Новопсковська селищна військова адміністрація

Луганська область Старобільський район

Відділ освіти

ЗВІТ

начальника ВІДДІЛУ ОСВІТИ

НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

за 2021 рік

 

 

У звітному періоді 2021 року робота відділу освіти Новопсковської селищної ради була спрямована на виконання завдань, визначених Положенням про ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ та законодавством України в сфері освіти.

Пріоритетна мета системи освіти Новопсковської ТГ – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.      

 

ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА

 

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні — сукупності навчально-виховних закладів, призначених для цілеспрямованого навчання і виховання, її функціонування регламентоване Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини. 

Дошкільне виховання в Новопсковській ТГ спрямовується на практичне оволодіння рідною мовою в сім'ї та дошкільному закладі, забезпечення пізнавальної активності, творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах дитячої діяльності; виховання культури спілкування, поваги й любові до батьків, родини, батьківщини; започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях. 

Керівництво громади, відділ освіти займають активну позицію у розбудові дошкільної освіти в Новопсковській  громаді. Спільно ми намагаємося змінити на краще дошкільну освіту, завдяки професійності директорів дошкільних навчальних закладів, педагогів та всіх працівників закладів, фаховій роботі спеціалістів відділу освіти, створюються належні умови, щоб освітній процес проходив на відповідному рівні.

 Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в громаді з 01 січня 2021 року працює 13 закладів дошкільної освіти.

Дошкільною освітою, на даний момент, охоплено 518 дітей, з них 473 дитини  відвідують дошкільні заклади з повним перебуванням,  45 –ДНЗ  з короткотривалим перебуванням.

Усього у 13 дошкільних закладах нараховується 600 місць. На 100 місцях в середньому виховується 90 дітей.

У 2021 н. р. діяльність ДНЗ була  спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, повного охоплення дітей дошкільною освітою, створення належних умов навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей у дітей дошкільного віку.

Всі педагоги дошкільних закладів проводять інноваційну, дослідно-експериментальну роботу, проявляють творчість, педагогічну майстерність у роботі з дітьми.

Важливим завданням для ДНЗ цього року залишається: продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент вебсайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok, Viber, які є  потужним інформаційно-просвітницьким джерелом, де  оперативно розміщується вся інформація і світлини про перебіг освітніх подій в закладах дошкільної освіти .

Адміністрацією та педагогічними колективами ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Усі приміщення закладів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вартість харчування  Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» батьківська плата за харчування складає  50% . Середня вартість харчування складає для дітей до 3х років – 36.07 грн, старше 3х років – 41.46 грн .

На виконання вимог Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних  навчальних закладах пільгами за харчування користується 286 дітей (50% - 7 дітей з багатодітних сімей;    100% - 269 дитини, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 3 дитини з інвалідністю; 3 дитини з малозабезпечених сімей та 4 дитини ВПО).

Головна мета дошкільної освіти  – створити сприятливі умови для особистісного становлення дітей, забезпечити їхній збалансований розвиток, узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвої компетенції, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

В умовах освітньої реформи, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. Проведення відповідних заходів сприяло обміну досвідом роботи педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів з питань наступності та перспективності освітнього процесу.

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

 

Для забезпечення загальної середньої освіти в громаді протягом  2021 року здійснювало освітню діяльність 13 закладів загальної середньої освіти та 4 філії опорного закладу освіти, загальна кількість учнів за мережею  - 2099. Кількість класів  (де навчається 5 і більше учнів ) – 152. Середня наповнюваність класів по ТГ становить : по 13,8  учнів, в місті – 22,5 учні, у сільській місцевості – 10,6 учні.

Наприкінці грудня 2021 року всі заклади загальної середньої освіти було перейменовано та приведено у відповідність із законодавством про освіту. Наразі функціонує 6 ліцеїв, 6 гімназій та 1 заклад припинено за відсутністю здобувачів (Лисогорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковської селищної ради).

Усі учні шкільного віку відвідують навчальні заклади. Дітей шкільного віку, які не залучені до навчання без поважних причин, не виявлено.

Мережа закладів загальної середньої освіти відповідає потребам і запитам здобувачів освітніх послуг. Усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання, в тому числі педагогічний патронаж – 23 учні, екстернатною  - 5 учнів.

Середня вартість утримання 1 учня  по Новопсковській ТГ на рік складає 47189 грн. На утримання загальної середньої освіти на 2021 рік було виділено 99050020 грн.

 

Кадрове забезпечення педагогічних працівників

 

Слід зазначити, що в серпні 2021 року, конкурсною комісією Новопсковської селищної ради  проведено конкурс на зайняття вакантної посади директора Ганусівського закладу загальної середньої освіти   І-ІІ ступенів.  За результатами проведеного конкурсу, на посаду директора закладу  призначено Гануса Олександра Сергійовича, як такого, що успішно пройшов конкурсний відбір. В Новопсковському газопроводському ЗЗСО І-ІІІ ступенів в листопаді 2021 року проведено  конкурс на посаду директора. За результатами проведеного конкурсу, на посаду директора закладу  призначено Путилю Віталія Васильовича, як такого, що успішно пройшов конкурсний відбір.

Освітні послуги в закладах освіти громади надають 298 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

              

Початкова освіта

 

Традиційно освіта розглядається як засвоєння учнями певних знань, які прописані у Державному стандарті початкової освіти. З вересня 2018 року в усіх школах України першокласники навчаються за моделлю Нової української школи, яка визначає нові підходи до навчання та змісту освіти. Концепція «Нова українська школа»  розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію. Проте зміни вже розпочалися. Нова українська школа – це те середовище, де дітей вчать критично мислити, де головним є не об’єм набутих знань, а вміння застосувати їх у подальшому житті. 

Формула НУШ – новий зміст, педагогіка партнерства, умотивований вчитель, орієнтація на потреби учня, наскрізний процес виховання, нова структура школи; сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби технології для навчання дітей, освітян, батьків не лише в приміщенні школи; школа без нудьги; школа допитливості та наполегливого навчання; школа, де цінують інтереси та потреби дитини.

Відділом освіти Новопсковської селищної ради, закладами загальної середньої освіти громади упродовж року проведено змістовну, організаційну та практичну роботу щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

В громаді  налічується 15 перших класів в яких навчається 184  дитини. Відсутній перший клас у Макартетинській філії ОЗО «Новопсковський ліцей Новопсковської  селищної ради Луганської області», Ганусівській гімназії, Булавинівській гімназії, Лисогорівському ЗЗСО. Середня наповнюваність перших класів 15 осіб. По місту 21 учень, по селу 9 учнів.

Усі перші класи в громаді безкоштовно отримали набори LEGO, які допоможуть упроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Так, кожен учень забезпечується набором «Шість цеглинок», а кожен клас – набором «LEGO Play Box».      

У  закладах  освіти, поступово  оновлюється  матеріально-технічна база, так за кошти  державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету. Так для комфортного перебування учнів та з метою креативного підходу до організації особистого простору кабінети   перших  класів  обладнано  сучасними меблями на суму – 450 360,00 грн., (114760 грн. – місцевий, 100164 грн. - залишки освітньої субвенції, 23544 грн. – співфінансування, що реалізуються за рахунок субвенції (НУШ),– 211892 грн. - субвенція НУШ )

придбано дидактичних матеріалів  – 215867 грн.,  комплект мультимедійного обладнання – 792 450,00 грн.

ЗНО-2021

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію складових навчального плану. Результативність навчання – основна складова освітнього процесу. Вагомим показником якості освіти є державна підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої шкіл, мета якої - здійснення контролю відповідності освітнього рівня учнів державним вимогам.

Через епідеміологічну ситуацію в країні вже другий рік поспіль державна підсумкова атестація  для учнів 4-х та 9-х класів скасовувалася, а для випускників 11-х класів проводилася у формі ЗНО за їх бажанням. Жоден з випускників наших шкіл не виявив бажання складати ДПА і тому у документі про освіту всім одинадцятикласникам було занесено річні оцінки.  

На сьогодні основним моніторингом якості освіти залишається зовнішнє незалежне оцінювання.    

 

Пробне ЗНО

 

10 квітня 2021 року в Новопсковському опорному закладі освіти відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання для учнів 10-11 класів колишніх Новопсковського та Марківського районів. На пробне ЗНО з української мови та літератури, математики, історії, біології, хімії, фізики, англійської мови зареєструвалися 115 учасників, не з’явилися 37 учнів, явка становила 68%.

Проведення пробного ЗНО забезпечили 24 педагогічні працівники шкіл району, які попередньо пройшовши сертифікацію та інструктаж, виконували обов’язки старших інструкторів, інструкторів, чергових на пункті тестування.  Підготовку та організацію проведення пробного ЗНО здійснював відділ освіти Новопсковської селищної ради спільно з Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти.

Учасники тестування пройшли процедуру зовнішнього незалежного оцінювання згідно з регламентом і більш впевнено та психологічно комфортно почувалися на основній сесії ЗНО. Крім того, цього року всім учасникам пробного ЗНО додатково була надана можливість зі своєї персональної сторінки завантажити тестові зошити та бланки відповідей за всіма предметами пробного ЗНО та,  занісши свої відповіді на завдання  тестів до сервісу «Визначення результатів», отримати результати пробного ЗНО за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів.

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти та Департамент освіти і науки Луганської ОДА висловили подяку відділу освіти Новопсковської селищної ради, всім педагогам-персоналу пункту тестування за створення безпечних умов та організоване проведення пробного ЗНО.

 

Основна сесія ЗНО

 

В цьому році складали зовнішнє незалежне оцінювання 93% випускників шкіл громади.  ЗНО випускники здавали виключно з метою вступу до закладів вищої освіти. Відомості результатів ЗНО по кожному предмету у 12-ти бальній системі Український центр оцінювання якості освіти направляв електронною поштою закладам освіти.

Порівнюючи результати річного оцінювання та ЗНО, нами було проаналізовано об’єктивний рівень навчальних досягнень учнів та об’єктивність оцінювання в кожній школі.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Луганської області за підсумками ЗНО 2021 року.

Серед 184 закладів загальної середньої освіти Луганської області наш найкращий результат – 10 місце Новопсковського газопроводського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Решта шкіл ранжовані так:

Назва навчального закладу

Місце

Риб’янцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

21

Новопсковський опорний заклад освіти

58

Кам’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

67

Новорозсошанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

83

Пісківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

90

Результати, які отримали випускники, були проаналізовані в кожному закладі. Педколективи працюють над вирішенням проблем, враховуючи всі аспекти діяльності.

 

Міжнародна виставка

 

Педагогічні працівники закладів освіти Новопсковської громади постійно вдосконалюють свій професійний рівень.

У березні 2021 року Новопсковський  газопроводський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Осинівська №2 філія ОЗО Новопсковський ЗЗСО отримати дипломи Міжнародної виставки за презентацію у жовтні 2020 року досягнень і упровадження інновацій в освітній процес.

Виставка проходила в Києві за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Виставка надала можливість представити педагогам усіх регіонів України, освітянам, батькам нові та вже апробовані технічні засоби навчання,  електронні освітні ресурси, системи дистанційного навчання, інноваційні проекти, програми та рішення для впровадження в освітню практику.

Роботу виставки супроводжували науково-практичні конференції, тематичні семінари, презентації, майстер-класи, тренінги за участю керівників, провідних фахівців і науковців МОН України, керівників закладів освіти, педагогів-практиків, представників закордонних закладів освіти та міжнародних представництв, виробників і постачальників навчального обладнання, а також випускників, учнів, батьків і широкої громадськості.

        

Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти

Комп’ютерне забезпечення

 

З метою створення умов для проведення інформатизації навчальних закладів, впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес було забезпечено  заклади загальної середньої освіти сучасною комп’ютерною технікою. До мережі Інтернет підключені всі ЗЗСО – 100%.  ЗЗСО  мають власні сайти, на яких висвітлюються: новини, звіт керівника перед громадськістю,  Статут закладу освіти, Ліцензії на провадження освітньої діяльності, структуру та органи управління, кадровий склад, освітні програми, що реалізуються в закладі, наявність вакантних посад, матеріально-технічне забезпечення, результати моніторингу якості освіти. 

Також   для закладів загальної середньої освіти  придбано комп’ютерне обладнання (ноутбуки 2шт- Заайдарівській філії опорного закладу освіти; персональний комп’ютер у складі – 1 шт- Ганусівському ЗЗСО І-ІІ ступенів Новопсковської селищної ради; багатофункціональний пристрій – 1 шт Новорозсошанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради; Інтерактивне обладнання -1 шт Заайдарівській філії ОЗО) на загальну суму 92544 грн.

 

Цифрограм для вчителів

 

У червні 2020 року Міністерство цифрової трансформації України запустило національний проєкт з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», мета якого - «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути».

20 травня 2021 року Мінцифри запустило Цифрограм для вчителів. Тестування з цифрової грамотності розроблене експертами Академії цифрового розвитку та експертами Міністерства освіти і науки України на основі рамки професійних компетенцій для вчителів, має максимальний бал в 63 бали та містить 21 професійну цифрову компетенцію у 5 сферах:

1. Учитель у цифровому суспільстві.

2. Професійний розвиток.

3. Використання та аналіз цифрових ресурсів.

4. Навчання та оцінювання учнів.                                     

5. Розвиток цифрової компетентності учнів.

На онлайн-платформі кожен громадянин безкоштовно опановує цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали з вичерпною інформацією про аспекти цифровізації, які  допоможуть систематизувати знання з цифрової трансформації та сформувати фундамент для подальших дій. У результаті проходження навчання вчителі отримали сертифікати.

З 298 вчителів нашої громади 209 вже пройшли тестування на Цифрограмі для вчителів.

 

Документи про освіту

 

У 2021 навчальному році свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 209 випускників, із них 12 випускників отримали свідоцтва з відзнакою,  що становить 17 % від загальної кількості випускників 9-х класів. Наші відмінники: Ковальова Юлія Сергіївна, Коробка Кіра Владиславівна, Присіченко Вікторія Володиимирівна - «Булавинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ  ступенів Новопсковської селищної ради»;

Батуріна Альона Сергіївна, Бурдінський Данило Юрійович, Должкова Анастасія Вадимівна, Коняхіна Катерина Віталіївна, Нарожна Каріна Вадимівна, Турпітка Єлизавета Володимирівна - опорний заклад освіти «Новопсковський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради».

РибченкоВікторія Сергіївна – Риб’янцівський заклад загальної середньої освіти Новопсковської селищної ради.

Біляков Артем Євгенович, Верховодова Богдана Андріївна -  Новопсковський газопроводський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ  ступенів Новопсковської селищної ради.

Що стосується випускників 11-х класів, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 115 учнів, з них: 111  свідоцтв звичайного зразка та чотири «За високі досягнення»та отримали  золоті медалі.

 

Медалісти

 

Після завершення навчального року та складання випускниками 11 класів зовнішнього незалежного оцінювання були проведені підсумки результатів навчання. Серед випускників є ті, хто протягом років, проведених у стінах закладів освіти, докладав чималих зусиль у навчанні, старався засвоїти максимальну кількість знань, був активним учасником шкільного життя. У цьому році здобувачі освіти, які здобували  повну загальну середню освіту з 4 претендентів на золоті медалі  в закладах освіти Новопсковської селищної ради підтвердили свої знання всі 100%. Це - гордість шкіл та надія громади - золоті медалісти. «Золоті медалісти»:

 

Атестація

 

Для забезпечення відповідного рівня якості освіти необхідне постійне зростання професійної майстерності педагогів. З метою стимулювання    цілеспрямованого

безперервного    підвищення   рівня   професійної   компетентності педагогічних працівників,  росту  їх   професійної   майстерності,  розвитку творчої  ініціативи та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу щороку проводиться атестація педагогічних працівників.

У 2021 році атестаційна комісія ІІ рівня відділу освіти Новопсковської селищної ради атестувала 36 педагогічних працівників закладів освіти громади. В умовах карантинних обмежень спостереження за ходом уроків, занять та їх обговорення відділ освіти організовував  для членів атестаційної комісії та експертних груп в онлайн-форматі,  з використанням ІК технологій, зокрема, інтернет-платформи ZOOM.

         Такий формат відвідування уроків має ряд переваг та є доцільним не лише в умовах карантину :

-       учні шкіл та вихованці закладів дошкільної освіти не відволікаються на незнайомих відвідувачів, почуваються у класі психологічно комфортно;

-   до відвідування у онлайн-режимі могли приєднатися одночасно всі 14 членів атестаційної комісії  та 4 члени експертних  груп, чого неможливо було організувати  при оф - лайн відвідуванні;

-    економія часу членів атестаційної комісії та експертних груп, які вимушені були раніше з сіл за відсутності транспорту, залишаючи свої уроки,  добиратися на уроки вчителів, які атестуються;

-     після онлайн-уроку педпрацівник, що атестується, разом з усіма онлайн-відвідувачами заходить у ZOOM-конференцію, де відбувається відкрите колегіальне обговорення та аналіз відвіданого уроку; вчитель бере участь у обговоренні, аналізує свій урок та ознайомлюється з аналізами, рекомендаціями колег.            

Вивчення управлінської діяльності керівників закладів освіти відділ освіти організував  у звичайному режимі, під час відвідування закладів атестаційною комісією та експертними групами.

На підсумковому засіданні атестаційної комісії  в результаті таємного голосування восьми керівникам закладів освіти підтвердили їх  відповідність займаним посадам;

одинадцяти педагогам присвоєно та підтверджено тарифні розряди; двом педагогам присвоєно та підтверджено кваліфікаційні категорії «спеціаліст другої категорії»; семи педагогам -  «спеціаліст першої категорії»;  семи педагогам – «спеціаліст вищої категорії», п’яти - присвоєно та підтверджено педагогічне звання «старший учитель»:

 • Жеребиловій Ірині Олександрівні, вчителю біології Закотненського ЗЗСО І-ІІ ступенів, присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 •   Романченко Світлані Петрівні,  вчителю початкових класів Новопсковського газопроводського ЗЗСО І-ІІІ ступенів,  присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»
 • Колесниковій Ніні Сергіївні, вчителю географії та біології Пісківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • Колесник Наталії Олексіївні, керівнику музичному ДНЗ «Дзвіночок», підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»      
 • Ємановій Ользі Федорівні, вчителю української мови та літератури Осинівської №2 філії  опорного закладу освіти «Новопсковський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради», підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • Вагіній Тетяні Іллівні, вчителю української мови та літератури  Новопсковського газопроводського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради, підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  присвоїли педагогічне звання «старший учитель»
 • Золотарьовій Ірині Василівні, вчителю музики та співів Писарівського ЗЗСО І-ІІ ступенів, підтвердили педагогічне званню  «старший учитель»
 • Удовиченко Олені Миколаївні, як вихователю ДНЗ «Дзвіночок», присвоїли педагогічне звання «старший вихователь»
 • Зінченко Валентині Василівні, вчителю музики і співів Новопсковського опорного закладу освіти, підтвердили педагогічне звання «старший учитель» та за апеляційним рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

            З жовтня 2021 року новий склад атестаційної комісія ІІ рівня відділу освіти 

     Новопсковської селищної ради атестує 30 педагогічних працівників, в т.ч. 8         керівників закладів освіти, вивчаючи їх педагогічну діяльність, в основному онлайн. 

                    

Сертифікація вчителів

 

 Вже два роки поспіль в Україні наряду з атестацією впроваджується добровільна сертифікація вчителів, поки що тільки початкових класів, за результатами успішного проходження якої педагогам автоматично підвищується категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. Першопроходцем серед наших шкіл у 2021 році була Гончаренко Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів Закотненського ЗЗСО І-ІІ ступенів, яка успішно пройшла сертифікацію, на підставі чого у квітні атестаційна комісія ІІ рівня відділу освіти присвоїла їй кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

У грудні 2021 року ще дві вчительки початкових класів Новопсковського опорного закладу освіти, Бойко Н.В. та Батуріна А.М., успішно пройшли добровільну сертифікацію та згідно з чинним законодавством з січня 2022 року отримують за це 20% надбавку до заробітної плати.

 

«Учитель року-2021»

 

У 2021 році наші вчителі успішно взяли участь у традиційному Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Зважаючи на складну епідеміологічну обстановку, конкурс вперше повністю проводився в дистанційному форматі, що потребувало від учасників додаткових зусиль та підготовки.

У І (зональному) турі конкурсу «Учитель року – 2021» у номінації «Трудове навчання» взяла участь вчителька трудового навчання Булавинівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Тертична Оксана Олексіївна, яка має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «учитель-методист», очолює районне методичне об`єднання вчителів трудового навчання.

У номінації «Українська мова та література» взяла участь вчителька української мови та літератури Новопсковського газопроводського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Вагіна Тетяна Іллівна, «спеціаліст вищої категорії», має педагогічне звання «старший учитель», керівник районного методичного об`єднання вчителів української мови та літератури.

Успішно пройшовши зональні випробування, наші вчителі перемогли у І турі та взяли участь у ІІ (обласному) турі конкурсу, де змагалися  кращі конкурсанти Луганської області.

В області Вагіна Тетяна Іллівна вийшла у фінал, де була четвертою, причому у випробуванні «дистанційний урок» показала найвищий результат, на 1 бал вище від 1 місця.

Тертична Оксана Олексіївна показала найвищий результат в області, посіла І місце  та  взяла участь відбірковому  ІІІ (Всеукраїнському) турі конкурсу. Серед двадцяти п’яти  найкращих вчителів з усіх областей України Оксана Олексіївна представляла Луганську область. За результатами відбіркового туру лише дванадцять учасників вийшли у фінал Всеукраїнського туру конкурсу і серед них – наша Оксана Олексіївна.  Кращі з кращих дванадцять вчителів трудового навчання зі всієї України змагалися у випробуваннях «Майстер-клас» та «Урок»,  причому онлайн-урок  Оксана Олексіївна  проводила у восьмому класі однієї з Київських шкіл. Достойно виступивши у фіналі, Тертична Оксана Олексіївна стала дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021» у номінації «Трудове навчання» та отримала диплом за підписом заступника Міністра освіти і науки України Любомири Мандзій. Вперше вчителька Новопсковщини стала дипломантом ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

Згідно з Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти щорічно має підвищувати кваліфікацію.

У другому півріччі 2021 року з державного бюджету на Луганський ОІППО та на місцевий бюджет була виділена субвенція на підвищення кваліфікації:

- вчителів початкових класів,

- вчителів, які будуть упроваджувати Державний стандарт базової середньої освіти у 5-х класах у 2022/2023 навчальному році,

- вчителів 6-11 класів,

- асистентів вчителів.

За рахунок субвенції ЛОІППО 36-ти годинні курси пройшли:

 • 15 вчителів природничої галузі
 • 14 - громадянської та історичної галузі
 • 7- технологічної галузі
 • 14 - інформатичної галузі
 • 11 - соціальної та здоров’язбережувальної  галузі
 • 18- математичної  галузі
 • 29 - мовно-літературної галузі
 • 9- мистецької
 • 20 - фізичної культури
 • 19- асистентів вчителів.

За рахунок субвенції  місцевому бюджету пройшли підвищення кваліфікації:

 • 207 чол. – 30-ти годинні курси;
 • 190 чол. -  6-ти годинні вебінари;
 • 143 чол. – 12-ти годинні проекти професійного розвитку.

Крім того, 10  вчителів англійської мови пройшли підвищення кваліфікації на платформі Британської Ради в Україні.

 

Супервізія

 

У 2021 році відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної  загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» та  наказу МОН України «Деякі питання організації та проведення супервізії» вперше школам громади була надана можливість провести супервізію для вчителів початкових класів за рахунок державної субвенції місцевому бюджету. Таким чином з усіх проблемних питань вчителі кожної школи отримали по 10 годин індивідуальних та колективних консультацій від супервізорів Луганської області. Причому кожен вчитель реалізував можливість обрати супервізора серед 39 сертифікованих супервізорів області, здійснити свій індивідуальний запит і отримати он- та оф-лайн кваліфіковану допомогу.

 

Робота психологічної служби закладів освіти громади

 

Важливою складовою освітнього процесу в закладі освіти є психологічна служба. Працівники психологічної служби системи освіти створюють умови, які сприяють розвитку індивідуальності кожної дитини., збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя.

Психологічним супроводом забезпечені ДНЗ «Світлячок», ДНЗ «Дзвіночок», ДНЗ «Теремок» – 3 практичних психолога, 1 практичний психолог та 1 – соціальний педагог  в Новопсковському опорному закладі освіти,  1 –  практичний психолог та 1 – соціальний педагог  в Новопсковському газопроводському закладі лицеї, 1- практичний психолог у Новорозсошанському ліцеї, 1 – практичний психолог у   Пісківському ліцеї, 1 – практичний психолог у Риб’янцівському ліцеї.  

Важливий напрямок у роботі закладів освіти по створенню психологічного благополуччя – це формування безпечного освітнього простору, подолання і недопущення будь-яких проявів насильства в учнівському середовищі. З цією метою у листопаді-грудні щорічно в закладах загальної середньої освіти проводиться акція «16 днів проти насильства», яка спрямована на профілактику насильства та булінгу, профілактику торгівлі людьми, врегулювання конфліктів, безпеку дітей в Інтернеті.

Пріоритетними напрямками роботи психологічної служби у 2021-2022 навчальному році було «Гармонізація відносин учасників освітнього процесу в умовах формування інноваційного освітнього середовища професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу», психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти, «Форми роботи для подолання негативних емоційних реакцій учнів під час проходження ЗНО та ДПА», «Психологічна безпека дітей в інтернет-просторі», «Професійне вигорання» педагогів, дитина у віртуальному просторі, комп’ютерна залежність.

30 травня по 01 червня 2021 року у м.Сєвєродонецьк психолог Новорозсошанського ліцею Баришникова  Ірина Валеріївна взяла участь у тренінгу Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)  для психологів закладів загальної середньої освіти. Завдяки досвідченим тренерам, організаторам ПРООН  фахівці соціальної сфери, психологи та соціальні педагоги успішно опанували теоретичні та практичні аспекти.

На сьогодні активно впроваджується інклюзивна освіта. Державна політика в галузі освіти спрямована не лише на отримання учасниками освітнього процесу з особливими потребами знань, умінь, навичок, а на формування ключових компетентностей на їх основі, які сприятимуть вмінню через спілкування знаходити порозуміння з іншими людьми, облаштовувати власне життя й бути корисним сім’ї, громаді, суспільству. З дітьми з особливими освітніми потребами працюють усі працівники закладу освіти, зокрема і практичні психологи та соціальний педагог. На допомогу практичним психологам, педагогам, які працюють в інклюзивних класах розроблено корекційно-розвиткові програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Програми розроблені на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх структурований за концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем із метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей.

Фахівцям психологічної служби необхідно усвідомити свою важливу роль у період змін та впровадження інновацій у систему освіти, організувати такий психолого- педагогічний супровід освітнього процесу, за якого всі суб’єкти зможуть розкрити свій освітній потенціал. У контексті радикального оновлення системи освіти психологічна служба сучасного закладу освіти як ніколи покликана сприяти покращенню умов для розвитку кожного суб’єкта освітнього процесу, здійснювати психологічну підтримку й надавати допомогу всім учасникам освітнього процесу.

 

Навчання дітей з особливими потребами

 

Сьогодні в Україні відбувається формування нової освітньої політики, яка передбачає включення кожної дитини в освітній процес і тим самим забезпечує реалізацію її права на освіту.

У 2021 році в закладах освіти Новопсковської громади інклюзивну освіту здобувають 46 дітей:  в ДНЗ – 14, в ЗЗСО – 32. Відкриті інклюзивні групи в ДНЗ «Теремок», «Дзвіночок», «Світлячок»,  в ДНЗ «Вишенька» буде відкрита інклюзивна група за умови виділення додаткових коштів.

Класи з інклюзивною освітою функціонують в опорному закладі освіти «Новопсковський ліцей Новопсковської селищної ради Луганської області», в Новопсковському газопроводському ліцеї Новопсковської селищної ради Луганської області, у Новорозсошанському ліцеї Новопсковської селищної ради Луганської області, в Закотненській гімназії Новопсковської селищної ради Луганської області, у Кам’янському ліцеї Новопсковської селищної ради Луганської області, у Донцівській гімназії  Новопсковської селищної ради Луганської області.

У Рогівській  гімназії Новопсковської селищної ради Луганської області та в Риб’янцівській гімназії Новопсковської селищної ради Луганської області для дітей з особливими потребами організовано індивідуальна форма навчання.

Заклади освіти з інклюзивними групами та класами  адаптовують навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використовують  існуючі ресурси допомоги (співпрацю із ІРЦ району), партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.

 

Дистанційна освіта

 

В умовах карантину вчителі працювали з учнями, що перебували удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти. З урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних проти епідеміологічних заходів, а також в рамках реалізації права на автономію адміністрація закладів пропонувала різні підходи щодо організації та обліку реалізації освітнього процесу, у тому числі здійсненого з використанням дистанційних технологій, коли вчителі знаходились поза межами закладу освіти. Тобто адміністрація закладів освіти організовувала, координувала та здійснювала контроль за виконанням вчителями освітніх програм.

Для здійснення обміну навчальними матеріалами застосовувались будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільний телефон. Матеріали надсилались  електронними поштами, розміщувались на вебсайті закладу загальної середньої освіти, зокрема відео-уроки або гіперпосилання на них.

 

Забезпечення підручниками

 

Контроль за забезпечення та використанням навчальної літератури у закладах загальної середньої освіти – один із важливих напрямків роботи відділу освіти. Відповідно до нормативних документів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України у загальноосвітніх навчальних закладах використовуються лише підручники і посібники, що мають відповідний гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та відповідають Переліку діючих програм та підручників.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 року № 1184 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 клас)» (із змінами) та від 24 вересня 2020 року № 1174 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (8 клас)» (із змінами) з метою організації прозорого вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 4 та 8 класів, що можуть видаватися за кошти державного бюджету, відповідно до якого відділом освіти було організовано та проведено згідно інструктивно-методичних матеріалів конкурсний відбір для 4 та 8 класів педагогічними працівниками громади. Безпосередній вибір проектів з кожної назви підручника здійснювали вчителі закладів загальної середньої освіти, який схвалювався на засіданні педагогічної ради закладу освіти. Здійснювався вибір підручників з використанням модуля прозорого вибору підручників у ДІСО (Державній інформаційній системі освіти). Відповідно до узагальнених результатів вибору підручників для 4 класу всього замовлено 1651 посібник  на прогнозовану кількість 258 учнів, 25 авторів з семи навчальних предметів. Для учнів 8 класів всього замовлено 4415 на прогнозовану кількість дітей 286, 44 авторів з шістнадцяти предметів.

 Дані підручники надійшли до закладів загальної середньої освіти   01 вересня 2021 року.

09 лютого 2022 планується доставка навчально-методичних посібників «Нова українська школа» та залишки підручників для учнів 8 класів до закладів загальної середньої освіти у кількості 86 примірників.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16.12.2021 № 1/22048-21 з 10 по 17 січня 2022 року заклади загальної середньої освіти здійснили вибір підручників для 9 класу у кількості 3194 примірників.

З 22 лютого до 01 березня 2022 року планується вибір підручників для   5 класу для закладів загальної середньої освіти.      

 

  Виховна робота

 

Відповідно до планів роботи закладів педагогічні колективи протягом 2021-2022 навчального року створювали сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу. У роботі з учнями педагогічні працівники закладів опирались  на Національну стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, «Про охорону дитинства», «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»,  «Про попередження насильства в сім’ї», «Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2021 роки», Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах.

Пріоритетним у виховній роботі  є :

 • реалізація особистісно – орієнтованого підходу в навчально – виховному процесі;
 • Збереження морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління;
 • Виховання патріотизму, громадських якостей особистості; - Забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • Забезпечення  умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • Виховання громадянина України;
 • Формування особистості учня, його наукового світогляду,розвитку його здібностей і обдарувань;
 • Виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;
 • Формування здорового способу життя;
 • Виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;
 • Виховання поваги до вчителів, старших,батьків;
 • Формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

Головним завданням є  – виховання здобувача освіти  як громадянина України, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальне рішення у різноманітних життєвих ситуаціях.

У зв'язку з цим виховна діяльність  протягом навчального року була спрямована згідно напрямків: превентивне, морально-етичне, художньо-естетичне, громадянсько-патріотичне, трудове,  екологічне, фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя.   Для їх реалізації   по закладам розроблені плани виховної роботи та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплювали всі напрямки виховання та включали в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в 2021-2022 навчальному році в працювали: класні керівники, педагоги-організатори  та заступники директорів з навчально-виховної роботи.            

У зв’язку з оголошенням карантину в Україні заклади були вимушені працювати з використанням форм дистанційного навчання. Каналом для співпраці залишився Фейсбук, шкільний сайт, а також набрали обертів раніше створені групи у Viber. Батьки, діти, учителі тісно спілкувалися, підтримуючи один одного, надаючи допомогу та поради, проводились онлайн-консультації з різних тем навчального та виховного характеру.

Виховна робота під час карантину проходила у формі челенджів, цікавих постів, інтернет-конкурсів. 

 

Конкурси

            

За підсумками І (обласного) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста - 2021» переможці, які посіли призові місця : чотири учні Новопсковського опорного закладу  освіти та Писарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів,  колектив учнів 4-11 класів Новопсковського опорного закладу  освіти були нагороджені дипломами Луганського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

у номінації «Найкраща фоторобота»:

Качмар Євгенія Олександрівна, учениця Писарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковської селищної ради, назва роботи: «Милує око неземна краса», за зайняте II місце;

Курдюкова Ангеліна Павлівна, учениця Новопсковського опорного закладу освіти «Новопскоський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради», назва роботи: «Квіти мого краю», за зайняте II місце, керівник: Антошук Ганна Олександрівна;

Нагай Дар’я Сергіївна, учениця Писарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковеької селищної ради, назва роботи: «Зима», за зайняте III місце;

у номінації «Найкращий слайд-фільм»:

Колектив учнів 4-11 класів Новопсковського опорного закладу освіти             «Новопскоський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради», назва роботи: «Біорізноманіття Новопсковщини», за зайняте II місце, керівник: Антошук Ганна Олександрівна;

Бєлікова Діана Євгенівна, учениця Новопсковського опорного закладу освіти «Новопскоський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради», назва роботи: «Магічні квіти», за зайняте III місце, керівник: Агака Катерина Олексіївна.

Творчий конкурс «Чому я поважаю професію військового - 2021» тривав з 16 лютого по 20 березня  2021 року. У шкільному етапі взяли участь 1 710  учнів, які представляють 13 навчальних заклади Новопсковської ТГ. У заключному, обласному етапі конкурсу, за звання переможців змагались 6  учнів та колектив вихованців Новопсковського БДЮТ:

 • Знов’як Серафима, учениця Новопсковського ОЗО;
 • Височіна Поліна, учениця Новопсковського ОЗО;
 • Потапенко Аміна, учениця Новорозсошанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
 • Шишко Юлія, учениця Риб’янцівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
 • Каріжська Аліна, ученицю Осинівської філії №2 ОЗО Новопсковського ЗЗСО;
 • Колектив вихованців Новопсковського БДЮТ.

На розсуд журі ІІ етапу обласного конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового - 2021» було представлено 78 творчих робіт учнів та вихованців навчальних закладів Новопсковської громади. Усього визначено 34 переможці конкурсу, які  отримали грамоти відділу освіти Новопсковської селищної ради. 

У рамках конкурсу учні малювали малюнки на військово-патріотичну тематику, складали вірші, створювали презентації, готували нариси до стіннівок, знімали відеосюжети та писали твори-роздуми. Згідно з положенням конкурсу, учасники змагалися у своїй віковій категорії за номінаціями: «Свій рідний край люби і захищай» – 3-4 класи; «Вірні сини Вітчизни» – 5-8 класи; «Маю честь» – 9-11 класи.

В березні 2021 року з метою формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення до дій, спрямованих на запобігання пожежам, іншим техногенним явищам та навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій Добровільне пожежне товариство України  та  Державна служба України з надзвичайних ситуацій та редакцією журналу «Пожежна та техногенна безпека»  було проведено Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку та живопису на протипожежну і техногенну тематику, в якому учні та вихованці наших закладів освіти взяли активну участь.

Протягом 27 вересня – 12 грудня 2021 року відбувся Творчий  конкурс «Захисники України» присвячений святкуванню 30-ї річниці Збройних Сил України та 25-ї річниці створення Сухопутних військ в якому конкурсна комісія у складі представників ОТУ «Північ» та Департаменту освіти визначила переможців у кожній номінації та кожній віковій категорії.

Дипломами нагороджені :

Ірина ДОНЦОВА – учениця 6-А класу Опорного закладу освіти «Новопсковського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради»;

Нірвана ЛАСТОВКА- учениця 4 класу Писарівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковської селищної ради;

Олександр ПРОТАСОВ- учень 9 класу Писарівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Новопсковської селищної ради.

За підсумками проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», який відбувся в грудні 2021 року,  нагороджений дипломом Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації у номінації «Новорічна картина чи колаж» Нікулін Ілля, вихованець КЗ «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської селищної ради», керівник Буткова Лариса Федорівна та колектив гуртка «Лялька моєї мрії» КЗ "Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської селищної ради", керівник Манилова Любов Олександрівна; у номінації «Новорічний вінок».

 

Харчування

 

Питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається одним з найбільш актуальних та заслуговує на особливу увагу, адже з основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

Рішенням Новопсковської селищної ради №18/14 від 22.12.2021 року  « Про організацію харчування дітей у закладах освіти Новопсковської селищної ради в 2022 році» встановлено наступну вартість харчування однієї дитини на день в закладах загальної середньої освіти:

 -  від 6 до 11 років - 27 грн.;

 - від 11 до 14 років - 30 грн.;

 - від 14 до 18 років - 32 грн.

Новопсковською селищною радою   прийнято рішення щодо вартості харчування в закладах загальної середньої освіти та    визначені категорії дітей, які харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме кількість учнів 1-4 класів, які отримували гаряче харчування 816 учнів, кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 16,  кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у  інклюзивних класах – 6, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 795 або з числа ВПО – 29, діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» - 6 .  кількість дітей інших пільгових категорій – 28.

Всі заклади освіти Новопсковської селищної ради з 1 січня 2022 року перейшли на нове 4-тижневе меню згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про  затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Станом на 20 січня 2022 року відділом освіти Новопсковської селищної ради проведено необхідні закупівлі продуктів харчування. Постачальники продуктів харчування в заклади освіти виконують умови тендеру.                                                                                                                                                                                                                

В 13 (+4 філії) закладах загальної середньої освіти частково впроваджено систему НАССР через відсутність фінансування, проблемою залишається проведення капітальних ремонтів.  Для покращення умов в харчоблоках закладів освіти Новопсковської селищнї ради в 2021 році проведено  наступні заходи:

 - За рахунок коштів залишку освітньої субвенції здійснюється капітальний ремонт їдальні і виробничих приміщень в Новопсковському газопроводському  ліцеї Новопсковської селищної ради на загальну суму 1191000,00грн.

- Придбано технологічне обладнання для харчоблоків на загальну суму – 129896 тис.грн.;

- Придбано холодильне обладнання для харчоблоків на загальну суму – 183597 тис.грн.;

- Придбано меблі для харчоблоків на загальну суму – 82929 тис.грн.;

- Придбано посуд на загальну суму – 134990 тис.грн.

 

З відповідальними за харчування в закладах освіти  щодо організації харчування та створення належних умов для безпечного та якісного харчування у закладах освіти проводяться наради за участю спеціалістів держпродспоживслужби. В лютому 2022 року заплановано проведення  навчання  для персоналу харчоблоків щодо ведення документації  та вебінар за підтримки DICIDE  «Формування шкільного меню на виконання постанови №305. Практичні аспекти».

 

Літній відпочинок

 

Головним завданням оздоровчої кампанії в літній період є забезпечення повноцінного відпочинку дітей, якісного харчування, створення належних умов для проведення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Так як навчальний рік виявився незвичайним та проходив в умовах карантинних обмежень,  то і заплановане оздоровлення в пришкільних таборах в цьому році не відбулося.

Відділом освіти Новопсковської селищної ради для оздоровлення та відпочинку дітей було придбано за рахунок коштів місцевого бюджету 5 путівок до оздоровчого табору «Перлина» ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина» на загальну суму 47 250 грн.

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

До мережі закладів позашкільної освіти Новопсковської громади належать Новопсковська дитячо-юнацька спортивна школа і Будинок дитячої та юнацької творчості.

 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА

 

Одним із чинників розвитку освіти є міцна матеріально-технічна база.  З метою забезпечення належного функціонування навчальних закладів та проходження сталого навчально-виховного процесу у 2021 році здійснювались значні капіталовкладення.

Для потреб в 2021 році дитячо-юнацької спортивної школи було придбано товарів на загальну суму 244 328,00 грн.. а саме: лава для запасних гравців, трактор-газонокосарка для стадіону «Будівельник», бойлер, тример, спортивний інвентар (пояси, футболки, труси спортивні), столи письмові.

Можливість реалізувати себе в 8 видах спорту надає Новопсковська дитяча юнацько-спортивна школа, а саме: волейбол, важка атлетика, греко-римська боротьба, футбол, пауерліфтингу, легка атлетика, гирьового спорту та армреслінгу.

В установі плідно працює тренерсько-викладацький склад, який налічує 13 тренерів-викладачів (з них 9 тренерів-викладачів за сумісництвом). В школі займаються 168 вихованців в 15 навчально-тренувальних групах.

Завдяки передбаченим коштам в бюджеті Новопсковської селищної ради та залученням позабюджетних коштів на проведення та участь в спортивних-масових заходах команди Новопсковської ДЮСШ мали можливість брати участь в обласних та всеукраїнських змаганнях.

У в 2021 році вихованці Новопсковської ДЮСШ ставали переможцями та призерами обласних змагань з футболу, греко-римської боротьби, волейболу, важкої атлетики, пауерліфтингу, армспорту, гирьового спорту.

При наявності фахівця з роликового спорту, буде відкрите ще одне відділення з роликового спорту.

Для організації навчально-тренувального процесу в закладі була створена система контролю, затверджено режим роботи дитячо-юнацької спортивної школи на навчальний рік. Навчально-тренувальні заняття проводились у ДЮСШ згідно затвердженого розкладу занять, навчальних програм з видів спорту, що затверджені Міністерством у сім`ї молоді та спорту України та положенням про спортивну школу.

Тренування проводились на навчально-тренувальній базі ДЮСШ та базах загальноосвітніх шкіл громади. Усі заклади, на базах яких проводились навчально-тренувальні заняття були затверджені розкладом занять та списками вихованців.

Методична діяльність спортивної школи спрямована на удосконалення системи роботи з підвищенням теоретичної та практичної підготовки тренерсько- педагогічного складу. Основна колективна форма методичної роботи в ДЮСШ – тренерська рада, яка є органом створення для вирішення основних питань діяльності закладу та визначення стратегічних напрямків роботи з кадрами, виходячи з нормативних документів і аналізу роботи тренерського колективу. Для здійснення організаційно – методичного керівництва діяльності в ДЮСШ проводились наради де розглядалися, обговорювалися та вирішувалися актуальні питання щодо діяльності ДЮСШ. Щомісяця проводились наради при директорові, де підводились підсумки роботи за місяць, ставились нові завдання, доводились до відома працівників нові законодавчі акти, накази. Опрацьовувались з тренерами вимоги навчальних програм і критерії оцінювання фізичних досягнень вихованців. Надавались методичні рекомендації тренерам з питань підвищення ефективності викладання видів спорту. Проводились інструктивно-методичні наради з питань оформлення протоколів контрольних та перевідних нормативів в групах початкової підготовки та базової підготовки.

Згідно плану внутрішнього контролю здійснювалися щомісячний контроль за веденням журналів обліку навчальних груп; контроль за методами викладання тренерів-викладачів; дотримання виконання планів роботи відділень; участі вихованців в спортивно-масових заходах, станом ведення робочої документації тренерами-викладачами.

В вересні 2021 року та в січні 2022 року проводився медичний огляд вихованців ДЮСШ у лікаря, а також перед змаганнями, про що свідчать записи у заявках на змагання та журналі медичних звернень. Лікарем було проведені лекції в навчальних групах на тему: «Попередження дитячого травматизму під час тренувальних занять та спортивних змагань»; «Надання першої невідкладної допомоги».

Виховна робота в ДЮСШ здійснювалась у процесі навчально-тренувальних занять, змагань, а також у вільний від занять час. Для тренерів –викладачів були основними завданнями виховної роботи:

 1. Пошук і розвиток талановитих вихованців.
 2. Прищеплення вмінь і здібностей вихованцям.
 3. Виховання фізично-розвиненої особистості. Формування основ здорового способу життя.
 4. Виховання національних почуттів до культури української нації.

Виховну роботу тренери-викладачі здійснювали методом просвітницької роботи у формі бесід, лекцій, читання літературної інформації, тобто потоком необхідної  корисної інформації. До такої інформації належить зокрема правила поведінки на тренуванні, вимого до гігієни, норми поведінки під час занять, інформація про навчальний план, реальні шляхи досягнення мети. Методом стимулюванням поведінки і діяльності досягнення планів в спорті, перспективи, заохочення і покарання, думка колективу.

В ДЮСШ з метою покращення рівня підготовки виховних заходів, проводились тренерсько-методичні ради, індивідуальні консультування і розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів.

У 2021-2022 навчальному році для покращення своїх набутих спортивних навичок, до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю були передані вихованці відділення футболу: Волков Костянтин; відділення важкої атлетики:  Батарон Нікіта, Онуфрієнко Єва; відділення греко-римської боротьби: Терник Сергій.

Спортивній школі є чим пишатися: за плечима – високі досягнення, попереду – нові перемоги  адже на відділеннях займаються перспективні вихованці, які достойно захищають честь школи та міста на змаганнях різного рівня.

Відповідне фінансове забезпечення дає можливість прийняти участь не лише в обласних та Всеукраїнських змаганнях. А також:

На протязі навчального року вихованці прийняли участь у 24 спортивно – масових заходах:

 • внутрішньо-шкільних;
 • міських;
 • обласних;
 • всеукраїнських;
 • міжнародних;

 

Успішні виступи вихованців Новопсковської ДЮСШ регулярно висвітлювались на сторінці   школи у соціальних мережах, управління освіти та на сайтах Новопсковської селищної ради в соціальних мережах, постійно поновлювались фотогалерея, це дає можливість надати стимул вихованцям  до досягнення високих результатів. Це яскраве свідчення того, що спортивна школа є популярною та має майбутнє.

Фінансова-господарська діяльність закладу здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування України», та діючих нормативно-правових актів. Планування фінансової діяльності відображається в єдиному кошторисі. Кошторис складався відносно діючого штатного розпису, тарифікації, мережі, контрольних показників комунальних витрат та згідно державного бюджету кожного поточного року. Матеріально-технічне забезпечення в 2020-2021 навчальному році здійснювалось за рахунок бюджетних, позабюджетних коштів.

З липня 2021р. по грудень 2021 р. для покращення доступу до спортивної інфраструктури та популяризації занять спортом серед населення Новопсковської ТГ «В рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», за кошти ДФРР було проведено капітальний ремонт стадіону «Будівельник», який знаходиться на балансі Новопсковської ДЮСШ.

 Під час капітального ремонту було виконано : термомодернізацію адмінбудівлі, заміна вікон, дверей, внутрішній ремонт у адмінбудівлі з заміною внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, встановлення металевої огорожі по периметру об’экту, трибун для глядачів з монтажем пластикових сидінь на загальну кількість 504 місць, облаштування бігових доріжок з асфальтним покриттям, благоустрій прилеглої території.

Всеукраїнські змагання:

IХ місце зайняла команда юнаків 2006-2007 р.н. у Всеукраїнських спортивних змаганнях Першості ГО «ВФСТ «Колос» з футболу «Золотий колос України» серед команд дівчат та юнаків 2006-2007 р.н. присвячених 70-річчю утворення ФСТ «Колос» в м. Скадовськ Херсонської області.

Аналіз підсумків 2021-2022 навчального року дає підстави зробити висновки, що колектив школи в процесі діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку 2021-2022 навчального року.

ДЮСШ є районним методичним центром з видів спорту, що культивуються у спортивній школі. Адміністрація та тренерсько – викладацький колектив школи бере активну участь у районних методичних об’єднаннях, семінарах і конференціях  - згідно плану відділу освіти Новопсковської селищної ради.

 Участь у підготовці програм (регіональних), розробці методичних матеріалів питань фізичного виховання дітей та учнівської молоді.

Спортивна база ДЮСШ відповідає дитячому контингенту спортивної школи.

На балансі спортивної школи знаходяться: спортивний зал (18х 36) з кімнатами для проживання спортсменів на 25 місць, спортивний зал (12х24), стадіон з трибунами на 504 місця, тренажерний зал, зал греко-римської боротьби (пристосований).

 

НОВОПСКОВСЬКИЙ БДЮТ

 

Новопсковський БДЮТ - позашкільний навчальний заклад,  в якому на початку 2021-2022 н.р. в  12 гуртках (22 групах)  навчається 320 вихованців. Гуртки функціонують як в основній будівлі Новопсковського БДЮТ так і на базах загальноосвітніх навчальних закладів: Пісківського ліцею, Заайдарівської філії Новопсковського ОЗО.

За рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 68,5 тис. грн у закладі власними силами проведені поточні ремонтні роботи коридору та рекреацій, кімнат для занять вихованців, системи водопостачання та покращено матеріально-технічну базу. За рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 28,018 тис. грн проведено капітальний ремонт будівлі: заміна дверей та улаштування вимощення.

          Кількість та найменування гуртків:

         Гуртки художньо-естетичного напряму:

 • зразковий художній колектив «Флористика»;
 • гурток «Бідермейєр»;
 • гурток бісероплетіння;
 • гурток  «Конструювання та моделювання одягу»;
 • гурток «Лялька моєї мрії»;
 • хореографічний гурток «Фольк-модерн стиль»;
 • театральний  гурток;
 • хореографічний гурток «Світанок» (на базі Пісківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів);

- театральний  гурток «Непосиди»,  дитяча майстерня «Хобія»   (на базі Заайдарівської філії Новопсковського ОЗО).

        Гурток еколого-натуралістичного напряму:

- еко-stream.

Гурток гуманітарного напряму:

 -   ранній розвиток дитини «Smart kids».

Своєрідним підсумком позашкільної діяльності є участь вихованців у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях дитячої творчості. Гуртківці постійно беруть у них участь, показуючи високу результативність:

У лютому  2021 році Національним університетом імені М.П. Драгоманова та Міжнародною асоціацією позашкільної освіти була  проведена VI Всеукраїнська онлайн виставка-конкурс «Талановиті! Наполегливі! Успішні!», в якому взяла участь вихованка БДЮТ – Лихацька Марина, гурток «Бісероплетіння» та колективна робота вихованців гуртка «Флористика»,  керівник-Бутова Ю.О. Отримали Диплом ІІ ступеня та подяку педагогу;

У березні 2021 році Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді був проведений Всеукраїнський конкурс з новорічної флористики «Новорічна композиція»,  в якому взяв участь вихованець БДЮТ – Нікулін Ілля, гурток «Флористика»,  керівник – Буткова Л.Ф., отримав  Грамоту НЕНЦ за ІІ місце;

У березні 2021 році Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді була проведена Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір», гурток «Флористика», керівник – Буткова Л.Ф., в якому взяли участь вихованці БДЮТ :

- Федорущенко Дар’я,  отримала Грамоту НЕНЦ за І місце першої вікової категорії (6-11 років);

-Кравцова Еліна, гурток «Флористика», Грамота НЕНЦ за І місце другої вікової категорії (12-16  років);

-Лихацька Марина, гурток «Бісероплетіння», Грамота НЕНЦ за ІІІ місце першої вікової категорії (6-11  років);

-Скороход Марія, гурток «Моделювання та конструювання одягу» керівник –Манилова Л.О., Грамота НЕНЦ в номінації «Подарунок воїну»;

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Одним із чинників розвитку освіти є міцна матеріально-технічна база. Освіта залишається одним із пріорітетних напрямків фінансування в Новопсковській громаді.

Понад 2 мільйони гривень закладено в бюджет на 2021 рік видатків на продукти харчування для заклади освіти – для шкіл 1 млн 688 тис. грн, для дитсадків – 462,6 тис. грн.

Було виділено 224 тис. грн. для новоприєднаних ДНЗ на придбання 3-х персональних комп’ютерів, 6 ноутбуків, 6 багатофункціональних пристроїв, комплекту інтерактивного обладнання та госптоварів для встановлення мийок ДНЗ «Сонечко»  (с. Піски).

Для  новоприєднаних закладів загальної середньої освіти виділено 40,8 тис. грн для придбання комп’ютера, багатофункціонального пристрою, теплової гармати для обігріву гаражу, холодильника та пральної машини.

Були внесені зміни до штатних розписів закладів освіти з метою введення додатково штатних одиниць. 

Провелися заходи з реконструкції комерційних вузлів обліку газу на суму 322203,80 грн.

Закуплено 4 газових котлів для ЗЗСО на суму 280488 грн.

Проведено поточний ремонт системи внутрішнього опалення ДНЗ "Світлячок" на суму 12 913,57 грн.

Проведено поточний ремонт водопроводу будівлі ДНЗ "Теремок" на суму 12 161,80 грн.

Проведено поточний ремонт системи внутрішнього опалення Заайдарівської філії опорного закладу освіти «Новопсковського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Новопсковської селищної ради на суму 11377,34 грн.

З  метою безпечного функціонування закладів освіти укладено договори на Лабораторні послуги (лабораторні дослідження готової продукції, фізико-хімічний та бактеріологічний аналіз питної води, змиви на якість профілактичної дезінфекції) на суму 127 394,94 грн, перезаряджено вогнегасників  на 41500 грн., закуплено миючі та дезінфікуючу засоби для дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Продовжуються капітальні ремонти в двох закладах освіти. В Опорному закладі освіти  «Новопсковський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради» проводиться капітальний ремонт в рамках державної програми «Велике будівництво». Замовник робіт – Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА. Проєкт розрахований на 2021-2022 роки.

За рахунок залишку коштів за  освітньою субвенцією розпочато   «Капітальний ремонт їдальні і виробничих приміщень в Новопсковському газопроводському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради» на загальну суму 1191 000, 00 грн.

Таким чином, діяльність  відділу освіти у 2021 році була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Новопсковської селищної територіальної громади з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.
 2. Аналіз стану освіти в територіальній громаді, прогнозування розвитку повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти Новопсковської селищної територіальної громади.
 3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти відповідного рівня та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.
 5. Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, координація діяльності цих закладів освіти, а також навчальних закладів інших форм власності.Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.
 6. Сприяння комплектуванню закладів освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; атестація педагогічних працівників у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 7. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі освітніх закладів громади.
 8. Забезпечення соціального захисту, охорони життя та здоров'я, захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти.
 9. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

Начальник ВІДДІЛУ ОСВІТИ

НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ                          Ольга АКИМЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь