структурних підрозділів;

5.8.11. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку ЦКД та структурних підрозділів;

5.8.12. здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов праці, пожежної безпеки тощо;

5.8.13. має право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та інших розпорядчих документів;

5.8.14. виконує рішення селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищного голови;

5.8.15. забезпечує відповідно до вимог чинного законодавства України своєчасне проведення інвентаризації;

5.8.16. забезпечує дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ЦКД та структурних підрозділів;

5.8.17. є матеріально відповідальною особою;

5.8.18.  несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна ЦКД та структурних підрозділів;

5.8.19.  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування населення в ЦКД та структурних підрозділах;

5.8.20. вирішує інші питання діяльності ЦКД та структурних підрозділів, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, селищного голови або інших органів.

5.9. У разі відсутності директора його обов'язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного наказу або розпорядження селищного голови або особи, яка виконує його обов’язки.

5.10. Якщо штатним розписом ЦКД не передбачена посада заступника директора, а також на період тимчасової непрацездатності, відпусток, відряджень, при звільненні директора та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, селищним головою або особою, яка виконує його обов’язки, призначається виконуючий обов´язки директора з числа працівників ЦКД або структурних підрозділів, шляхом видання відповідного розпорядження. Заступник директора ЦКД або виконуючий обов´язки директора є матеріально відповідальною особою на період відсутності директора.

5.11. На вимогу селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, селищного голови у встановлений ними термін директор зобов’язаний надати інформацію стосовно діяльності ЦКД, його структурних підрозділів, їх працівників.

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

6.1. Між керівництвом ЦКД та структурних підрозділів і трудовим колективом ЦКД та структурних підрозділів або уповноваженим ним органом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з керівництвом ЦКД та структурних підрозділів.

6.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори. Загальні збори скликаються за необхідністю, але не менш одного разу на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 всіх працівників ЦКД та структурних підрозділів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.3. Трудовий колектив ЦКД та структурних підрозділів становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з закладом. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні ЦКД та структурних підрозділів встановлюються Кодексом законів про працю України, іншими чинними нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності ЦКД та структурних підрозділів, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу або уповноваженого ним органу.

6.5. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників ЦКД та структурних підрозділів, їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участі Власника або уповноваженого ними органу відповідно до законодавства.

7. МАЙНО ЦКД

 

7.1. ЦКД створюється на базі майна, переданого Власником.

7.2. Майно ЦКД закріплюється за ним на праві оперативного управління.

7.3. Джерелом формування майна є:

- грошові та майнові внески Власника;

- майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

- кошти, одержані з бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на виконання програм, затверджених селищною радою;

- придбання майна інших підприємств, установ, організацій;

- плата за оренду рухомого і нерухомого майна, орендодавцем якого є ЦКД;

   - кошти, одержані від реалізації робіт і послуг, інших видів фінансово-господарської діяльності;
            - інше майно та кошти, набуті з джерел, не заборонених законодавством.

7.4. ЦКД має право тільки за попереднім погодженням з Власником продавати, передавати, обмінювати, надавати в оренду, в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, чи іншим чином вирішувати питання щодо відчуження майна, яке закріплене за ним на праві оперативного управління, а також отримувати майно, банківські чи інші кредити.

7.5. ЦКД має право безоплатно передавати будинки, споруди, приміщення, їх частину, інше окреме індивідуально визначене майно для розміщення адміністративних приміщень Новопсковської селищної ради, її виконавчих органів, окремих посадових та службових осіб місцевого самоврядування ОТГ.

У разі проведення Новопсковською селищною радою, виконавчим комітетом селищної ради, селищним головою, іншими посадовими та службовими особами місцевого самоврядування ОТГ сесій, засідань, конференцій, семінарів, зборів та інших форм масових заходів, а також участі зазначених суб’єктів місцевого самоврядування ОТГ у заходах інших організацій та осіб, ЦКД має право надавати їм безоплатно будинки, споруди, приміщення, їх частину, інше окреме індивідуально визначене майно на час проведення цих заходів, а також забезпечувати їх проведення.

7.6. ЦКД має статутний капітал у розмірі 1011982,75 грн. (один мільйон одинадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві грн. 75 коп.), який сформований на момент державної реєстрації і складається із майна ЦКД.

 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦКД

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність ЦКД здійснюється відповідно до законодавства та цього Статуту.
8.2. Основним джерелом фінансування ЦКД є кошти бюджету ОТГ.
Фінансування ЦКД може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 
Бюджетне фінансування ЦКД не може зменшуватися або припинятися у разі наявності додаткових джерел фінансування.
8.3. Додатковими джерелами надходження коштів ЦКД можуть бути:
- кошти, що надходять вiд господарської дiяльностi, надання платних послуг;
- кошти, одержанi за роботи (послуги), виконанi на замовлення пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб;
- кошти міжнародної допомоги, проектів міжнародних організацій, гуманітарної допомоги;

- гранти, благодiйнi внески, добровiльнi пожертвування, грошовi внески, матерiальнi цiнностi, одержанi вiд фiзичних i юридичних осiб, у тому числi iноземних;

- кредити банків;
- інші надходження.
Кошти, отримані ЦКД з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.
8.4.  Отримані ЦКД кошти або їх частина не можуть бути розділені серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску, інших подібних виплат), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

8.5. Кошти, отримані ЦКД використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, завдань, предмету діяльності, визначених цим Статутом.

8.6. Розмiр плати за надання платних послуг встановлюється ЦКД за необхідності у нацiональнiй валютi України.

8.7. ЦКД під час здійснення фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований, тимчасово безоплатно користуватися земельними ділянками, які знаходяться у комунальній власності ОТГ для проведення масових заходів (ярмарок, гулянь, фізкультурно-спортивних заходів та ін.);
- розвивати власну матеріальну базу;
- списувати з балансу у встановленому порядку майно;
- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

9.1. ЦКД має право проводити культурно-освітній обмін у рамках культурних програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з іноземними закладами культури, міжнародними організаціями та асоціаціями, іншими суб’єктами (нерезидентами) культурного спрямування, за погодженням з Власником.

9.2. ЦКД має право укладати договори (контракти), угоди, меморандуми про співробітництво (його форми) з іноземними фізичними та юридичними особами, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до законодавства за погодженням з Власником.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦКД

 

10.1. Припинення діяльності ЦКД та/або структурних підрозділів (далі-ЦКД) здійснюється за рішенням Власника, у встановленому чинним законодавством порядку.

10.2. У разі злиття ЦКД усі майнові права та обов'язки переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

10.3. У разі приєднання ЦКД до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки ЦКД.                          

10.4. У разі поділу ЦКД усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

10.5. У разі виділу з ЦКД одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права і обов'язки ЦКД.

10.6. У разі перетворення ЦКД до нової юридичної особи переходять усе майно, права і обов'язки ЦКД.

10.7. ЦКД ліквідується за рішенням Власника та інших органів в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Ліквідація ЦКД за рішенням Власника здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами ЦКД. Ліквідаційна Комісія виступає в суді від імені ЦКД.

Власник встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

Претензії кредиторів до ЦКД, що ліквідується, задовольняються в порядку, установленому чинним законодавством.

Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням Власника.

ЦКД є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.8. У разі реорганізації ЦКД його права і обов’язки переходять до правонаступників.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Зміни та доповнення до Статуту ЦКД затверджуються рішенням Новопсковської селищної ради.

11.2. Питання діяльності ЦКД, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.3. У разі невідповідності окремих положень Статуту ЦКД Конституції, законам та іншим актам законодавства України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили. Норми Статуту ЦКД в цьому разі діють у частині, що не суперечить нормам законодавства України.

 

 

Секретар селищної ради                                                      Т.М. Гречана

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь